26.11.15 Sakspapirer

Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø
26.11.2015
Formannskapssalen, Melhus rådhus
kl. 09.00
Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller [email protected]
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Orienteringer ved rådmannen
- Økonomi og Handlingsplan 2016 - 2019 v/ ass. rådmann Morten Bostad
- Planstrategi - innhold og prosess v/ Kjersti Dalen Stæhli
- Status kommunale veger v/ Knut Forsmark
Saksliste
60/15
Åpent
15/5246
Delegerte vedtak, tom 16.1.2015
61/15
Åpent
15/5246
Refererte journalposter tom 18.11.2015
62/15
Åpent
15/467
Representanter til prosjektgruppe for ny driftssentral
63/15
Åpent
13/9331
Bruksendring fra skogshusvære til fritidsbolig, gnr/bnr 132/5 - Klage på ilagt gebyr
64/15
Åpent
15/4812
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG ATV
65/15
Åpent
15/4586
Styrer, råd og utvalg 2015 - 2019 Oppnevnt av komite for teknikk og miljø
66/15
Åpent
15/5087
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019
67/15
Åpent
15/5319
Spørsmål - Åsaringen på Hovin
Melhus kommune, 19.11.2015
Mikal Kvaal
møteleder
Mari Grongstad
møtesekretær
Sak 60/15
Delegerte vedtak, tom 16.1.2015
Møte i Komite for teknikk og miljø den 26.11.2015.
Arkivsaksnummer
15/5246
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Mari Grongstad
26.11.2015
PS 60/15
Rådmannens forslag til vedtak
Referert i nødvendig utstrekning.
DS BYG 323/15
15/2598
AREAL/BYGG/THETOE
15.10.2015
Ole Blækkan
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - deling av grunneiendom - gnr/bnr 144/14
DS BYG 489/15
15/626
AREAL/BYGG/NASM
09.10.2015
Trondheim og omegn boligbyggelag
Godkjent
Delegert behandling-byggesak.Rammetillatelse. 95/10 og 95/2 - Boligblokk på 5 etasjer med parkeringskjeller .
Almåsgården.
DS BYG 514/15
15/2386
AREAL/BYGG/GRKO
01.11.2015
Ramlo Sandtak AS
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - Sedimenteringsbasseng, sandfang og stikkrenner gnr/bnr 260/3 og 260/4
DS BYG 515/15
14/4635
AREAL/BYGG/INFU
05.10.2015
Melhus Kommune
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Nybygg to eneboliger med carport på parsell av gnr/bnr 32/12
DS BYG 518/15
13/8446
AREAL/BYGG/INFU
07.10.2015
Sivert Keiserås
Søknad avslått
Delegert behandling byggesak - Ombygging og bruksendring fra stabbur til bolig, gnr/bnr 39/1
DS BYG 522/15
15/3545
AREAL/BYGG/THETOE
Melhus kommune
Delegert behandling - byggesak - rammetillatelse - Flå skole - 135/61
08.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 523/15
15/4704
AREAL/BYGG/OYAU
09.10.2015
Asplan Viak Trondheim AS
Søknad innvilget
Delegert beh. - byggesak - 91/44 Søknad om tillatelse i ett trinn - parkeringsplass
DS BYG 525/15
Jostein Jarl Sunnset
15/2117
AREAL/BYGG/INFU
13.10.2015
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Flytting av stabur, riving og nyoppføring av naust, gnr/bnr 146/3
DS BYG 526/15
15/3627
AREAL/BYGG/THETOE
Bjørg og Erik Sunnset
Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig og garasje -146/13
13.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 527/15
14/5062
AREAL/BYGG/GRKO
14.10.2015
Jardar Saltnes
Godkjent
Delegert behandling - byggesak. Riving av eksisterende våningshus og oppføring av ny enebolig på eiendom 4/2
DS BYG 529/15
15/3845
AREAL/BYGG/INFU
15.10.2015
Ingve Gerhardsen
Søknad avslått
Delegert behandling byggesak - Oppføring av støttemur langs gnr/bnr 238/141 og 238/184
DS BYG 536/15
Øyvind Krogh-Albertsen
Gebyrberegning
15/3944
AREAL/BYGG/INFU
20.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 538/15
15/826
AREAL/BYGG/INFU
20.10.2015
Saga Prosjekt AS
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - IG, Leilighetsbygg og garasjer på gnr/bnr 182/54
DS BYG 539/15
15/4865
AREAL/BYGG/INFU
21.10.2015
Melhus Kjøpesenter AS
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Etablering av ny overvannsledning, gnr/bnr 94/177
DS BYG 542/15
15/3621
AREAL/BYGG/NASM
28.10.2015
Lena Holthe og Esben Sande
Søknad avslått
Delegert behandling - byggesak - Påbygg over eksisterende terresse/carport på eiendommen 35/81
DS BYG 543/15
15/4346
AREAL/BYGG/THETOE
Anders Raphaug
Delegert behandling - byggesak - nybygg forstøtningsmur - 100/92
22.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 552/15
15/3220
AREAL/BYGG/NASM
10.11.2015
Idecon Eiendommen AS
Godkjent
Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.
Losjevegen 3
DS BYG 554/15
12/7663
AREAL/BYGG/INFU
30.10.2015
Høvdingplassen AS
Søknad avslått
Melding om delegert vedtak - Søknad om ferdigattest for kombinert bolig- og forretningsbygg på gnr/bnr 91/8
DS BYG 558/15
Matpartner Eiendom AS
14/1673
AREAL/BYGG/GRKO
02.11.2015
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - IG2 87/60 og 87/62 IG2 Nytt industribygg for matproduksjon
DS BYG 559/15
14/6738
AREAL/BYGG/NASM
03.11.2015
Størseth Eiendom AS
Søknad avslått
Delegert beh. - byggesak. 137/6 Ombygging deler av industribygg til hybelleilighet. Igandsettingstillatelse.
DS BYG 563/15
15/4000
AREAL/BYGG/THETOE
Inge Andre Eidissen
Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig -183/192
13.11.2015
DS BYG 564/15
15/4044
AREAL/BYGG/FRAGAL
Rolf Høyseth
Delegert behandling - byggesak - rehabilitering av skorstein - 188/1
05.11.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS BYG 567/15
15/4163
AREAL/BYGG/THETOE
06.11.2015
Flå Skytterlag
Søknad innvilget
Delegert behandling - byggesak - riving og nybygg standplass og klubbhus - gnr/bnr - 121/17 Flå Skytterlag
DS BYG 570/15
15/3433
AREAL/BYGG/FRAGAL
Geir Ljøkjell
Delegert behandling - byggesak - 125/18 - Rehabilitering av skorstein
09.11.2015
DS BYG 571/15
15/4480
AREAL/BYGG/FRAGAL
Kjell Bedin
Delegert beh. - byggesak - 107/3 rehabilitering av skorstein
09.11.2015
DS BYG 573/15
15/4571
AREAL/BYGG/FRAGAL
Marit Cathrine Sunnset
Delegert beh. - byggesak - 144/139 rehabilitering av skorstein
10.11.2015
Godkjent
Godkjent
Søknad innvilget
DS DEL 528/15
15/3672
AREAL/BYGG/THETOE
15.10.2015
Ole Gunnar Løvseth
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom - 97/1
DS DEL 531/15
15/3670
AREAL/BYGG/NASM
16.10.2015
Advokat Håkon Knudsen
Godkjent
Melding om delegert vedtak - delingssak. Fradeling av fritidsbolig på eiendommen 238/3 til uendret bruk.
DS DEL 545/15
15/4595
AREAL/BYGG/THETOE
23.10.2015
Sigmund Gråbak
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av eiendom - Gråbakken - 136/1
DS DEL 546/15
Ola Martin Evjen
15/3864
AREAL/BYGG/INFU
23.10.2015
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - seksjonering av bolig på gnr/bnr 208/74
DS DEL 550/15
15/4340
AREAL/BYGG/THETOE
Heimdal Eiendomsmegling AS
Seksjonering - delegert vedtak - Botnhåggån - gnr/bnr 144/165
29.10.2015
DS DEL 551/15
15/4343
AREAL/BYGG/THETOE
Heimdal Eiendomsmegling AS
Seksjonering - delegert vedtak - Botnhåggån 25 - 144/164
29.10.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS DEL 560/15
15/3937
AREAL/BYGG/THETOE
03.11.2015
Torbjørn Vold
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av tilleggsareal - 28/1 Tilleggsareal til 29/7
DS DEL 577/15
15/2260
AREAL/BYGG/NASM
12.11.2015
Kåre Risstad
Godkjent
Melding om delegert vedtak - delingssak. Opprettelse av festegrunn på eiendommen 1/8. Øysand
Kolonihageby.
DS TKN 535/15
15/2190
AREAL/BYGG/BESO
Mildrid E. Hjellseth Eide
Melding om delegert vedtak - 11/5 Tilkobling til offentlig avløp
20.10.2015
Pålegg gitt
DS UT 532/15
14/6464
AREAL/BYGG/BESO
19.10.2015
Bente Larsen
Pålegg gitt
185/6 Vedtak med pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av nytt avløpsanlegg
DS UT 533/15
15/3091
AREAL/BYGG/BESO
19.10.2015
Bjørnar Ludefall
Pålegg gitt
144/106 Vedtak med pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av ny avløpsløsning
DS UT 537/15
15/3092
AREAL/BYGG/BESO
20.10.2015
Monica og Guttorm Bjarne Johansen
Pålegg gitt
Melding om delegert vedtak - 144/118 Pålegg om å søke utslippstillatelse Nytt avløpsanlegg.
