GT Poesi - Misjonssalen Oslo

Bibelen Basic
Bibelen Basic
Det gamle testamentet
(GT)
• 1. Historiebøkene
• 2. De poetiske bøkene
• 3. Profetbøkene
Det nye testamentet (NT)
• 1. Evangeliene og
Apostlenes gjerninger
• 2. Brevene
• 3. Johannes åpenbaring
GT Historie
Job
GT Poesi
Sal
GT Profeter
NT
Evangelier
+ Apg
Ordsp
F
o
r
k
NT Å
Brev p
H
ø
y
s
K
l
a
g
Poesi som sjanger
• Hebraisk poesi er annerledes og vanskelig å
oversette til norsk.
• Det er vanlig å bruke biler i poesien. Et bilde
taler ikke til fornuften, men til følelsene og
skaper et inntrykk for i oss.
Poesi som sjanger
1Ingen er så uvøren at han vekker Leviatan. Hvem kan da stå seg mot
meg? 2 Hvem ga meg noe først så jeg skulle gi ham noe igjen? Alt
under himmelen tilhører meg! 3 Jeg vil ikke tie om Leviatan, om hans
styrke og flotte skikkelse. 4 Hvem kan rive av ham skinnet eller trenge
inn i hans doble panser? 5 Hvem kan åpne gapet på ham? Det står
skrekk av tanngarden hans! 6 Langs ryggen løper rekker av skjold,
lukket tett som med segl. 7 Det ene slutter inntil det andre, ikke et
pust kommer inn mellom dem. 8 Skjoldene henger fast sammen,
griper inn i hverandre og kan ikke skilles. 9 Lys stråler fram når han
nyser, øynene hans er som morgenrøden. 10 Fra gapet går flammer av
ild, gnister spruter fram. 11 Røyk kommer fra neseborene som fra en
kokende gryte over brennende siv. 12 Pusten setter kull i brann, en
flamme står ut av gapet.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Seks samlinger av ordtak og visdomsord
• To og to påstander/setninger som står i kontrast til hverandre. Et godt
og et dårlig alternativ.
10:6 Velsignelse kommer over den rettferdiges hode, men urettferdiges munn
dekker over vold.
7 Minnet om den rettferdige blir til velsignelse, men urettferdiges rykte råtner
bort.
8 Den som er vis i hjertet, tar budene til seg, men den som har dumhet på
leppene, går til grunne.
9 Trygt går den som er hel i sin ferd, men den som går krokveier, blir avslørt.
• Man høster det man sår.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Visdommen beskrives som en person som sier:
8:32 Så hør nå på meg, barn! Salige er de som følger mine veier. 33 Hør
på formaningen og bli vise, forakt den ikke! 34 Salig er det mennesket
som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt
ved portene mine. 35 For den som finner meg, finner livet og vinner
velvilje hos Herren.
• (Jesus beskrives i Kol 1:15-18 veldig likt som Visdommen i Ordsp 8.)
9:10 Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er
forstand.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Jobs venner tenker at ”Man høster hva man sår.”
40:1 Da svarte Herren Job ut av stormen og sa: 2 Spenn beltet om livet
som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. 3 Vil du dra min
rettferd i tvil, legge skylden på meg så du kan få rett? 4 Har du så sterk
en arm som Gud, tordner din stemme som hans?
42:1 Da svarte Job Herren og sa: 2 Jeg vet at du makter alt. Ingen ting er
umulig for deg når du vil det. 3 Hvem skjuler din plan med uforstand?
For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke
fatter det. 4 Så hør på det jeg nå sier: Jeg vil spørre deg, så kan du lære
meg. 5 Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med
egne øyne. 6 Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Hvorfor rammer lidelsen Gud?
Synd/Misgjerning
Straff/Lidelse
Bilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Enveiskjøring
• Gud har kontroll.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Israelsfolket klager til Gud over fiender, motgang og straff.
• Kanskje skrevet av Jeremia?
• Konkret eksempel på hvordan man kan snakke til Gud.
• Folket håper på at Gud er trofast selv om de vet at straffen
er rettferdig.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Noen ting i livet er gode i seg selv, men verden er preget av
urettferdighet.
12:13 Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud!
Dette gjelder for alle mennesker. 14 For Gud skal dømme hver gjerning,
holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
• Forkynneren har visdom samlet fra levd liv, men er begrenset til et
menneskes perspektiv. Han overlater dommen til Gud.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
• Beskrivelse av kjærligheten mellom mann og kvinne.
• Ekteskapet er et av de viktigste bildene på forholde mellom Gud og
hans folk?
13 Kjæresten min er en myrrakvist, han overnatter mellom brystene
mine. 14 Kjæresten min er en klase hennablomster på En-Gedis
vinmarker. 15 Så vakker du er, min elskede! Så vakker du er! Øynene
dine er duer!
• Kjærlighet rettet mot ”min elskede”.
GT Poesi
Job
Sal
Ordsp
F
o
r
k
H
ø
y
s
K
l
a
g
Sal 48:2-4
2 Stor er Herren og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans hellige fjell.
3 Fagert og høyt, en glede for hele jorden er Sion-fjellet lengst i nord,
den store kongens by. 4 I byens borger gir Gud seg til kjenne, han er vårt
vern.
• Bilder i det gamle testamentet kan ofte forklares ut fra
historiebøkene.
• Salmene er menneskers ord til Gud: Tilbedelse, lovprisning, takk,
klage, poetisk gjengivelse av ting som har skjedd.
Hvordan bruke Salmene i bønn?
• Det er mer motiverende å lære salmer utenat
hvis du faktisk skal bruke dem til noe.
• Salmene gir oss ord til bønnene våre de
gangene vi ikke klarer å formulere dem selv.
• Salmene er mye brukt i tidebønn i kristen
tradisjon.
En nyttig nøkkel
Klagesangene 3
31 Herren støter ingen bort for alle tider. 32 Har
han latt noen lide, skal han være barmhjertig, rik på
miskunn. 33 Det er ikke med lett hjerte han plager
mennesket og lar det lide. 34 De kan tråkke på alle
fanger i landet. 35 De kan krenke en manns rett for
øynene på Den høyeste. 36 De kan forvrenge et
menneskes sak, men Herren har sett det.
• Det fins lidelse og urettferdighet i verden, men
Herren har sett den.
En nyttig nøkkel
• ”Du har alle muligheter i livet” er bare en
annen versjon av ”Man høster hva man sår”.
• Bibelen snakker ærlig om livet og gir hjelp til å
takle det også dersom drømmene våre ikke
går i oppfyllelse.
En nyttig nøkkel
Sal 37
7 Vær stille for Herren og vent på ham! Bli ikke
sint på den som lykkes med sin vei, den som
setter i verk onde planer! 8 Gi slipp på vreden, la
harmen ligge! Bli ikke sint, det fører til det onde.
9 For voldsmenn skal utryddes, men de som
venter på Herren, skal arve landet.