Tempus Pro – Produktblad

Tempus Pro
Mer enn bare en monitor
Tempus Pro™ er revolusjonerende innenfor monitorering av vitale
parameter, og er banebrytende i forhold til sin størrelse, vekt, batteri
kapasitet og robusthet. Systemet er likeledes unikt i forhold til å tilby
fem spesielle fordeler i en og samme løsning:
Monitorering
Alle funksjoner er integrert i en og samme monitor.
Pasientjournal, datasamling og deling
Tempus Pro er utstyrt med et elektronisk” tactical combat casualty
care” (TCCC) kort. NATO standarden for håndtering av skadde i felt.
ReachBak™
Valgfri integrert og sikker real-tids ”reach back” kapabilitet via militær
og sivile kommunikasjonsløsninger med tale, data, video og journaler.
Modulært funksjons utvalg
En unik fleksibel ”Plug & Play” arkitektur gjør det mulig å tilføye
funksjoner i takt med at brukerens behov endres.
Fleksibel og skalerbar
Designet for lett og nesten ubegrenset integration med kommende
teknologier.
20151109
Medidyne AS I Tel. +47 67 53 01 40 I www.medidyne.no