Kurs i slaktehygiene og nedskjæring av rein

Praktisk informasjon
Kurset arrangeres med støtte
Kompetansenettverket for
lokalmat i nord gjennom
Reinprogrammet.
Kurs i:
Slaktehygiene og
nedskjæring av rein
Tid: 26-27 oktober 2015
Sted: Grane på Helgeland hos Brurskanken Rein
Pris: 2000,Påmeldingsfrist: 8. oktober
Kurset finansieres av Reinprogrammet som har målsetning om
å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen.
For å oppnå god kvalitet på reinkjøttet er rett slakting og
nedskjæring avgjørende. På dette kurset går en igjennom
vedlikehold og bruk av boltepistol. Det vil også bli praktisk
gjennomgang av slakteprosessen med fokus på slaktehygiene.
Kursdeltakerne vil også lære i teori og praksis om nedskjæring
samt finpartnering av rein.
Kurset holdes i Brurskanken Rein sine lokaler i Grane
kommune på Helgeland hvor de har bygd opp godkjente
lokaler både for slakting og foredling.
Kursbeskrivelse
Kursnavn:
Slaktehygiene og nedskjæring av rein
Målgruppe:
Foredlere av reinkjøtt, reineiere som ønsker delta på slakting av egen eller
reinbeitedistriktets rein.
Forkunnskaper:
Det er ikke krav på forkunnskaper
Omfang:
2 dager
nnhold:
Vedlikehold og bruk av boltpistol, slaktehygiene, nedskjæring av slakt
Kursavgift:
Kr 2000,-, påmeldingen er bindende og faktura sendes ut i forkant av kurset
ved påmeldingsfristens utløp.
Tidspunkt:
26-27 Oktober 2015
Arrangør:
Brurskanken Rein ved Gun Utsi
Faglig ansvarlig:
Fagfolk innen vedlikehold og bruk av boltpistol, slakt / slakthygiene og
nedskjæring
Kontaktperson(er):
Gun Utsi, tlf 91140733, [email protected]
Samarbeidsparter:
Bioforsk
Kurssted:
Grane kommune på Helgeland, Haustreisen, Trofors hos Brurskanken Rein.
Link til kart: 1881.to/tUjgYw
Påmeldingsadresse:
[email protected] eller tlf 91140733
Påmeldingsfrist:
8. oktober
Betaling:
Faktura sendes i forkant av kurset.
Antall deltagere:
8-14 stk
Aktuelle lenker:
www.bioforsk.no/lokalmatinord