Kap 9 opplæring

Helseavdelingen
Adressater etter liste
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
[email protected]
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015/12639-1 H-ROP
Saksbehandler: Øivind Pedersen
Direktetelefon: 22 00 36 13
Dato: 24.06.2015
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 –
Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015
Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til opplæring i nytt rundskriv knyttet til lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9.
Opplæringen vil bestå av dagssamlinger etter oversikten på de neste sidene. Hver virksomhet kan
delta med det antallet som er satt opp på oversikten. Det vil ikke bli anledning til å øke antallet
og det vil heller ikke være mulighet til å bytte dag.
Målgruppe vil være utpekt overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9 i bydeler og kommuner samt
andre ansatte som har ansvar og oppgaver knyttet til dette lovverket.
Samlingene vil foregå i Fylkesmannens lokaler, Statens Hus, Tordenskiolds gate 12 i Oslo, rom
525 og vil vare fra kl. 09.30-14.30. Det vil bli servert gratis lunsj samt kaffe/te ved ankomst.
Deltakere må selv ta med det nye rundskrivet, det vil ikke bli delt ut ved samlingene.
Rundskrivet er beregnet ferdig for offentliggjøring omkring 01.07.15 og kan lastes ned fra
nettsiden til Helsedirektoratet når den tid kommer.
Påmelding skjer i henhold til de frister som er satt for hver samling. Det bes om at det blir
benyttet elektronisk påmelding på følgende måte:
Gå innen på nettsiden www.fylkesmannen.no, videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nede
på siden står det Kurs og konferansekalender og der vil denne opplæringen være lagt inn fra ca.
01.08.15. Ved påmelding skal det under «etat/kommune» skrives den virksomhet som står på
oversikten på de neste sidene. Husk å velge den dato din virksomhet er satt opp på.
Kvitteringen vil være bekreftelse på påmelding.
Spørsmål om opplæringen kan ellers rettes til Øivind Pedersen, tlf. 22 00 36 13,
e-post [email protected]
Velkommen til opplæring i nytt rundskriv!
Torsdag 17.09.15
Påmeldingsfrist: 03.09.15
Virksomhet - bydeler Oslo
Gamle Oslo
Grünerløkka
Sagene
St. Hanshaugen
Frogner
Ullern
Vestre Aker
Nordre Aker
Fredag 25.09.15
Påmeldingsfrist: 11.09.15
Virksomhet – bydeler Oslo
Bjerke
Grorud
Stovner
Alna
Østensjø
Nordstrand
Søndre Nordstrand
Mandag 28.09.15
Antall
4
4
4
4
4
4
4
Påmeldingsfrist: 14.09.15
Virksomhet – kommuner Akershus
Vestby
Ås
Ski
Nesodden
Oppegård
Enebakk
Aurskog Høland
Rælingen
Tirsdag 13.10.15
Antall
4
4
4
4
4
4
4
4
Antall
4
4
4
4
4
4
4
4
Påmeldingsfrist: 29.09.15
Virksomhet – kommuner Akershus
Asker
Bærum
Aurskog Høland
Nittedal
Gjerdrum
Lørenskog
Skedsmo
Antall
4
8
4
4
4
4
4
Torsdag 15.10.15
Påmeldingsfrist: 01.10.15
Virksomhet – kommuner Akershus
Sørum
Fet
Ullensaker
Nannestad
Nes
Eidsvoll
Hurdal
Mandag 19.10.15
Antall
4
4
4
4
4
4
4
Påmeldingsfrist: 05.10.15
Virksomhet – byomfattende tjenester, private stiftelser Oslo
Barne- og familieetaten, Bolig- og avlastningsavdelingen
Velferdsetaten, institusjoner og boliger, tilrettelagte boliger
Conrad Svendsen Senter
Holmenkollen dagsenter og boliger
Radarveien dagsenter og avlastning
Ragna Ringdals dagsenter
Nordre Aasen bo- og avlastningssenter
Torsdag 22.10.15
Antall
4
4
4
4
4
4
4
Påmeldingsfrist: 08.10.15
Virksomhet - spesialisthelsetjeneten
OUS – avdeling for nevrohabilitering
Kapellveien habiliteringssenter
AHUS – avdeling for voksenhabilitering
AHUS – seksjon for barnehabilitering
Vestre Viken – regionalt senter for utviklingshemmede
Vestre Viken - habiliteringstjenesten
Med hilsen
Sidsel Skretting
ass. fylkeslege
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Øivind Pedersen
