Presentasjon-læringspartnere

Tips til hvordan å lykkes med
læringspartner
Hva er en læringspartner?
•
•
•
•
•
•
•
•
En du sitter sammen med en viss periode
En du blir godt kjent med
En du skal hjelpe
En du får hjelp av
En som oppmuntrer deg
En som er positiv til deg
En som inspirerer deg
En som motiverer deg
Hvorfor bruker vi
læringspartner?
•
•
•
•
•
•
•
•
Tenketid
Er ikke alene om svaret
Aktiviserer alle
Lærer bedre selv ved å forklare til andre
Alle kan svare etter samtale/diskusjon
Rettferdig
Passer for alle
Alle kan mestre
Kriterier til en god
læringspartner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ser på den som snakker
Lytter til den som prater
Avbryter ikke
Er positiv
Diskuterer
Samarbeidsvillig
Ærlig
Hjelpsom
Følger med
«HEI! DET SKAL BLI HYGGELIG Å SAMARBEIDE MED DEG!»
Hvilken læringspartner er jeg?
• Hva er jeg god til?
• Hva kan jeg bli bedre til?
- Reflekter over hvordan du er som
læringspartner for andre.
Vurdering av læringspartner
• Hva var du god til? Tenk på to kriterier.
• Hva var partneren din god til? Tenk og fortell.
• Hva bør partneren din jobbe mere med i neste
periode? Tenk og fortell.
Bytte av læringspartner
• Ta hverandre i hånden og takk for samarbeidet
for denne gang.
• Trekk nye pinner, få ny partner.
• Hils på ny partner på en hyggelig måte.
• Fortell den nye partneren «Jeg er god til å...»
«Denne perioden ønsker jeg å bli bedre til
å...»
Når bruker vi læringspartner?
•
•
•
•
På alle trinn
I alle fag
I alle timer
Med alle elver
Elevene har økt læringsutbytte
gjennom vurdering.
Læringspartner kan brukes i:
- Oppstart/oppsummering
- Underveisvurdering
- Muntlig og skriftlig
vurdering
- Leksegjennomgang
- Sluttvurdering
Hva har du lært om
læringspartner i dag?
• Hva vil du ta me deg
videre i din hverdag?
• Hva kan du begynne
med allerede i morgen?
LYKKE TIL!! 