DS UT 541/15
15/4370
AREAL/BYGG/DAHA
22.10.2015
Tone Håseth
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 24/12 Utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Rehabilitering av
eksisterende anlegg - Minirenseanlegg
DS UT 561/15
15/1844
AREAL/BYGG/BESO
03.11.2015
Hans Elmer Kristiansen
Pålegg gitt
143/3 - Vedtak med pålegg om innsending av dokumentasjon av eksisterende infiltrasjonsanlegg
DS UT 565/15
15/2799
AREAL/BYGG/BESO
06.11.2015
Bjørn Trotland
Pålegg gitt
Melding om delegert vedtak - 178/8 Pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av nytt avløpsanlegg
DS 513/15 15/4630
TEK/TEK/TORJEN
Bernt Mangseth Bakke
Melding om delegert vedtak - 107/5 - Vedrørende kommunale avgifter
01.10.2015 Informasjon gitt
DS 519/15 15/969
AREAL/BYGG/THETOE
08.10.2015
Proplan Bygg AS
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - igangsettingstillatelse - nybygg tomannsbolig, riving carport - 30/203
DS 520/15 15/41
AREAL/LAND/JEGR
07.10.2015
Geir Midtlyng
Godkjent
Avtale om leie av jord - 215/8 og 213/1 Avtale om leie av jord - Geir Midtlyng Fellessak pr. år
DS 521/15 15/4658
TEK/TEK/TORJEN
07.10.2015
Tore Staverløkk
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 30/45 - Klage på faktura kommunale avgifter 2. halvår Tillegg for ikke godkjent
avløpsanlegg
DS 530/15 14/2294
AREAL/KART/RDOR
Ramlo Sandtak Eiendom As
Melding om delegert vedtak - adressefastsettelse for Hofstadvegen
16.10.2015
DS 540/15 14/3009
AREAL/LAND/OLSE
Tove Schult
Melding om delegert vedtak - 208/1 Beverdam Lundamo
21.10.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS 544/15 15/4695
TEK/TEK/OLKV
23.10.2015
HV Utbygging as
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 30/34 Søknad om fritak fra alle kommunale avgifter
DS 547/15 15/4867
TEK/TEK/OLKV
26.10.2015
Melhus Kjøpesenter AS
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 94/177 Søknad om tilkobling til ny overvannsledning
DS 548/15 15/4759
AREAL/E-SKATT/RASE
27.10.2015
Janne Kjøsen
Søknad avslått
Melding om delegert vedtak - Søknad om sikringskjøring Karen Kjøsen, 04.02.2003
DS 549/15 15/4939
Lars Håvard Tirslaug
TEK/TEK/OLKV
27.10.2015
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 10/2 Søknad om tilkobling til offentlig vann
DS 555/15 15/4934
TEK/TEK/OLKV
02.11.2015
John M. Langørgen
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 117/1 Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp
DS 556/15 15/4935
TEK/TEK/OLKV
Tor Arne Bjørnbeth
Melding om delegert vedtak - 117/2 Tilkobling til offentlig vann
02.11.2015
DS 557/15 15/4937
TEK/TEK/OLKV
Joar Langørgen
Melding om delegert vedtak - 117/3 Tilkobling til offentlig vann
02.11.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS 562/15 15/4799
TEK/TEK/OLKV
04.11.2015
ProPlan Bygg AS
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 30/203 Tilkobling til offentlig vann og avløp - 2 boenheter
DS 566/15 15/4820
TEK/TEK/OLKV
06.11.2015
Gauldal Bygg AS
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 144/163 og 144/162 Søknad om tilkobling til offentlig avløp
DS 568/15 15/5060
TEK/TEK/OLKV
06.11.2015
Odd Inge Trotland
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 165/25 Søknad om fritak for kommunale avgifter
DS 569/15 15/4957
TEK/TEK/OLKV
09.11.2015
Ingeborg Birgit Buseth
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 221/15 Søknad om fritak for kommunale avgifter
DS 572/15 15/4948
AREAL/LAND/KRRI
09.11.2015
Kirsten og Eivind Bakk
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 4/1 Søknad om omdisponering av dyrket jord i hht jordloven § 9
DS 574/15 15/4752
AREAL/BYGG/FRAGAL
Martha Storsten
Delegert beh. - byggesak - 75/5 rehabilitering av skorstein
10.11.2015
Godkjent
DS 575/15 15/5034
TEK/TEK/OLKV
11.11.2015
Nordgrenda vasslag
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - Nordgrenda vasslag - søknad om tilkobling til offentlig vann/ utskifting av
gammel vannledning
Sak 61/15
Refererte journalposter tom 18.11.2015
Møte i Komite for teknikk og miljø den 26.11.2015.
Arkivsaksnummer
15/5246
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Mari Grongstad
26.11.2015
PS 61/15
Rådmannens forslag til vedtak
Referert i nødvendig utstrekning.
Vedlegg:
14/2684-39
12/3429-28
01.09.2015
AREAL/LAND/RIEI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Klagebehandling - pålegg om fjerning av skilt på privat veg - Melhussletta turstier - Melhus
kommune - kommunens vedtak stadfestes
30.09.2015
AREAL/KART/ASLA
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Vedtak i klagesak - innlegging av grenser mot veg - FV 734
13/7233-44
26.10.2015
AREAL/LAND/KRRI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Om varsel om utsatt iverksetting og mulig omgjøring av Melhus kommune sitt vedtak etter
landbruksvegforskriften i sak som gjelder bygging av veg i Flåmarka
13/7233-45
09.11.2015
AREAL/LAND/KRRI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Omgjøring av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften - søknad om bygging av veg i
Flåmarka
Sak 62/15
Representanter til prosjektgruppe for ny driftssentral
Arkivsaksnummer
15/467
Komite for teknikk og miljø
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Michal Gryczon Gjerde
05.02.2015
26.11.2015
PS 10/15
PS 62/15
Rådmannens forslag til vedtak
Komite for teknikk og miljø oppnevner en ny representant som vil erstatte Jostein Jarl Sunnseth til
prosjektgruppen som har til formål å utvikle et forslag til en ny driftssentral for uteseksjonen i teknisk drift. I
tillegg til Stein Restad velges følgende representant til prosjektgruppen:
1. .………………..
Vedlegg:
1. Ingen
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

Ingen
Saksutredning:
Representanter i prosjektgruppe har vært
1. Jostein Jarl Sunnset
2. Stein Restad
Ved nåværende tidspunkt er Stein Restad representant.
Rådmann foreslår at det opprettes en egen prosjektgruppe til det videre arbeidet med å planlegge en ny
driftssentral for uteseksjonen til kommunal veg, vann- og avløp ved teknisk drift.
Rådmann ønsker å samle samtlige fagarbeidere tilhørende teknisk drift, på et og samme oppmøtested, for å
utnytte de fordelene dette gir med samdrift. Felles oppmøtested med rom til opphold og pauser, kontorplasser,
sanitærrom, lager og garasjeanlegg samt arealer til beredskapsutstyr.
Dagens oppmøtested for 4 fagarbeidere ved avløp, er i dag Varmbo avløpsrenseanlegg. Etter at overføring av
spillvann til Høvringen renseanlegg er satt i drift, planlegges Varmbo avløpsrenseanlegg sanert, og det er da et
behov for et nytt oppmøtested.
To fagarbeidere ved vann- og avløpsnett, har sitt oppmøtested og lager ved Teigen, Søberg. I tillegg lagres
enkelte deler og rør ved Varmbo avløpsrenseanlegg. Lokalene ved Teigen leies fra en ekstern utleier, og årlig leie
utgjør kr. 40 000,-.
Fagarbeidere ved kommunal veg har oppmøtested ved Søregga, den gamle brannstasjonen. Disse leide arealene
er ikke store nok for å lagre maskiner og utstyr, og arealer til kontor og pauser samt sanitære rom, er ikke
tilfredsstillende.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at Komite for teknikk og miljø oppnevner 1 representant, i tillegg til gjenværende
representant Stein Restad, til en prosjektgruppe som har som mål om å planlegge en felles driftssentral til
fagarbeiderne ved teknisk drift, som har sitt hovedarbeidsområde innenfor kommunal veg, vannforsyning og
avløpsanlegg.
Tidligere behandlinger og vedtak
Behandling i Komite for teknikk og miljø
Forslag:
Jostein Jarl Sunnset
Stein Restad
Enstemmig vedtatt.
05.02.2015
PS 10/15
Komite for teknikk og miljø oppnevner følgende 2 representanter til en ny prosjektgruppe for å utvikle en løsning
med ny driftssentral for uteseksjonen i teknisk drift.
1. Jostein Jarl Sunnset
2. Stein Restad
Sak 63/15
Bruksendring fra skogshusvære til fritidsbolig, gnr/bnr 132/5 - Klage på ilagt gebyr
Arkivsaksnummer
13/9331
Komite for teknikk og miljø
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Ingrid Furunes
03.09.2015
26.11.2015
DS 500/15
PS 63/15
Rådmannens forslag til vedtak
Klagen på ilagt gebyr for igangsettelse av tiltak før tillatelse var gitt på eiendommen 132/5 tas ikke til følge.
Ilagt gebyr følger av Melhus kommunes gebyrregulativ av 01.01.2015, punkt 3.1.m):
Dersom et arbeid er igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr
kr 10.000,-
Gebyret er ilagt på bakgrunn av at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Det er ilagt gebyr ut fra riktig
bestemmelse i gebyrregulativet, og regulativet gir ikke mulighet til å vurdere beløpets størrelse.
En kan ikke se at klagen tilfører opplysninger som endrer på kommunens vurdering av at tiltaket er oppført uten
tillatelse.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Vedlegg:
1. Saksutskrift, saknr 500/15
dat:
23.09.2015
dat:
07.10.2015
2. Gebyrregulativ Arealforvaltning 2015, gjeldende fra 01.01.2015
3. Brev fra tiltakshaver, Vedrørende tilleggsgebyr (straffegebyr) – klage
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:




Søknad om tillatelse til tiltak m/ vedlegg
Foreløpig svar
Tillatelse til tiltak
Foreløpig svar på klage
Saksutredning:
Søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring av skogshusvære til fritidsbolig, samt tilbygg, ble innlevert til
kommunen i november 2013, etter at det hadde vært et møte med tiltakshaver og Arealforvaltning.
