SIU signaturark vgs i Frankrike

SIGNATURARK
Søknad om opptak til 3-årig videregående skole i Frankrike for følgende elev:
Fullt navn på elev:
Fødselsdato:
Søkers underskrift:
Sted og dato:
Underskrift (elev):
Foreldre/foresattes underskrift:
Vi bekrefter herved at vi er kjent med innholdet i søknaden og at vi støtter elevens ønske om å ta
videregående skole i Frankrike:
Underskrift, forelder/foresatt I:
Underskrift, forelder/foresatt II: