Referat samarbeidsutvalget okt 2015

SAMARBEIDSUTVALGET I ØYJORDEN BARNEHAGE
Øyjordsveien 69, 5038 BERGEN
E-POST: [email protected]
Telefon: 55 56 72 33/34
Referat Samarbeidsutvalget 26. oktober 2015
Tilstede: Anne Gro Asbjørnsen (styrer barnehage), Lene Åsebø (ansattrepresentant), Hanne Sandal
Fond (ansattrepresentant), Kathrine Lien Mjell (leder FAU), Kristin Jacobsen (nestleder FAU), Robert
Solend (politisk representant)
1. Sommerstenging
Enighet om sommerstenging uke 28, 29 og 30 i 2016. Det vil bli sendt ut informasjon til foreldrene
om kort tid.
2. Lysfest
Lysfest avholdes 3. desember.
Starter klokken 16.00. FAU lager invitasjon med program. Enighet om å forsøke en endring i
rekkefølgen på arrangementet.
3. Diverse
Økonomi
Grunnet opptak av flere barn høsten 2015, har barnehagen bedre økonomi. Det vil bli kjøpt inn
matter til å ha under dissene, som erstatning for dagens støtsand som stadig må fornyes.
Hyper direkt
Barnehagen skal delta i et prosjekt med ny kommunikasjonskanal mellom barnehage og foreldre kalt
«Hyper direkt». Mer informasjon kommer. Oppstart vil trolig være januar eller februar 2016.
Fotografering
Barnehagen fortsetter med tilbudet om fotografering av barna.
Pepperkakebaking
18. og 19. november 2015. Barnehagen lager invitasjon. Barnehagen lager deig, ikke behov for at alle
foreldre tar med deig.
Foreldretavler
Tavlen ved inngangen til garderobene, nærmest furukammen, kan benyttes av foreldre til å henge
opp lapper om arrangementer, ting som selges, gis bort, etc. En vil se på behovet for å informere
mer om dette, eksempelvis ved å henge opp et skilt over tavlen eller lignende.
Sommerfest
Sommerfesten ble evaluert. Enighet om at det var fornuftig å ha førskolegruppens underholdning
inne. Denne bør tidfestes i invitasjonen.
Tidfesting av arrangementer
Barnehagen vil se på muligheten for å planlegge tidspunkt for arrangementer i samarbeid med Hellen
skole, for å unngå kollisjoner.
Trafikksikkerhet, parkeringssituasjon
Sikkerheten på parkeringsplassen og ved innkjørselen oppleves for tiden som dårlig, både av
barnehage og foreldre. Det er mange plasser som er avsperret, og trafikken er uoversiktlig, med høy
fart. FAU vil foreta undersøkelser på status både for parkeringsplass og for trafikksikkerheten.
Tilsyn med barn
Noen foreldre har vært bekymret for om 1-åringene som leker ved rutsjebanene ved portene blir
tilstrekkelig tilsett. Barnehagen vil følge opp dette umiddelbart.
Foreldremøte våren 2016
Spørsmå om FAU har innspill til tema. FAU vil ta det opp på neste møte. Mulige tema som ble
diskutert på møtet var:
-
Førstehjelp
Turer i nærområdet
Friluftsaktiviteter
Hvordan kle på barn
Barn og sykdom, med symptomer på sykdommer, om de kan gå i barnehage, forebygging,
hygiene.
Ozonvann
Ozonvannet er slått av, og vil bli holdt avslått inntil videre.
Leker og bøker
Barnehagen tar gjerne i mot brukte bøker og leker som er i god stand og av god kvalitet.
Referent: Kathrine Lien Mjell