I kommunens arkiv ligger det byggemelding fra 1969, som omhandler skogstue på 16m², og som er den
opprinnelige bygningen.
Tiltakshaver mener at det i 2001 eller 2002 ble innlevert søknad om tilbygg til skogshusværet, men at han ikke har
mottatt svar på denne søknaden. Arbeidet med tilbygget ble i følge tiltakshaver igangsatt i 2009, og som en del av
tiltaket ble den opprinnelige bygningen også flyttet. Kommunen har ikke denne søknaden i arkivet.
Uavhengig av om kommunen har gitt svar på melding om tiltak eller ikke, er igangsetting av tiltaket gjort etter at
en eventuell tillatelse var blitt ugyldig. Tiltak skal være igangsatt innen 3 år fra tillatelse er gitt. Dette følger av
plan- og bygningslovens § 21-9, tidligere var dette § 96 (plan- og bygningsloven av 1985).
Søknaden fra november 2013 var betinget av at det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknad
om dispensasjon ble innlevert i desember 2013. Dispensasjon ble endelig vedtatt 17.03.2015, som saknr PS 47/15,
etter at det først ble gitt en dispensasjon som ble påklaget, og opphevet av fylkesmannen pga
saksbehandlingsfeil. Saken ble derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling . Selve byggesaken var klar for
behandling etter at endelige vedtak ble gitt i dispensasjonssaken.
Plan- og bygningslovens daværende § 21-7, sier at tiltak som ikke medfører dispensasjon skal behandles inn 12
uker etter at fullstendig søknad foreligger. Fristen i denne byggesaken ble overskredet med mer enn 4 uker, og i
samsvar med daværende SAK10 § 7-4 bortfalt derfor det ordinære behandlingsgebyret i sin helhet. Det ble kun
ilagt gebyr etter Melhus kommunes gebyrregulativ av 01.01.2015, punkt 3.1.n som omfatter arbeid som er
igangsatt før tillatelse er gitt. Gebyret var på tidspunktet da søknaden var klar for behandling, på kr 10.000,-.
Byggesaken er vedtatt den 23.09.2015.
Klage på ilagt gebyr:
Klage på ilagt gebyr er registrert innlevert 08.10.2015, som er innenfor klagefristen. Klagen er fremmet av
tiltakshaver, som har rettslig klageinteresse.
I klagen vises det til historikken knyttet til dette tiltaket, og det forklares hvorfor tiltaket han mener ble omsøkt i
2001 eller 2002, ikke ble igangsatt før i 2009. Klager mener at det var en forglemmelse at fristen på 3 år ble
oversittet, og at gebyret på kr 10.000,- er drøyt for en slik forglemmelse. Klager godtar ikke beløpet, og ber om at
saken legges fram for Komite for teknikk og miljø til behandling.
Klager hevder videre at han er blitt tvunget til å søke om omdisponering, og viser til at han da valgte å også søke
om fradeling. Han mener han ikke har fått opplyst hvilken hjemmel som er lagt til grunn for krav om
omdisponering, og viser til at de selv ikke benytter bygningen som fritidsbolig, men at den kan bli utleid. På
bakgrunn av dette mener han at det er naturlig bygningen fortsetter å være en form for driftsbygning.
Vurdering:
Kommunens gebyrregulativ er vedtatt i kommunestyret med faste satser, og det er dermed ikke anledning til å
vurdere beløpenes størrelse. Det som er bestemmende er hva det skal kreves gebyr for, og det er dette danner
grunnlaget for gebyrfastsettelsen. I dette tilfellet er det lagt til grunn at saken var klar for behandling på dato for
endelig vedtak i dispensasjonssaken, den 17.03.2015. Søknad om tilbygg og bruksendring ble behandlet
23.09.2015, og fristen på 12 uker var dermed oversittet så lenge at hele saksbehandlingsgebyret bortfalt.
Gebyrregulativet har i tillegg en estemmelse om at arbeid som er igangsatt før tillatelse er gitt, skal ilegges et
tilleggsgebyr. I de tilfeller der kommunen er kjent med at arbeid faktisk er igangsatt før tillatelse er gitt, skal dette
tilleggsgebyret ilegges. Det gir heller ikke mulighet til å vurdere et annet beløp enn det som er fastsatt i
regulativet.
Bakgrunnen for at et slikt tilleggsgebyr ble innarbeidet i kommunens gebyrregulativ er det merarbeidet slike
saker, som gjerne begynner med en ulovlighetsoppfølging, påfører kommunen. Byggesaksbehandlingen i Melhus
kommune er basert på 100% selvkost. Kommunen har slitt med underskudd på selvkostområdene de siste åra.
Det å ettergi gebyrer som er hjemlet i kommunens gebyrregulativ vil være en svært uheldig vei å gå da dette
undergraver selvkostsystemet og vil kunne føre til at gebyrene må oppjusteres ytterligere.
Når det gjelder forholdet vedrørende at kommunen skal ha tvunget fram en søknad om dispensasjon, må dette
bero på en misforståelse. Med bakgrunn i at tiltaket allerede var gjennomført, har kommunen orientert om at
muligheten for å bringe forholdet i orden var å søke om dispensasjon. Dette fordi en bygning med et bruksareal
på over 40m² ikke ligger innenfor det som tillates oppført i LNF-områder som skogshusvære, og med bakgrunn i at
utleie heller ikke er en del av landbruksdrifta, og dermed ikke i samsvar med LNF-formålet. Alternativet til å søke
om dispensasjon ville vært å tilbakeføre bygningen til opprinnelig størrelse og bruk.
Dette forholdet anses ikke å være en del av klagen, da søker selv har levert søknad om dispensasjon, og fått den
innvilget.
Konklusjon:
Der er ilagt gebyr ut fra riktig bestemmelse i gebyrregulativet, og regulativet gir ikke mulighet til å vurdere
beløpets størrelse. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å sørge for at plan- og bygningslovens bestemmelser følges
opp i forbindelse med en byggesak. Uavhengig av om det skulle medføre riktighet at det ble innlevert en
byggesøknad for skogshusvære i 2001 eller 2002 som han ikke har fått tilbakemelding på fra kommunen, kan
dette ikke brukes som en hjemmel for å oppføre en hytte i LNF- område i 2009.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak 64/15
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG ATV
Arkivsaksnummer
15/4812
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Jens Granøien
26.11.2015
PS 64/15
Rådmannens forslag til vedtak
Komite for teknikk og miljø avslår søknad fra Jon Olav Eidsmo, Langmyrvegen 14, 7234 Ler om dispensasjon for å
bruke ATV for befraktning av materialer og utstyr for reparasjon av skade på hytte ved Hovavollen i Flåmarka.
Komiteen mener at befraktningen kan skje på snøscooter når det blir føre for det.
Vedlegg:
1. Søknad datert 14.10.2015
2. Vedlegg til søknad
3. Bilde av skade på hytte
4. Kart
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:
Saksutredning:
Jon Olav Eidsmo, Langmyrvegen 14, 7234 Ler søker dispensasjon fra «Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag».
Det søkes etter forskriftens § 6 for bruk av ATV (barmarkskjørtøy). Det søkes om en tur til hytte som ligger ved
Hovavollen i Flåmarka. I søknaden opplyser Eidsmo at det ved besøk på hytta i høstferien ble funnet en råtten
bærestolpe i det ene hjørnet på hytta. Formålet med turen er å frakte ny stolpe, jekker og jordbor. Han skriver i
søknaden at det er kritisk og at det derfor er nødvendig å få utbedret før vinteren og frosten kommer.
Det opplyses at transporten vil foregå etter samme trase som setervollen bruker., og at det dermed ikke vil bli
noen spør i terrenget.
Vurdering:
Når det gjelder barmarkskjøring skal det stilles strenge krav, men kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til
slik kjøring dersom søkeren kan vise til et «særlig behov» som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan
dekkes på annen måte. Spesielt streng skal man være med å gi tillatelse til barmarkskjøring. Ved vurderingen om
det foreligger «særlige behov», vil det være av betydning om kjøringen har et akseptert «nytteformål», eller om
den bærer preg av unødvendig kjøring.
Det betyr at det beror på et forvaltningsmessig skjønn om tillatelse skal gis eller nektes dersom vilkårene er
oppfylt. Ved denne vurderingen skal behovet for transport vurderes opp mot skade og ulemper for natur og
mennesker i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forhold som må tas med i
vurderingen er blant annet; hvilken virkning motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og
forurensning, hvor sårbart området er, konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og
naturmiljø.
Stadig nye typer barmarkskjøretøy tas i bruk. Eksempler er firehjulsdrevne biler og tre og firehjulsdrevne
motorsykler m.fl. Erfaringene viser at de terrenggående motorkjøretøyene volder betydelig skade og slitasje på
terrenget ved at belter og hjul etterlater merker og sår i naturen. I visse naturtyper som f.eks. myr, våtmark,
sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli permanente, eller meget langvarige.
Søknaden fra Jon Olav Eidsmo gjelder befraktning av materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av hytte
ved Hovavollen i Flåmarka. Rådmannen mener at den omsøkte kjøringen kan defineres som nyttekjøring.
Søkeren skriver i søknaden at det er kritisk, og at det er nødvendig å få utbedret før vinteren og frosten. I
telefonsamtale opplyser han at det som først og fremst er kritisk er at en ikke får utført gravearbeidet etter at
jorda er frosset til. I telefonsamtalen ga vi råd om å dekke til ved stolpen der det skal graves for å unngå frost, slik
at arbeidet kan utføres selv om det er litt frost i jorda.
I søknaden opplyses at kjøringen ikke vil sette spor i terrenget, fordi det skal kjøres etter trase som setervollen
bruker. Det er mulig at terrenget der er såpass oppkjørt fra før, at en tur med en tur med en ATV ikke vil bety noe
fra eller til. Saken har også en prinsipiell side med tanke på lignende søknader. Rådmannen mener at befraktning
som omsøkt, fortrinnsvis skal skje med snøscooter.
