E-læring for mestring - Kristiansand kommune

Hvem har brukt e-læring?
Hva er e-læring?
E-læring og mestring
Regional kompetansetjeneste for pasient- og
pårørendeopplæring, RK-PPO
Mestring
Symptomer
Behandling
Må tablettene
ligge i kjøleskap?
Pasientene mine tar nå
e-læring før de møter til
første konsultasjon. Det
gjør at tiden vi har
tilrådighet lettere kan bli
brukt på det pasienten
ønsker
Mikkel Høiberg endokrinolog
Sørlandet sykehus
Må medisinen ligge i
kjøleskap?
Lær å lage e-læring?
Søk etter e-læring på sshf.no
Søk etter ”e-læring i Helse Sør-Øst” på Youtube