Kap. 11-12 - s.242–256 Laster, tøyninger og spenninger i

Kap. 11-12 - s.242–263
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Laster på konstruksjoner
• Jevnt fordelt last
y
x
q - kN/m
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Laster på konstruksjoner
• Punktlast
y
Fy kN
x
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Laster på konstruksjoner
• Punktlast
y
x
Fx kN
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Laster på konstruksjoner
• Jevnt fordelt last
• Punktlast
y
Fy kN
x
Fx kN
q kN/m
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Indre krefter i konstruksjoner
F
F
F
 - spenning
A
 - spenning
F
F
F
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Indre krefter i konstruksjoner – spenning
– Symbol:  (sigma)
– Dimensjon: N/mm2
F
 
A
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Konstruksjonsmaterialers kapasitet
• Strekkforsøk
F
F
Måler spenningen  = F/A og relativ forlengelse  = L/L
• Konstruksjonsmaterialers kapasitet
• Strekkforsøk
P - proporsjonalitetsgrense
E – elastisitetsgrense
F – flytegrense
B – bruddgrense
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Spenningstyper
•
•
•
•
Normalspenninger
Bøyespenninger
Skjærspenninger
Torsjonsspenninger
Kap. 11-12 - s.242–256
Laster, tøyninger og spenninger i konstruksjoner
• Elastisitet (kap. 12)
• Hookes lov
• Forlengelse
l
  E
l
l 
 l
E