Jon Olav Eidsmo har løyve for bruk av snøscooter, og rådmannen mener at befraktningen av nødvendige
materialer og utstyr for å få reparert skaden skal befraktes med snøscooter, når det blir føre for det.
Rådmannen mener derfor at søknaden fra Jon Olav Eidsmo om å få benytte ATV for å befrakte materialer og
utstyr til hytta, avslås.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak 65/15
Styrer, råd og utvalg 2015 - 2019
Oppnevnt av komite for teknikk og miljø
Arkivsaksnummer
15/4586
Valgnemnda
Komite for oppvekst og kultur
Komite for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
Saksansvarlig: Mari Grongstad
12.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
01.12.2015
15.12.2015
PS 1/15
PS 8/15
PS 65/15
PS /
PS /
Rådmannens forslag til vedtak
Saksutredning:
Komite for teknikk og miljø skal oppnevne følgende råd og utvalg for valgperioden 2015 - 2019:
1. Kommunens representant til Trondheimsregionens friluftsråd
2. Tilsynsnemnd for elveforebygginger
3. Viltnemnda
Kommunens representant til Trondheimsregionens friluftsråd
Det skal velges en representant og en vararepresentant.
Fra periode 2011-2015:
Representant:
Mikal Kvaal, 7228 Kvål, H
Vararepresentant:
Svein Hovin, 7236 Hovin, Ap
Tilsynsnemnd for elveforebygginger
Hver nemnd består av 4 medlemmer og funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.
Fra periode 2011-2015:
Sone 1 - vest Gaulosen - Gimse bru
John Borten
Kirsten Øyås Berg
Sturla Fossum
Torborg Duesten
Sone 2 - vest (Gimse bru - Høgmælen)
Per Olav Tranmæl
Jan Arfeldt
Sivert Keiserås
Marit Bagøyen Hjulstad
Olav Opøien
Sone 3 - vest (Høgmælen - Losen)
Einar Klingenberg
Ole Johan Kregnes
Lillian Hokseggen
Kjell Eklid
Sone 4 - vest (Losen - Gaulfossen)
Nils Joar Lien
Jan Roger Evjen
Oddvar Langørgen
Per Atle Løberg
Sone 5 - vest (Gaulfossen - Hage bru)
Jens Arne Hovin
Olav E. Krogstad
Karl Masterud
Kjell Ove Mælen
Sone 6 - øst (Gaulosen - Søberg)
Jorid O. Jagtøyen
Jens Melhuus
Knut Ole Moen Bleke
Halfdan Stendahl
Sone 7 - øst (Søberg - Møsta)
John Søberg
Anders Storhaugen
Elling Nideng
Jens Ove Borten
Sone 8 - øst (Møsta - Gaulfossen)
Arnfinn Helgemo
Rolf Midtlyng
Håkon Løkås
Siri Stav
Sone 9 - øst (Gaulfossen - Haga bru)
Bjørn Foss
Olav Gylland
Karl Gunnar Hovind
Anita Engan
Viltnemnda
Nemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Fra periode 2011-2015:
MEDLEMMER:
Leif Jostein Konstad, Sp, 7213 Gåsbakken, leder
Marte Aursand, SV, 7236 Hovin, nestleder
Jarle Øien Farmen, Ap, 7224 Melhus
Ola Næve, Krf, 7212 Korsvegen
Kjersti Dalen Stæhli, V, 7224 Melhus
VARAMEDLEMMER:
1. Eva Tryggvason, H, 7227 Gimse
2. Bent Ramberg, H, 7236 Hovin
3. Oddvar Stensås, H, 7234 Ler
4. Marie Rathe, Sp, 7224 Melhus
5. Arne Fremo, H, 7234 Ler
Vurdering:
Rådmannen har ingen innstilling, da dette er et politisk anliggende.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak 66/15
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019
Arkivsaksnummer
15/5087
Saksansvarlig: Morten Bostad
Formannskapet
17.11.2015
Komite for oppvekst og kultur
25.11.2015
Komite for helse og omsorg
25.11.2015
Komite for teknikk og miljø
26.11.2015
Melhus eldreråd
30.11.2015
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015
Formannskapet
01.12.2015
Kommunestyret
15.12.2015
PS 171/15
PS 9/15
PS 1/15
PS 66/15
PS /
PS /
PS /
PS /
Rådmannens forslag til vedtak
1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2016 og økonomi- og
handlingsplan for perioden 2016-2019 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak
benevnt som – Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden 2016-19.
2. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker
og bruk.
3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer,
fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr
100.000,- pr. boenhet.
4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til
lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller
staten og fredede bygninger.
5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og
reguleringspremie i KLP i år 2016. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og
utgjør kr 34.420.000,-.
6. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med
tilhørende finansiering og løpetid på lån:
7. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med
tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA-områdene:
8. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2016 i tråd med det finansieringsbehov
med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg 4.
9. Melhus kommunestyre vedtar å ikke gi støtte til Gimse il utbygging av 9 er kunstgressbane på
Brekkåsen.
10. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i 1000- kroner) på rammeområdene 1-6 og
9 til fordeling i budsjett 2016:
Vedlegg:
1. Forutsetninger i økonomi- og handlingsplanen for perioden 2016-19
2. Økonomi- og handlingsplan 2016-2019
3. Status over kommunens felles disposisjonsfond
4. Investerings budsjett 2016
5. Investeringsoversikt økonomiplan 2016-2019
6. Melhus kirkelig fellesråd – Søknad om drifts- og investeringsmidler 2016
7. Melhus kirkelig fellesråd – Utvidelse av Flå kirkegård – Kostnadsestimat
8. Melhus kirkelig fellesråd – Oversikt kostnad Flå gravplass
9. Søknad om midler til utbygging av idrettsanlegg – Gimse il (Tidligere vedtak og rådmannens standpunkt)
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

Saksutredning:
Vekst utfordringer:
Som vekstkommune blir Melhus hele tiden utfordret på kapasitet knyttet de tjenestene som produseres.
Kommunen har gjennom mange år vist at den har evnet å tilpasse driften til de inntektsrammer en har. Dette har
blitt realisert gjennom en kombinasjon av sterk budsjett disiplin og evnen til å forvalte hver krone på en gunstig
måte til beste for innbyggerne i kommunen. Dette vil også være hovedmålsettingen fremover. Melhus kommune
har de senere årene opplevd et sterkt utgifts press på flere områder. Fremover vil det bli et press på
skolekapasiteten i nedre Melhus. For tiden utreder rådmannen følgende bestilling fra kommunestyret:


Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for 2016
- 2019. Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra 2020. Det må
utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømningsvei ut av skolen,
slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres.
Utbedringen må skje i perioden 2016 - 2019.
Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca. 400 – 450 elever og ny idrettshall. En ny skole søkes
plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for
skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i
nedre Melhus.. Arbeidet gjøres ferdig innen 2017. Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber
rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen.


Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra 2025. Utvidelse av Brekkåsen
ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området.
Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25
meter blir en del av beslutningsgrunnlaget.
Den økonomiske virkningen av tiltaket i første kulepunkt vedr. Høyeggen skole som går på kapasitet og tilstand på
bygget løses gjennom egen bevilgning over investeringsbudsjettet for 2016. Det som omhandler ny Gimse
barneskole med tilleggs bestillinger vil bli utredet og lagt frem for politisk beslutning i løpet av høsten 2016 slik at
ny Gimse skole først kommer inn i økonomiplanen for perioden 2017-2020.
Pleie- og omsorg:
Melhus kommune opplever press på tiltakene innen pleie og omsorg. Dette gjelder hjemmebaserte tjenester,
institusjonsbaserte tjenester og tilbud til funksjonshemmede. For bedre å møte dette presset har rådmannen fått
levert en rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang as som har foretatt en meget grundig gjennomgang av
økonomi og tjenesteorganiseringen i våre tre helse- og omsorgsvirksomheter og i Bo og avlastning. Rapporten vil
være et viktig underlag når en skal bestemme seg for hvordan fremtidens omsorgsbehov skal løses og
organiseres.
Ung i jobb:
Helse og omsorg.
En av de største utfordringene for Helse- og omsorgstjenesten i kommunen fremover, vil være å rekruttere og
beholde arbeidstakere innen omsorgssektoren.
Rekrutteringen av fagkompetanse både til helse- og omsorgsoppgaver og til forebygging, rehabilitering og
behandling, er allerede bekymringsfull. Tall viser at helse- og omsorgssektoren i løpet av relativt kort tid vil
mangle personale. Dette skyldes knapphet på arbeidskraft kombinert med økning i antall eldre og
omsorgstrengende.
I tillegg er det mange ungdommer som sliter med å få seg sommerjobb. Spesielt gjelder dette ungdommer i
aldersgruppa 16 – 18 år.
Sommeren er en urolig tid både for brukerne av helse- og omsorgstjenester og de ansatte. I løpet av 2 måneder er
til enhver tid halvparten av de fast ansatte borte på ferie. Det betyr at brukerne må forholde seg til mange vikarer
og de fast ansatte får ekstra oppgaver med å holde tjenestetilbudet oppe på samme nivå, samtidig som de må
lære opp de som er vikarer. Samtidig er sommeren den beste årstiden for aktiviteter utendørs, noe som fort
krever ekstra ressurser utover den faste bemanningen.
Somrene 2009 t.o.m. 2015 fikk Helse og omsorg bevilget penger til å engasjere ungdommer mellom 16 og 18 år i
sommerferien.
Sommerjobben handlet ikke om å arbeide direkte med pleie, men var et ekstra tilbud til brukerne som har stort
behov for sosialt samvær, sosial kontakt og aktivitetstilbud. Ungdommene bidro med ekstra hender i arbeidet og
var ikke en erstatning av pleiere som var på ferie. En vinn – vinn situasjon, beboerne i våre sykehjem fikk ekstra
aktivitetstilbud, vi fikk ekstra hender i helse og omsorg, og ungdommer mellom 16 og 18 år fikk sommerjobb.
