Carl Morten Karterud Senior 20 25 24 23 25 25 22 23 21 20 19 21

Carl Morten Karterud
Senior
20 25 24 23 25 25 22 23 21 20 19 21
Jørn Heggbrenna
Senior
11 22 21 20 20 21 24 23 23 21 24 22
Frode Arnesen
Senior
16 22 22 20 22 22 21 25 18 16 23 20
Thore Grinden
Senior
16 20 17 24 22 22 22 23 21 18 21 19
Knut Nordli
Senior
12 19 21 22 23 24 20 19 22 14 20 18
Atle Olsen
Senior
13 19 20 21 20 22 22 21 20 16 20 19
Fredrick Gustavsen
Senior
10 18 19 15 18 18 19 14 21 11 17 17
Morten Berntsen
Senior
11 16 16 18 12 22 12 19 15
8 16 17
Tor S Rogstad
Senior
15 21 17 21 23 18 18 22 22
0
Cato Gustavsen
Senior
11 16 18
Stein Nikolaisen
Senior
0
0
0 16 18 19 17 13 17 16 13 19
Knut Olav
Senior
0
0
0 22 23 23 23 23 23
Kaare Nordgård
Senior
0
0
0
Arild Belstad
Senior
0
0
0 16 17 19 16 18 20
Tom Håkonsen
Senior
14 16 19
0
0
Jan Ove Fuglebrenden
Senior
11 16 16
0
Tom Erik Floor
Senior
0
0
0
0
Kristian Eilertsen
JR
0
0
0 16 20 20
0
0
Martin Bjerke
JR
0
0
0 20 15 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20 18 23 17 20 21
0
0
0
0 17 19 17 16 20 18
0
0
0
0 16 19 18
0
0
0
0
0 13 13 14
0
0
0
0
0 21 21 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
268
12
252
12
247
12
245
12
234
12
233
12
197
12
182
9
177
9
164
9
148
6
137
6
107
6
106
6
102
6
83
3
61
3
56
3
54
Jan Halvard Myhren
Senior
0
0
0
0
0
0 18 18 18
0
0
0
Mats Nyseter
Senior
0
0
0 14 16 19
0
0
0
0
0
0
Espen Evensen
JR
0
0
0 15 14 19
0
0
0
0
0
0
Vidar Myrvold
Senior
0
0
0
0
0
0 15 15 18
0
0
0
Bjørn Andreassen
Senior
0
0
0
0
0
0
0
0
0 15 15 15
Ronny Olafsem
Senior
11 15 17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gisle Ekeberg
Senior
0
0
0
0
0
0
8 11 18
0
0
0
Brede Ensrud
Senior
0
0
0
0
0
0 12
6 14
0
0
0
Ragnhild Milsteinhaugen
JR
0
0
0
0
0
0
0
7
7
8
0
0
3
54
3
49
3
48
3
48
3
45
3
43
3
37
3
32
3
22