seniorrådgiver
Antall
5
5
5
5
5
5
Adresseliste – invitasjon til kurs om nytt rundskriv for kapittel 9
Bydeler i Oslo:
Bydel Gamle Oslo
v/ Katalin Simon
Postboks 9406 Grønland,
0135 Oslo
Bydel Bjerke
v/Silja Nicolaisen
Postboks 13 Økern
0508 Oslo
Bydel Grünerløkka
v/Tove Skillingstad
Pb. 6728 Rodeløkka,
0503 Oslo
Bydel Grorud
v/Erna Holten
Ammerudveien 22
0958 Oslo
Bydel Sagene
v/Reidar Hundstad
Thorvald Meyers gate 7,
0555 Oslo
Bydel Stovner
v/Ingebjørg Mjåland
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo
Bydel St.Hanshaugen
v/Sven Bue Berger
Postboks 6999 St.Olavs plass
0130 Oslo
Bydel Alna
v/Liljan Celius
Vestre Haugen 17 A
1054 Oslo
Bydel Frogner
v/Iolanta Johansen
Postboks 2400 Solli,
0201 Oslo
Bydel Østensjø
v/Jatinder Sharma
Postboks 39 Bogerud
0621 Oslo
Bydel Ullern
v/Giske Edvardsen
Postboks 43 Skøyen
0212 Oslo
Bydel Nordstrand
v/Rupinder Bains
Postboks 98 Nordstrand
1112 Oslo
Bydel Vestre Aker
v/ Monica Enge Eriksen
Sørkedalsveien 150 B
0754 Oslo
Bydel Søndre Nordstrand
v/ Merete Storli Tveit
Postboks 180 Holmlia
1203 Oslo
Bydel Nordre Aker
v/Preben Winger
Postboks 4433 Nydalen
0403 Oslo
Bydel Nordstrand
v/ Tove Andrea Guldhav
Postboks 98 Nordstrand
1112 Oslo
Kommuner i Akershus:
Asker kommune
v/Meera Grepp
P.b. 353
1372 Asker
Aurskog-Høland kommune
v/Kirsti Hagen
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen
Bærum kommune
v/Trine A. Eriksen
1304 Sandvika
Bærum kommune
v/Richard Andre Bjørnådal
1304 Sandvika
Enebakk kommune
v/ Lars Kristian Grøholt
Rådhuset
1912 Enebakk
Fet kommune
v/Nette Lunde
Rådhuset
1900 Fetsund
Frogn kommune
v/Therese Steen Johansen
Rådhuset
1440 Drøbak
Gjerdrum kommune
v/Ann-Mari Hegge
Postboks 10
2024 Gjerdrum
Skedsmo kommune
v/Liv Jorunn Haugen
Postboks 313
2001 Lillestrøm
Sørum kommune
v/Bård Gjestvang
Postboks 113
1921 Sørumsand
Vestby kommune
v/Trine Dreyer
Rådhuset
1540 Vestby
Skedsmo kommune
v/ Ragnhild Ottestad
Postboks 313
2001 Lillestrøm
Hurdal kommune
v/Christer Gulbrandsen
Rådhuset, Minneåsveien 3
2090 Hurdal
Lørenskog kommune
v/ Gry Røste
P.b 304
1471 Lørenskog
Nannestad kommune
v/Kari Homble
Kommunehuset
2030 Nannestad
Nes kommune
v/Thea Vangen
Postboks 114
2151 Årnes
Nesodden kommune
v/Linda Marie Kjøniksen
Rådhuset
1450 Nesoddtangen
Nittedal kommune
v/Hanne Skjemstad
Rådhuset
1482 Nittedal
Oppegård kommune
v/May Liss Johansen
Rådhuset
1410 Kolbotn
Rælingen kommune
v/Siv Feie Stevenson
Postboks 100
2025 Fjerdingby
Ski kommune
v/Arild Olsen Mathisen
Postboks 3010
1402 Ski
Ullensaker kommune
v/ Gunhild Grimstad-Kirkeby
Rådhuset
2050 Jessheim
Ås kommune
v/ Gry Mathiesen
Rådhuset
1430 Ås
Virksomhet – byomfattende tjenester, private stiftelser Oslo:
Oslo kommune barne- og familieetaten,
Bolig- og avlastningsavdelingen
Postboks 6726 St.Olavs plass
0130 Oslo
Oslo kommune velferdsetaten
Institusjoner og boliger
Postboks 30 Sentrum
0101 Oslo
Signo Conrad Svendsen senter
Postboks 160 Nordstrand
1112 Oslo
Holmenkollen dagsenter og boliger
Setra vei 16 c
0786 Oslo
Radarveien dagsenter og avlastning
Postboks 31 Lambertseter
1101 Oslo
Ragna Ringdals dagsenter
Hans Nielsen Haugesgt. 44 A
0481 Oslo
Nordre Aasen bo- og avlastningssenter
Kyrre Grepps gate 11
0481 Oslo
Virksomhet – spesialisthelsetjenesten:
Oslo universitetssykehus
Avdeling for nevrohabilitering
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Vestre Viken HF
Regionalt senter for utviklingshemmede
Postboks 800
3004 Drammen
Kapellveien habiliteringssenter
Kapellveien 6
0487 Oslo
Vestre Viken HF
Habiliteringstjenesten
Postboks 800
3004 Drammen
Akershus universitetssykehus
Avdeling for voksenhabilitering
Postboks 1000
1478 Lørenskog
Akershus universitetssykehus
Avdeling for barnehabilitering
Postboks 1000
1478 Lørenskog