Dette tiltaket var meget vellykket. Beboerne i våre sykehjem fikk være sammen med mange flotte ungdommer,
de fikk delta i mye mer aktiviteter og de fikk være mye mer ute og nyte sommeren. Da ungdommene var ferdige
med sommerjobben var det mange av beboerne som uttrykte et stort savn.
Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra ungdommene, de har gitt uttrykk for at de trivdes godt i våre
sykehjem og at de opplevde at sommerjobben besto av meningsfulle oppgaver. Noen av de eldste ungdommene
som selv ønsket det, ble benyttet litt inn i pleien, og vi har lykkes med å rekruttere noen av dem inn i
helsesektoren. Flere av ungdommene som har deltatt i Ung i jobb, har kommet tilbake på sykehjemmet som
vanlige ferievikarer når de har blitt 18 år.
Arbeidsoppgaver helse og omsorg
I utgangspunktet er ungdom på 16 år og oppover i stand til å delta i alle arbeidsoppgaver innen helse og omsorg
med veiledning. Det er likevel ønskelig å avgrense disse til ikke å gjelde intimpleie. Det er likevel ikke noe i veien
for at den unge kan få prøve seg på dette også hvis hun/han ønsker det og at det er greit for brukeren.
Det er stor forskjell på modenhetsnivået på ungdom, og arbeidsoppgavene må tilpasses dette, slik at alle vil få en
opplevelse av mestring i løpet av perioden de arbeider i helse og omsorg. Oppgaver vil derfor bli fordelt ut ifra
ungdommenes modenhet, ønsker og kompetanse.
Arbeidsoppgaver som ungdommene kan utføre er:
 Matservering. De unge hjelper til med matservering, og deltar på alle måltid på vakten.
 Skifte på senger
 Rulle hår
 Være ”stuevakt” når personalet er opptatt med andre oppgaver
 Følge brukere på tilstelninger på stua
 Være med aktivitør på ulike aktiviteter og drive noen aktiviteter selv (trim, bingo, kortspill, lesegrupper,
sang og musikk (kanskje noen spiller et instrument), vaffelsteking, baking, grillfest i hagen, turer, sitte ute
i solen sammen og bare nyte livet med is og saft etc..
 Være sammen med ulike fagpersoner på arbeidsplassen for å se på deres oppgaver. Da blir den unge også
kjent med spennende og faglig utfordrende oppgaver innenfor de ulike yrkesgruppene.
Ressursbehov.
Helse og omsorg består av 4 virksomheter og sommerferien for de ansatte avvikles i to puljer i løpet av 8 uker
(uke 26, 27, 28, 29, 30 31,32 og 33).
Rådmannen foreslår at det avsettes ressurser tilsvarende avlønning av 4 hele stillinger ved hver av
virksomhetene, i 4 uker, kr. 470.200
Praktisk gjennomføring.
Det er ingen selvfølge at ungdommer mellom 16 og 18 år vil eller kan arbeide på fulltid, derfor er det en
forutsetning at den enkelte virksomhet fordeler den tildelte ressurs slik at den tilpasses den enkelte ungdom og
den enkelte enhet. Samtidig skal ingen av ungdommene arbeide lengre enn 4 uker. Ressurser til 4 stillinger i 4
uker i hver virksomhet gir flere muligheter for stillingsstørrelser. For eksempel 2 ungdommer til enhver tid på
heltid i 8 uker, eller 4 ungdommer til enhver tid på halv tid i 8 uker.
Bygg og eiendom og Kultur og fritid.
”Ung i jobb” – et rekrutteringstiltak og en mulighet for sommerjobb på Melhus kommunes utomhusanlegg med
mer.
Melhus kommune har tradisjon for å engasjere ungdom innenfor Kultur og fritid og Bygg og eiendom, men
fortrinnsvis ungdom over 18 år og med førerkort kl.B. Ved engasjement av ungdom under 18 år fungerer det godt
at disse jobber sammen med ungdom over 18 år eller andre faste ansatte i Melhus kommune.
Arbeidsoppgaver til ungdommer mellom 16 – 18 år vil være i tilknytning til Horg bygdatun, minnesmerker og ved
Melhus kommunes bygningsmasse.
I tillegg eier og drifter Melhus kommune betydelige utearealer i tilknytning til sine bygg og anlegg, bl.a. over 100
mål plenareal. Det er for Melhus kommune utfordringer med klipping av plen og pleie av grøntarealer i
forbindelse med ferieavvikling. I denne sammenheng kan ungdommer bistå Melhus kommune med sin
arbeidskraft slik at våre grøntarealer får nødvendig pleie i ferieavviklingen.
Innenfor en ramme på kr.171.000 ser man for seg å engasjere samme antall ungdommer som i 2015. Disse vil få
tildelt jobber i tilknytning til oppgaver innenfor virksomhetene Bygg og eiendom, Kultur og fritid og Teknisk drift.
Virksomhetene Bygg og eiendom og Kultur og fritid hadde meget god erfaring med prosjektet i fjor og spesielt
Kultur og fritid har lang erfaring med å bruke ung arbeidskraft.
Hva lovverket sier om arbeidstakere mellom 16 og 18 år
Lovverket setter noen begrensninger for denne aldersgruppen.
 Det er forbud mot nattarbeid etter kl. 21.00, spesielle regler for pauser, sammenhengende arbeidsfri og
ukentlig arbeidstid. (AML).
 En arbeidsavtale inngått av en person under 18 år, er ikke bindende uten verges samtykke
(Vergemålsloven).
Utlysning og ansettelse
Stillingene lyses ut og det gjennomføres en ansettelsesprosess med intervjuer av søkerne.
De som får tilbud om stilling vil gjennomgå en teoretisk og praktisk opplæring tilpasset de oppgavene de blir satt
til å gjøre.
Vurdering:
Tiltaket med sommerjobb for ungdommer mellom 16 og 18 år sommeren 2013 var i alle nevnte virksomheter så
vellykket at det er ønske om å få samme ordning sommeren 2015.
Virksomhetene innen Helse og omsorg, Bygg og eiendom og Kultur og fritid har mange arbeidsoppgaver som
sammen med øvrige ansatte kan utføres av ungdom mellom 16 og 18 år.
En av de største utfordringene for offentlig sektor fremover, vil være å rekruttere og beholde arbeidstakere. For å
lykkes i rekrutteringsøyemed ved å ta inn ungdommer mellom 16 og 18 år på sommerjobb, er det viktig at disse
ikke settes til arbeidsoppgaver de opplever ikke å takle. Det er samtidig viktig at brukerne av våre tjenester får
hjelp fra personer som oppleves som trygge og kompetente.
Rådmannen mener at den beste form for rekruttering er at arbeidsplassen har et godt omdømme. For å få et godt
omdømme er vi avhengige av arbeidstakere som er stolte av arbeidsplassen sin og at de videreformidler dette i
sin omgangskrets. For at arbeidstakerne skal bli stolte av arbeidsplassen sin må de oppleve en arbeidsplass der
det er godt å være på og arbeidsoppgaver som en opplever å lykkes med.
Det er viktig å utvikle Melhus kommune som praksisplass og arena for nye arbeidstakere med tanke på å
rekruttere og beholde arbeidstakere.
Rådmann vil anbefale at vi fortsetter med å engasjere ungdom fra 16 -18 i sommerjobber, for å gi denne
ungdomsgruppen et tilbud om feriejobb. Dette vil også medføre at de får innsikt i hvilke jobber som kommunen
kan tilby. I fremtidens kamp om arbeidskreftene er dette et viktig tiltak for å kunne rekruttere fremtidige
arbeidstakere inn i vår organisasjon.
I de seks årene ordningen har fungert har finansiering blitt gjennomført ved bruk av kommunens
disposisjonsfond. Fra 2016 innstiller rådmannen på at tiltaket innarbeides permanent i økonomi- og
handlingsplanen.
Interkommunal legevakt og miljørettet helsevern:
Melhus kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med kommunene, Trondheim, Klæbu, Malvik og Midtre
Gauldal. Fom 01.05.2015 ble ny akuttmedisinforskrift innført. Dette krever økte ressurser. I budsjettet for 2016
legger Trondheim kommune inn en økning på 5 mill kroner for oppbemanning av vaktsentral/ telefonsentral for å
møte kravet om 80 % besvarelse av telefonhenvendelser innen 2 minutter. Videre er budsjettrammene til
legevakta ikke justert for befolkningsvekst siden 2009. Dette utgjør 2,5 mill. kroner. Utover disse to punktene er
det lagt inn midler knyttet til lønns- og prisvekst på legevakta for 2016. For Melhus kommune betyr alt dette en
merutgift på 0,5 mill. kroner fra 2015 til 2016.
Melhus kommune inngår også i ett interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern med de samme
kommunene som er nevnt over. Her legges det opp til en permanent bemanning på to årsverk for å betjene
kommunene Melhus, Klæbu, Malvik og Midtre Gauldal fra og med 1. april 2016. Ett av de to årsverkene har så
langt blitt finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men fra 1. april 2016 opphører disse
midlene. Det må imidlertid nevnes at det er søkt om nye skjønnsmidler for 2016 til dette formålet. Dersom dette
innvilges vil merutgiftene til Melhus kommune fra 2015 til 2016 på 0,1 mill. kroner reduseres.
Grunnskole
Rådmannen har satt av ressurser til å håndtere forventet befolkningsvekst i aldersgruppen 6-15, med andre ord
de som etterspør grunnskoleplass. Det er videre tatt hensyn til at kommunens rammetilskudd reduseres fra og
med 2017 som følge av at flere elever benytter seg av tilbudet på Øya ungdomsskole.
Barnehage
Regjeringen har i Statsbudsjettet lagt inn midler til et mer fleksibelt barnehageopptak. Forslaget skal legge til rette
for opprettelse av nye barnehageplasser, slik at flere kan få barnehageplass fra den høsten de fyller ett år. I
Melhus kommune er det pr. oktober 26 barn uten rett til plass i våre barnehager da kommunen fyller opp ledige
plasser. Kontantstøttebevilgningen er redusert fra 2015 til 2016 fordi det forventes at økningen i antall
barnehageplasser i 2015 og mer fleksibelt opptak vil redusere bruken av kontantstøtte i 2016.
