PowerPoint-presentasjon

ELLER
Kalkulator
Ringe
Skrivemaskin
Spille
GPS/kart
E-post
Musikkavspiller
Klokke
Se TV
You tube
Lese bøker fra
biblioteket
Ta bilde /
video
Lydopptaker
Kommunisere på
sosiale medier
Betale parkering
Nyhetsoppdatering
Handle/bank
tjenester
Styring av
strøm hus bil
Ordensreglement Rød skole
Mobiltelefon PC og elektroniske spill
Det er ikke lov å benytte mobiltelefon (inkl. dens tilleggsegenskaper*) i den tiden
skolen og SFO har ansvar for elevene. Mobiltelefon kan evt. tas med avslått i
skolesekken.
Det er ikke lov å benytte elektroniske spill i undervisnings- og SFO-tid. (Kommunal
forskrift).
Det er ikke lov å bruke mobiltelefon, PC eller annet digitalt medium til å henge ut,
mobbe eller trakassere andre personer. Overtredelsen vil bli behandlet på samme
måte som andre mobbesaker.
Hvis handlingen er utført og oppdages på skolen, vil mobiltelefonen bli inndratt og
utleveres til foresatte. Hvis slikt skjer utenfor skoletiden, vil skolen informere hjemmet
og be om at de ordner opp i saken
Se også REGLER FOR BRUK AV IKT-UTSTYR OG INTERNETT VED SKOLEN. Her står bl. a.
følgende: Maskinene skal brukes til skolearbeid. Annen bruk (f. eks: chat, spill, sjekking
av e-post og generell "surfing") er bare tillatt etter avtale med lærer.
Hva skjer?
Tidsbruk
Rapport fra medietilsynet
Valg av abonnement
Barnevakten anbefaler foreldre å velge et abonnement med definerte økonomiske
rammer for å redusere faren for overforbruk. Det tryggeste er kontantkort, men
abonnement med faste månedsbeløp reduserer også risikoen for høyt forbruk. Flere
mobiloperatører tilbyr egne abonnement tilrettelagt for barn og unge.
Registrer barnet som bruker
Dette for å sikre at barna kun får tilgang til tjenester og innhold du har gitt tillatelse til,
og som passer for deres aldersgruppe. Innholdsleverandør plikter nemlig å sikre at det
ikke selges innhold som er uegnet i forhold til sluttbrukers alder. Dette gjelder for
eksempel skremmende, voldelig, erotisk/pornografisk innhold eller lignende.
Beskyttelse mot uønskede henvendelser
Reserver barna mot oppføring i telefonkatalogen gjennom mobilselskapet ditt. Dette
beskytter barna mot henvendelser fra uvedkommende. Du kan også kontakte
Brønnøysundregistrene og be om at barna ikke skal motta direktereklame på deres
mobiltelefoner.
Beløpsgrenser og reservasjoner
Vurder om du vil reservere abonnementet mot nettsurfing, innholdstjenester, samt
tilgang til teletorgtjenester. Du kan krysse av for ønskede reservasjoner når du registrerer
et nytt abonnement. Alternativt kan du sette en månedlig beløpsgrense på hvor mye
barna kan bruke på mobile innholdstjenester. Kontakt mobilselskapet ditt for mer
informasjon og for å gjøre reservasjoner på eksisterende abonnement.
Vær et forbilde
Vær et forbilde for barna dine i positiv og bevisst mobilbruk, og utsett gjerne egne
oppdateringer og e-post når du er sammen med barna. Snakk med barna om både
gleder og utfordringer knyttet til mobilbruk. Innspill til samtale finner du på side 36 i
Barnevaktens informasjonshefte.
Begrens bruken
Barnas mobil bør være avskrudd i skoletiden og gjerne ved leggetid. Lær barna en førevar holdning til mobilbruken med tanke på strålingsfaren.
Inviter barnet til å prate
Inviter barna til å snakke med deg dersom de opplever noe ubehagelig via
mobilen. Om du føler behov for å sjekke barnas mobil, bør du helst snakke
med barna om dette på forhånd.
Snakk med andre foreldre
Snakk med andre foreldre om når dere mener det er greit at barn får mobil,
om begrensninger knyttet til abonnement, og om eventuelle populære apper
og mobilspill som barna vil ha.