Tek-10-materialer

Bachelor- og masteroppgaver 2015 fra Kruse Smith Entreprenør AS
Oppgave:
Det er påstått at BREEAM øker kvaliteten på byggene – kan det bevises?
Bakgrunn
I BREEAM Nor er det stort fokus på dokumentasjon av materialer. Tek 10 sier også noe om dette.
Er det forskjell på kravene i BREEAM Nor og Tek 10? Og er byggeplassene klar over hvilke krav
som stilles til dokumentasjon på materialer? Hvordan løses dette?
Det er også interessant for Byggebransjen å få en sammenligning av dokumentasjonskravet til
material kravet i BREEAM Nor kontra tek 10.
For å løse denne oppgaven må en også lese seg opp på hva materialdokumentasjon er for noe. Dette
må danne grunnlaget for resten av oppgaven.
Oppgave
Kandidaten skal:
1.
2.
3.
4.
Gjøre et studie av teorien bak materialdokumentasjon
Studere Materialfokuset i BREEAM Nor og Tek 10 – sammenligne resultatet.
Foreta intervjuer i bransjen for å finne ut hvor bransjen er i forhold til nye krav.
Utarbeide en oppgave som sammenfatter det overstående
Dette er et forslag til oppgavetekst, men vi tar gjerne imot innspill om justeringer av oppgaven.
Kontaktperson Region Vest (Forus/Stavanger):
Veileder:
Merk søknad med oppgavetekst, og send søknad:
[email protected]
Aslaug Helberg
BREEAM Koordinator
Kruse Smith AS, Besøkadresse: Kanalsletta 4, 4033 STAVANGER, Postboks 8088, 4068 STAVANGER.
Tlf sentralbord: 51 44 42 00, Hjemmeside: www.kruse-smith.no