NAPOLEON - Elverumskolen

NAPOLEON
http://www.youtube.com/watch?v=e
KP8vJ2jces
Mål:
• Å vite hvordan Napoleon styrte Frankrike
• Å vite hvordan han utvidet makten sin til å
gjelde store deler av Europa
• Å vite hvordan han led nederlag
Napoleon med sin hær
•
•
•
•
Kom fra Korsika
Gikk på militærskole
Ble mobbet på skolen
Støttet revolusjonen til å
begynne med
• Ble mer skeptisk etter alle
henrettelsene og terroren
• Ble general 24 år gammel
• Tok makten i Frankrike i 1799
• Etter revolusjonen
fortsatte Frankrike å
krige mot de andre
europeiske stormaktene
• Napoleon ble sett på
som Frankrikets eneste
håp
Frankrikes diktator
• Frankrike greide å tvinge
Russland, Østerrike og
Storbritannia til å inngå fred
• Hadde vært i krig siden 1792
• Han innførte nyttige
reformer:
• Code Napoleon
• Nytt skolesystem
• Kronet seg selv til keiser i
1804
• Fredsperioden ble kort –
stormaktene gikk til krig
mot Frankrike igjen, men
Napoleon slo dem alle
• - bortsett fra Storbritannia
• Sjøslag mellom britiske,
franske og spanske
krigsskip ved Trafalgar
utenfor Spania i 1805
• Britene vant en
knusende seier
• De ble ledet av Lord
Nelson
• Britene best på vannet
• Napoleon prøvde å
knuse dem ved å nekte
alle land han hadde
kontroll over å handle
med Storbritannia
• Napoleon erobret
Spania i 1808
• Her møtte de en blodig
geriljakrig
Krigen i Russland
• Juni 1812 fransk hær på
600 000 mann gikk inn i
Russland
• Russerne trakk seg tilbake
• I september nådde
Napoleon Moskva
• Byen var tom
• Så begynte den å brenne
• Napoleon måtte trekke
seg tilbake
• Vinteren kom
• Soldatene omkom på
grunn av frost, sult og
tørste
• Over 400 000 soldater
omkom
Slutten for Napoleon
• De europeiske landene
gikk sammen mot
Napoleon nok en gang
• Slaget ved Leipzig ble
slutten for Napoleon
• 1814 ble Napoleon
tvunget til å trekke seg
som fransk keiser
• Bror av Ludvig 16.,
Ludvig 18., ble konge
• Napoleon ble keiser på øya
Elba
• 1815 reiste Napoleon med
1100 mann til Frankrike for å
erobre landet – og han greide
det!
• Igjen slo de europeiske
landene seg sammen mot han
• Slaget ved Waterloo ble det
siste
• Napoleon ble sent til øya st.
Helena som fange
• Døde der i 1821, 53 år gammel
• Napoleon var både beundret og
foraktet
• Militært geni
• Mange nye reformer
• Maktsyk
• Wienerkongressen:
- Alle Europas konger møttes i Wien for
å tegne opp nye grenser
- Napoleons lovverk skulle fortsatt
gjelde
• 4 stormakter i Europa: Storbritannia,
Russland, Østerrike og Preussen
• Senere kom også Frankrike tilbake
som stormakt
http://www.youtube.com/watch?v=Kto7KzZH9
As