Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2015
Aktivitets-/handlingsplan 2015 for Mental Helse Kongsberg.
Vedtatt på årsmøtet 26. februar 2015
Utviklingstiltak:
Rekruttere medlemmer til utvalg underlagt styret.
Arbeide for oppstart av aktiviteter/tilbud rettet mot unge voksne.
Fortsette arbeidet med å utvikle likepersonsarbeidet.
Utvikle miljøbevissthet – redusere papirforbruk.
Utvikle nettsidene.
Utarbeide organisasjonshåndbok.
Revidere MHKs etiske retningslinjer
Politisk arbeid:
Drive politisk påvirkningsarbeid.
Arbeide for økt brukermedvirkning.
Informasjonsarbeid:
Utgivelse av Medlemsposten ved behov.
Fortløpende oppdatering av hjemmesiden med aktuelle informasjoner. Besøke DPS. Avisinnlegg.
Stands
Opplæring:
Kurs i mindfullness.
Opplæring av nye styremedlemmer.
Intern kursvirksomhet og grupper i MHK
Arrangementer:
Åpent medlemsmøte ca. en gang pr mnd.
Åpent hus for medlemmer og registrerte brukere av dagsenteret hver torsdag og annenhver søndag
Åpent hus 17. mai. St. Hans-feiring. Juleverksted. Julebord. Arrangement på Verdensdagen. Felles
mestringsturer/-reiser og tur- Ut i naturen
Rekruttering:
Mål om å øke medlemsmassen med 5%
Gjennomføringen av handlingsplan forutsetter at medlemmer deltar i
utvalgene som er under oppretting, og hjelper til med gjennomføring.