intranett/doc_ar

Teknisk trening
Hva skal vi gjøre denne timen?
• Hvorfor drive orienteringsteknisk trening
• O-teknikk eller o-taktikk
• Hvordan få til systematisk utvikling av egen oteknisk ferdighet
• Tips og eksempler (teknisk og taktisk)
Hvorfor drive orienteringsteknisk
trening (f.eks økter som i dag)
O-teknikk eller o-taktikk
Retningsløping
Veivalg
Forenkling
Fartsavpasning
Lese kartet i fart
Hvordan få til systematisk utvikling av
egen o-teknisk ferdighet
• Analyse av egne ferdigheter
• (Hva er jeg god på, når er jeg god, hvilke feil gjør jeg ofte, hvilke feil koster
mest….)
• Sett deg mål som kan gjennomføres
• (F.eks 400 poster i måneden, to økter på kart i uka, 20 poster uten
tidstap…)
• Ha alltid to fokuspunkter på en økt med kart.
• Gjør etterarbeidet av økta
• (Fakta med antall treff, vurdering ut fra fokuspunkter, hva gikk bra, var det
feil som gikk igjen, konsentrasjon)
Økta i dag
Tips og eksempler (teknisk og taktisk)
• Vær ærlig med deg selv: Vil jeg bli bedre, liker
jeg egentlig å trene på kart, er jeg avhengig av
ferdige opplegg….
• Økter uten poster i skogen er nødvendig og
nyttig
• Se på andre og be dem se på deg i skogen
• Utnytt muligheten for å komme i ukjente
terrngtyper
Retningsløping
Tips og eksempler (teknisk og taktisk)
Nedover (flytfart uten å slite..)
teoriopplegg
5
4
3
1
2
en gang til
planen klar???
Forenkling….hvor mye trenger du egentlig
av detaljer for å finne posten raskt?
Forenkling….hvor mye trenger du egentlig
av detaljer for å finne posten raskt?
Løfte blikket
Kontroll under gjennomføring av
strekkplanen
• Retning ut av posten – inn i veivalget man har
eller mot første sjekkpunkt
Sjekk kompass
Sjekk mot sikker detalj
Kontroll under gjennomføring av
strekkplanen
• Sjekkpunkter underveis på strekket som er
lette å finne
Skiller seg ut fra detaljene rundt
Store nok til å bli fanget opp av
Lang avstand mellom punktene øker sjansen
for feil
Kontroll under gjennomføring av
strekkplanen
• Inngangen til posten (siste 50-150m)
Vit at du faktisk er på siste sikre detalj
Sjekk retning nøye derfra
Tydelig detalj inne i ringen
(hva ser du etter?)
Konsentrasjon
•
•
•
•
Snakke med seg selv
Repetere neste sjekkpunkt ofte
Triggerhandlinger
Se på andre løpere som trær
Tips
• Les mye kart, løyper og gjør det om til bilder
av terrenget i hodet ditt.
• Ta så mange poster med full konsentrasjon
som mulig. (sett mål 300 poster før ….)
• Tegn alltid veivalg - se etter mønster (bra og
dårlig)
• Løpe to og to med snakke-høyt-teknikk
Oppsummering
Lykke til !