Innenfor barnehagesektoren nås i 2016 målet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
Melhus kommune har imidlertid hatt fullfinansiering av ordinære private barnehager siden 2013. Regjeringen
fastsatte 9. oktober 2015 ny forskrift om tildeling til private barnehager. Endringer i beregning av pensjons- og
kapitalkostnader vil nå gi bedre samsvar mellom kostnadene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra
kommunen.
Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra kommunens to år
gamle regnskap som prisjusteres. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, som trer i kraft 1. januar
2016. Kommunens pensjonsutgifter skal ikke være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.
Istedenfor skal kommunen legge på et prosentpåslag på tretten prosent av brutto lønnsutgifter i kommunens
egne ordinære barnehager. Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som dekkes av
påslaget, har etter søknad krav på å få det overskytende dekket. Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private
barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av
Kunnskapsdepartementet.
Familiebarnehagene får tilskudd ut i fra nasjonal sats da kommunen ikke har egne familiebarnehager.
Regjeringen viderefører ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen
ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en
barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.
Ordningen med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt videreføres også. Fra 1. august
2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner. Begge disse ordningene er søknadsbasert og gjelder
både private og kommunale barnehager
Rådmannen har tatt høyde for en viss vekst i antall småbarnsplasser i planperioden.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde for regjeringen. De viktigste
tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
I 2014 ble helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket gjennom økning av de frie inntektene med 180 mill.
kroner. I 2015 ble tjenestene styrket med ytterligere 270 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter.
Det foreslås en ytterligere økning i 2016 på 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter. Tiltak for
å ta arbeidet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videre beskrives i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
På bakgrunn av denne styrkingen økes ressursinnsatsen innen dette feltet med ytterligere ett årsverk i Melhus
kommune.
Kreftkoordinator
Melhus kommune har ansatt kreftkoordinator i 50 pst. stilling hvor Kreftforeningen har dekket 75 pst. av
utgiftene i tidsrommet 01.11.2012-01.11.2015. Kreftforeningens intensjon er å trappe ned bidraget til 60 pst. i
2016, 40 pst. i 2017, 20 pst. i 2018 og 0 pst. I 2019. På bakgrunn av den interne evalueringen som er foretatt i
Melhus kommune legger rådmannen opp til å beholde 50 pst. kreftkoordinator stilling selv om Kreftforeningen
trapper ned sitt bidrag. Midler til å kompensere for tilskuddsbortfallet i Horg Flå helse- og omsorg er lagt inn.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi prioriterer hvilke planer kommunen skal jobbe med i hver kommunestyreperiode.
Kommunal planstrategi for 2012-2015 vil bli fulgt opp inntil kommunestyret vedtar ny i 2016.
Videre framover vil Melhus kommune ha behov for økt planarbeid. Dette er knyttet til omformingsprosjekter i
kollektivknutepunktene/tettstedene som følge av at ny E6 skal flyttes ut av tre tettsteder, jernbaneverkets arbeid
med krysningsspor og bussatsingen i regionen. Kommunen vil også bli berørt av ny godsterminal uavhengig av
hvor den lokaliseres. Kommende planstrategi må ivareta dette.
Status eksisterende planstrategi
Planer med behov for utredninger/bevilgning:
 Konsekvensutredning for Fremo. Utredningen skal belyse konsekvenser ved økt satsing på næring- og
boligutvikling i området, og være grunnlag for planarbeid i etterkant. Planprogrammet har vært på høring.
Konsekvensutredningen er ikke påbegynt.
 Områdeplan for Hovin. Områdeplanen skal ha fokus på fortetting og styrking av kollektivknutepunktet
med næring og bolig. Denne er ikke påbegynt.
 Sentrumsplan for Melhus sentrum. Kommunesenteret har de siste årene hatt sterk vekst. Ny
sentrumsplan skal fortsatt ha fortetting som ambisjon, med mål om ytterligere utvikling av næringsliv og
boligprosjekter. Arbeidet har ikke startet, men bør prioriteres i kommunestyreperioden.
 Områdeplan for Søberg, et næringsprosjekt. Ikke påbegynt.
 Områdeplan for Ler. Hensikten her er fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.
Planprogrammet har vært på høring. Utredninger og planarbeid er ikke påbegynt.
 Områdeplan for Brekkåsen. Et boligprosjekt. Arbeidet er ikke påbegynt.
Tema/ sektorplaner:
 Plan for landbruk, er startet opp.
 Plan for grustak, steinbrudd og deponi, har vært på høring.
 Hovedplaner for vann og avløp er startet opp.
 Folkehelseutredning, er ikke startet opp. Området bør prioriteres.
De påbegynte planene bør ferdigstilles. Dette vil bli drøftet i ny planstrategi sammen med eventuelt behov for
øvrige områdeplaner og sektor/temaplaner. For budsjettåret 2016 anbefaler rådmannen også å prioritere å
videreføre arbeidet med de planene hvor det er et behov for midler og som allerede er oppstartet; Ler sentrum,
og Fremo. Men det må tas forbehold om at det kan bli prioritert på nytt gjennom ny planstrategi. Områdeplan for
Melhus sentrum kan sannsynligvis ha oppstart i 2016.
Oppfølging av planstrategien krever at det settes av midler i årene fremover. Pr i dag er det avsatt 2.5 mill. ved
bevilgninger, samt kr. 600.000 som kommunen har fått i skjønnsmidler. Dette vil sannsynligvis dekke noen av
utgiftene knyttet til områdeplan for Ler og konsekvensutredning Fremo.
Fra 2017 og fremover vil det bli behov for ytterligere midler dersom Melhus sentrum og øvrige planer skal
realiseres.
Investeringer ekskl. va investeringer:
I budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 har rådmannen innarbeidet virkningen av følgende
investeringer som belaster driften på investeringssiden:
Forslag til investeringer som starter opp i 2016
 Utvidelse av Flå gravplass inkl. utskifting av masser, 3,5 mill. kroner.
 Utvidelse av Høyeggen skole med paviljonger, 12,5 mill. kroner.
 Nødvendige investeringer med bakgrunn i tilstandsanalysen på kommunale bygg som ble gjennomført i
2013/2014, 12,5 mill. kroner.
 Anleggsbidrag Gåsbakken slamavskiller, 1,25 mill. kroner.
 Fjellsikring Loddgårdstrøa – Tilleggsfinansiering, 2,67 mill. kroner.
 Bekkelukking Presttrøa, 2 mill.kroner.
 Maskinpark – Teknisk drift vei, 0,7 mill. kroner.
 Martin Tranmæls veg, omlegging av kommunal veg, 2 mill. kroner.
 Gang- og sykkelveg – Nævsvegen - forundersøkelser og reguleringsarbeider, 0,2 mill. kroner.
 Gang- og sykkelveg – Hollum - Lete - forundersøkelser og reguleringsarbeider, 0,2 mill. kroner.
 Kartlegging/ajourføring i 2016 av befolkede områder i Melhus (Felles kartdatabaser, B-standard), 0,5 mill.
kroner
Forslag til investeringer som starter opp i perioden 2017-2019
Utover dette er det satt av 30 mill. kroner i 2017 til ny barnehage lokalisert i området Rosmælen til Nedre Melhus.
10 mill. kroner i hvert av årene 2017, 2018 og 2019 til å sluttføre nødvendige investeringer med bakgrunn i
tilstandsanalysen på kommunale bygg som ble gjennomført i 2013/2014. Ny Korsvegen barnehage til 35 mill.
kroner i 2019 og uspesifiserte investeringer på 10 mill. kroner i hvert av årene 2018 og 2019.
Øvrige forhold på driftssiden som det er gjort justeringer for fra 2015 til 2016 er:





 Det er satt av midler knyttet til utvidet bredbåndsaksess til Korsvegen og Flå tilsvarende 0,156 mill.
kroner.
Det er satt av 0,24 mill. kroner knyttet til innføring av 1 ekstra time i naturfag fra høsten 2016. Her har
Regjeringen i forslaget til Statsbudsjett for 2016 lagt inn 100 mill. kroner i 2016 til å styrke realfagene med
hovedvekt på naturfag. Det er opp til kommunene selv om de velger å legge denne timen til 5., 6., eller 7.
trinn.
Det er satt av 0,3 mill. kroner knyttet til gratis kjernetid i barnehager. Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis
oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en
samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Det er satt av ressurser til å sikre at maksprisen på foreldrebetalingen til barn i kommunale og private
barnehager ikke overskrider 6 pst. av den samlede inntekten til familien eller husholdningen. Ordningen
ble innført nasjonalt og i Melhus kommune fra og med 1. mai 2015. Inntektsgrensen i 2015 var på kr
473.000,-.
Melhus kommune har satt av ressurser til å sikre at, hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme
kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles
søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i
barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det
tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.
Regjeringen har sitt forslag til Statsbudsjett for 2016 satt av ytterligere 205 mill. kroner over
rammetilskuddet til å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) er en mulig organisering av personlig assistanse som kan gis både i og utenfor hjemmet.




Brukere som er i stand til det er selv arbeidsledere og har ansvar for hjelpens organisering og innhold. De
som ikke selv kan være arbeidsledere, kan også få BPA, og arbeidslederrollen ivaretas da av foreldre eller
verge. Arbeidslederrollen kan også deles mellom foreldre/verge og bruker. Melhus kommune satte av 0,9
mill. kroner til dette formålet i 2015 og setter av ytterligere 0,635 mill. kroner i 2016.
Teknisk drift har i 2015 gjennomført ny anbudsrunde på vinterbrøyting. Dette har resultert i merutgifter
på om lag 1 mill. kroner. Dette er det tatt høyde for i budsjettrammene til Teknisk drift.
