Program - Fylkesmannen.no

Kommunereforma i Rogaland
Prosess-samling
17. mars 2015 – 09:00-14:30
Radisson Blue Atlantic Hotel, Stavanger
Program:
09:00
Kaffe
09:30
Opning
v/fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa
09:35
Rogaland inn i framtida
v/fylkesrådmann Trond Nerdal
10:00
Status i kommunane sett frå Fylkesmannen
v/prosessrettleiar Anfinn Rosnes
10:20
Pause
10:35
Aktuelt frå KS
v/Styreleiar Hilde Gunn Bjelde
10:50
Forventningar til reformprosessen som tilsett
v/Trond Helland, leiar Fagforbundet Rogaland
11:00
Tips og råd for ein god prosess
v/ordførar Torvald Hillestad og rådmann Trond Wifstad
i Re kommune
11:45
Spørsmål og diskusjon
12:00
Lunsj
13:00
Korleis få ei god innbyggjarinvolvering?
v/Birte Kjølvik Fossheim frå Distriktssenteret
13:30
Korleis går arbeidet med reforma?
Informasjon frå nokre kommunar
14:15
Spørsmål og diskusjon
14:30
Oppsummering/slutt
Vi gjer merksam på at det kan kome mindre endringar
i programmet