Med virkning fom 1. januar 2016 blir det innført ny eierbrøk i Gauldal brann- og redning IKS. Den gamle
eierbrøken har eksistert i 10 år å skulle ta høyde for at Midtre Gauldal kommune gikk inn i selskapet med
mindre utstyr enn Melhus. Dette er nå rettet opp, og kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal har
tidligere i 2015 fattet vedtak om ny eierbrøk. Den nye eierbrøken innebærer at Melhus kommune må
betale i overkant av 1 mill. kroner mere for brannsamarbeidet fom 2016. Rådmannen har tatt høyde for
dette i sitt budsjettforslag.
Etter vedtak i representantskapet i Gauldal brann- og redning er feie gebyret er økt med 16 pst. fra 2015
til 2016. Tabellen under viser utviklingen i feie- og tilsynsgebyret ved tilsyn og feiing hvert fjerde år:
Som en ser av tabellen er gebyrutviklingen for perioden 2011 til 2016 samlet sett i tråd med
kostnadsutviklingen i kommunesektoren for tilsvarende periode.
Under behandlingen av budsjett og økonomiplanen for perioden 2015-2018 i desember 2014 ble det
vedtatt at rådmannen skulle innarbeide ett permanent bidrag finansiering av Sagauka og Fjøsfestivalen
fom 2016. Rådmannen har innarbeidet 0,44 mill. kroner til Sagauka og 0,06 mill. kroner til Fjøsfestivalen.
Dette er tilsvarende det som ble bevilget i 2015, men da over kommunens disposisjonsfond.
Vurdering:
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak 67/15
Spørsmål - Åsaringen på Hovin Komite for teknikk og miljø 26.11.2015
Arkivsaksnummer
15/5319
Komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig: Mari Grongstad
26.11.2015
PS 67/15
Rådmannens forslag til vedtak
Når blir det igangsatt bygging av gang og sykkelveg, ved Åsaringen på Hovin ?
Etterspør også resultater på trafikktelling på nevnte område, er tallene kommet ?
Mvh
Svein Hovin
Medlem av komite for teknikk og miljø
Tidligere behandlinger og vedtak
Melhus kommune
Delegerte vedtak, tom 16.1.2015
Møte i Komite for teknikk og miljø den 26.11.2015.
Saksansvarlig
Arkivsak
Mari Grongstad
15/5246
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
Referert i nødvendig utstrekning.
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
DS BYG 323/15
15/2598
AREAL/BYGG/THETOE
15.10.2015
Ole Blækkan
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - deling av grunneiendom - gnr/bnr 144/14
DS BYG 489/15
15/626
AREAL/BYGG/NASM
09.10.2015
Trondheim og omegn boligbyggelag
Godkjent
Delegert behandling-byggesak.Rammetillatelse. 95/10 og 95/2 - Boligblokk på 5 etasjer med parkeringskjeller .
Almåsgården.
DS BYG 514/15
15/2386
AREAL/BYGG/GRKO
01.11.2015
Ramlo Sandtak AS
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - Sedimenteringsbasseng, sandfang og stikkrenner gnr/bnr 260/3 og 260/4
DS BYG 515/15
14/4635
AREAL/BYGG/INFU
05.10.2015
Melhus Kommune
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Nybygg to eneboliger med carport på parsell av gnr/bnr 32/12
DS BYG 518/15
13/8446
AREAL/BYGG/INFU
07.10.2015
Sivert Keiserås
Søknad avslått
Delegert behandling byggesak - Ombygging og bruksendring fra stabbur til bolig, gnr/bnr 39/1
DS BYG 522/15
15/3545
AREAL/BYGG/THETOE
Melhus kommune
Delegert behandling - byggesak - rammetillatelse - Flå skole - 135/61
08.10.2015
DS BYG 523/15
Asplan Viak Trondheim AS
09.10.2015
15/4704
AREAL/BYGG/OYAU
Søknad innvilget
Søknad innvilget
Saksnummer 15/5246-2
Side 2/7
Delegert beh. - byggesak - 91/44 Søknad om tillatelse i ett trinn - parkeringsplass
DS BYG 525/15
15/2117
AREAL/BYGG/INFU
13.10.2015
Jostein Jarl Sunnset
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Flytting av stabur, riving og nyoppføring av naust, gnr/bnr 146/3
DS BYG 526/15
15/3627
AREAL/BYGG/THETOE
Bjørg og Erik Sunnset
Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig og garasje -146/13
13.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 527/15
14/5062
AREAL/BYGG/GRKO
14.10.2015
Jardar Saltnes
Godkjent
Delegert behandling - byggesak. Riving av eksisterende våningshus og oppføring av ny enebolig på eiendom 4/2
DS BYG 529/15
15/3845
AREAL/BYGG/INFU
15.10.2015
Ingve Gerhardsen
Søknad avslått
Delegert behandling byggesak - Oppføring av støttemur langs gnr/bnr 238/141 og 238/184
DS BYG 536/15
Øyvind Krogh-Albertsen
Gebyrberegning
15/3944
AREAL/BYGG/INFU
20.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 538/15
15/826
AREAL/BYGG/INFU
20.10.2015
Saga Prosjekt AS
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - IG, Leilighetsbygg og garasjer på gnr/bnr 182/54
DS BYG 539/15
15/4865
AREAL/BYGG/INFU
21.10.2015
Melhus Kjøpesenter AS
Søknad innvilget
Delegert behandling byggesak - Etablering av ny overvannsledning, gnr/bnr 94/177
DS BYG 542/15
15/3621
AREAL/BYGG/NASM
28.10.2015
Lena Holthe og Esben Sande
Søknad avslått
Delegert behandling - byggesak - Påbygg over eksisterende terresse/carport på eiendommen 35/81
DS BYG 543/15
15/4346
AREAL/BYGG/THETOE
Anders Raphaug
Delegert behandling - byggesak - nybygg forstøtningsmur - 100/92
22.10.2015
Søknad innvilget
DS BYG 552/15
15/3220
AREAL/BYGG/NASM
10.11.2015
Idecon Eiendommen AS
Godkjent
Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.
Losjevegen 3
Saksnummer 15/5246-2
Side 3/7
DS BYG 554/15
12/7663
AREAL/BYGG/INFU
30.10.2015
Høvdingplassen AS
Søknad avslått
Melding om delegert vedtak - Søknad om ferdigattest for kombinert bolig- og forretningsbygg på gnr/bnr 91/8
DS BYG 558/15
14/1673
AREAL/BYGG/GRKO
02.11.2015
Matpartner Eiendom AS
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - IG2 87/60 og 87/62 IG2 Nytt industribygg for matproduksjon
DS BYG 559/15
14/6738
AREAL/BYGG/NASM
03.11.2015
Størseth Eiendom AS
Søknad avslått
Delegert beh. - byggesak. 137/6 Ombygging deler av industribygg til hybelleilighet. Igandsettingstillatelse.
DS BYG 563/15
15/4000
AREAL/BYGG/THETOE
Inge Andre Eidissen
Delegert behandling - byggesak - nybygg bolig -183/192
13.11.2015
DS BYG 564/15
15/4044
AREAL/BYGG/FRAGAL
Rolf Høyseth
Delegert behandling - byggesak - rehabilitering av skorstein - 188/1
05.11.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS BYG 567/15
15/4163
AREAL/BYGG/THETOE
06.11.2015
Flå Skytterlag
Søknad innvilget
Delegert behandling - byggesak - riving og nybygg standplass og klubbhus - gnr/bnr - 121/17 Flå Skytterlag
DS BYG 570/15
15/3433
AREAL/BYGG/FRAGAL
Geir Ljøkjell
Delegert behandling - byggesak - 125/18 - Rehabilitering av skorstein
09.11.2015
DS BYG 571/15
15/4480
AREAL/BYGG/FRAGAL
Kjell Bedin
Delegert beh. - byggesak - 107/3 rehabilitering av skorstein
09.11.2015
DS BYG 573/15
15/4571
AREAL/BYGG/FRAGAL
Marit Cathrine Sunnset
Delegert beh. - byggesak - 144/139 rehabilitering av skorstein
10.11.2015
Godkjent
Godkjent
Søknad innvilget
DS DEL 528/15
15/3672
AREAL/BYGG/THETOE
15.10.2015
Ole Gunnar Løvseth
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom - 97/1
DS DEL 531/15
15/3670
AREAL/BYGG/NASM
16.10.2015
Saksnummer 15/5246-2
Side 4/7
Advokat Håkon Knudsen
Godkjent
Melding om delegert vedtak - delingssak. Fradeling av fritidsbolig på eiendommen 238/3 til uendret bruk.
DS DEL 545/15
15/4595
AREAL/BYGG/THETOE
23.10.2015
Sigmund Gråbak
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av eiendom - Gråbakken - 136/1
DS DEL 546/15
15/3864
AREAL/BYGG/INFU
Ola Martin Evjen
Melding om delegert vedtak - seksjonering av bolig på gnr/bnr 208/74
23.10.2015
DS DEL 550/15
15/4340
AREAL/BYGG/THETOE
Heimdal Eiendomsmegling AS
Seksjonering - delegert vedtak - Botnhåggån - gnr/bnr 144/165
29.10.2015
DS DEL 551/15
15/4343
AREAL/BYGG/THETOE
Heimdal Eiendomsmegling AS
Seksjonering - delegert vedtak - Botnhåggån 25 - 144/164
29.10.2015
Søknad innvilget
Søknad innvilget
Søknad innvilget
DS DEL 560/15
15/3937
AREAL/BYGG/THETOE
03.11.2015
Torbjørn Vold
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av tilleggsareal - 28/1 Tilleggsareal til 29/7
DS DEL 577/15
15/2260
AREAL/BYGG/NASM
12.11.2015
Kåre Risstad
Godkjent
Melding om delegert vedtak - delingssak. Opprettelse av festegrunn på eiendommen 1/8. Øysand
Kolonihageby.
DS TKN 535/15
15/2190
AREAL/BYGG/BESO
Mildrid E. Hjellseth Eide
Melding om delegert vedtak - 11/5 Tilkobling til offentlig avløp
20.10.2015
Pålegg gitt
DS UT 532/15
14/6464
AREAL/BYGG/BESO
19.10.2015
Bente Larsen
Pålegg gitt
185/6 Vedtak med pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av nytt avløpsanlegg
DS UT 533/15
15/3091
AREAL/BYGG/BESO
19.10.2015
Bjørnar Ludefall
Pålegg gitt
144/106 Vedtak med pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av ny avløpsløsning
DS UT 537/15
15/3092
Monica og Guttorm Bjarne Johansen
AREAL/BYGG/BESO
20.10.2015
Pålegg gitt
Saksnummer 15/5246-2
Side 5/7
Melding om delegert vedtak - 144/118 Pålegg om å søke utslippstillatelse Nytt avløpsanlegg.
DS UT 541/15
15/4370
AREAL/BYGG/DAHA
22.10.2015
Tone Håseth
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 24/12 Utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Rehabilitering av
eksisterende anlegg - Minirenseanlegg
DS UT 561/15
15/1844
AREAL/BYGG/BESO
03.11.2015
Hans Elmer Kristiansen
Pålegg gitt
143/3 - Vedtak med pålegg om innsending av dokumentasjon av eksisterende infiltrasjonsanlegg
DS UT 565/15
15/2799
AREAL/BYGG/BESO
06.11.2015
Bjørn Trotland
Pålegg gitt
Melding om delegert vedtak - 178/8 Pålegg om å søke utslippstillatelse Etablering av nytt avløpsanlegg
DS 513/15 15/4630
TEK/TEK/TORJEN 01.10.2015
Bernt Mangseth Bakke
Melding om delegert vedtak - 107/5 - Vedrørende kommunale avgifter
Informasjon gitt
DS 519/15 15/969
AREAL/BYGG/THETOE
08.10.2015
Proplan Bygg AS
Godkjent
Delegert behandling - byggesak - igangsettingstillatelse - nybygg tomannsbolig, riving carport - 30/203
DS 520/15 15/41
AREAL/LAND/JEGR
07.10.2015
Geir Midtlyng
Godkjent
Avtale om leie av jord - 215/8 og 213/1 Avtale om leie av jord - Geir Midtlyng Fellessak pr. år
DS 521/15 15/4658
TEK/TEK/TORJEN 07.10.2015
Tore Staverløkk
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 30/45 - Klage på faktura kommunale avgifter 2. halvår Tillegg for ikke godkjent
avløpsanlegg
DS 530/15 14/2294
AREAL/KART/RDOR
Ramlo Sandtak Eiendom As
Melding om delegert vedtak - adressefastsettelse for Hofstadvegen
16.10.2015
DS 540/15 14/3009
AREAL/LAND/OLSE
Tove Schult
Melding om delegert vedtak - 208/1 Beverdam Lundamo
21.10.2015
DS 544/15 15/4695
HV Utbygging as
TEK/TEK/OLKV
Søknad innvilget
Søknad innvilget
23.10.2015
Søknad innvilget
Saksnummer 15/5246-2
Side 6/7
Melding om delegert vedtak - 30/34 Søknad om fritak fra alle kommunale avgifter
DS 547/15 15/4867
TEK/TEK/OLKV 26.10.2015
Melhus Kjøpesenter AS
Melding om delegert vedtak - 94/177 Søknad om tilkobling til ny overvannsledning
Søknad innvilget
DS 548/15 15/4759
AREAL/E-SKATT/RASE
27.10.2015
Janne Kjøsen
Søknad avslått
Melding om delegert vedtak - Søknad om sikringskjøring Karen Kjøsen, 04.02.2003
DS 549/15 15/4939
TEK/TEK/OLKV 27.10.2015
Lars Håvard Tirslaug
Melding om delegert vedtak - 10/2 Søknad om tilkobling til offentlig vann
Søknad innvilget
DS 555/15 15/4934
TEK/TEK/OLKV 02.11.2015
John M. Langørgen
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 117/1 Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp
DS 556/15 15/4935
TEK/TEK/OLKV 02.11.2015
Tor Arne Bjørnbeth
Melding om delegert vedtak - 117/2 Tilkobling til offentlig vann
Søknad innvilget
DS 557/15 15/4937
TEK/TEK/OLKV 02.11.2015
Joar Langørgen
Melding om delegert vedtak - 117/3 Tilkobling til offentlig vann
Søknad innvilget
DS 562/15 15/4799
TEK/TEK/OLKV 04.11.2015
ProPlan Bygg AS
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 30/203 Tilkobling til offentlig vann og avløp - 2 boenheter
DS 566/15 15/4820
TEK/TEK/OLKV 06.11.2015
Gauldal Bygg AS
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 144/163 og 144/162 Søknad om tilkobling til offentlig avløp
DS 568/15 15/5060
TEK/TEK/OLKV 06.11.2015
Odd Inge Trotland
Melding om delegert vedtak - 165/25 Søknad om fritak for kommunale avgifter
DS 569/15 15/4957
Ingeborg Birgit Buseth
TEK/TEK/OLKV
Søknad innvilget
09.11.2015
Søknad innvilget
Saksnummer 15/5246-2
Side 7/7
Melding om delegert vedtak - 221/15 Søknad om fritak for kommunale avgifter
DS 572/15 15/4948
AREAL/LAND/KRRI
09.11.2015
Kirsten og Eivind Bakk
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - 4/1 Søknad om omdisponering av dyrket jord i hht jordloven § 9
DS 574/15 15/4752
AREAL/BYGG/FRAGAL
Martha Storsten
Delegert beh. - byggesak - 75/5 rehabilitering av skorstein
10.11.2015
Godkjent
DS 575/15 15/5034
TEK/TEK/OLKV 11.11.2015
Nordgrenda vasslag
Søknad innvilget
Melding om delegert vedtak - Nordgrenda vasslag - søknad om tilkobling til offentlig vann/ utskifting av
gammel vannledning
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Melhus kommune
Refererte journalposter tom 18.11.2015
Møte i Komite for teknikk og miljø den 26.11.2015.
Saksansvarlig
Arkivsak
Mari Grongstad
15/5246
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
Referert i nødvendig utstrekning.
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Vedlegg:
14/2684-39
12/3429-28
01.09.2015
AREAL/LAND/RIEI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Klagebehandling - pålegg om fjerning av skilt på privat veg - Melhussletta turstier - Melhus
kommune - kommunens vedtak stadfestes
30.09.2015
AREAL/KART/ASLA
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Vedtak i klagesak - innlegging av grenser mot veg - FV 734
13/7233-44
26.10.2015
AREAL/LAND/KRRI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Om varsel om utsatt iverksetting og mulig omgjøring av Melhus kommune sitt vedtak etter
landbruksvegforskriften i sak som gjelder bygging av veg i Flåmarka
13/7233-45
09.11.2015
AREAL/LAND/KRRI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Omgjøring av kommunens vedtak etter landbruksvegforskriften - søknad om bygging av veg i
Flåmarka
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Melhus kommune
Representanter til prosjektgruppe for ny driftssentral
Saksansvarlig
Arkivsak
Michal Gryczon Gjerde
15/467
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
Komite for teknikk og miljø oppnevner en ny representant som vil erstatte Jostein Jarl Sunnseth til
prosjektgruppen som har til formål å utvikle et forslag til en ny driftssentral for uteseksjonen i teknisk drift. I
tillegg til Stein Restad velges følgende representant til prosjektgruppen:
1. .………………..
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Vedlegg:
1. Ingen
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:
 Ingen
Saksutredning:
Representanter i prosjektgruppe har vært
1. Jostein Jarl Sunnset
2. Stein Restad
Ved nåværende tidspunkt er Stein Restad representant.
Rådmann foreslår at det opprettes en egen prosjektgruppe til det videre arbeidet med å planlegge en ny
driftssentral for uteseksjonen til kommunal veg, vann- og avløp ved teknisk drift.
Rådmann ønsker å samle samtlige fagarbeidere tilhørende teknisk drift, på et og samme oppmøtested, for å
utnytte de fordelene dette gir med samdrift. Felles oppmøtested med rom til opphold og pauser, kontorplasser,
sanitærrom, lager og garasjeanlegg samt arealer til beredskapsutstyr.
Dagens oppmøtested for 4 fagarbeidere ved avløp, er i dag Varmbo avløpsrenseanlegg. Etter at overføring av
spillvann til Høvringen renseanlegg er satt i drift, planlegges Varmbo avløpsrenseanlegg sanert, og det er da et
behov for et nytt oppmøtested.
To fagarbeidere ved vann- og avløpsnett, har sitt oppmøtested og lager ved Teigen, Søberg. I tillegg lagres
enkelte deler og rør ved Varmbo avløpsrenseanlegg. Lokalene ved Teigen leies fra en ekstern utleier, og årlig leie
utgjør kr. 40 000,-.
Fagarbeidere ved kommunal veg har oppmøtested ved Søregga, den gamle brannstasjonen. Disse leide arealene
er ikke store nok for å lagre maskiner og utstyr, og arealer til kontor og pauser samt sanitære rom, er ikke
tilfredsstillende.
Saksnummer 15/467-13
Side 2/2
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at Komite for teknikk og miljø oppnevner 1 representant, i tillegg til gjenværende
representant Stein Restad, til en prosjektgruppe som har som mål om å planlegge en felles driftssentral til
fagarbeiderne ved teknisk drift, som har sitt hovedarbeidsområde innenfor kommunal veg, vannforsyning og
avløpsanlegg.
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Melhus kommune
Bruksendring fra skogshusvære til fritidsbolig, gnr/bnr 132/5 - Klage på ilagt gebyr
Saksansvarlig
Arkivsak
Ingrid Furunes
13/9331
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
Klagen på ilagt gebyr for igangsettelse av tiltak før tillatelse var gitt på eiendommen 132/5 tas ikke til følge.
Ilagt gebyr følger av Melhus kommunes gebyrregulativ av 01.01.2015, punkt 3.1.m):
Dersom et arbeid er igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr
kr 10.000,-
Gebyret er ilagt på bakgrunn av at tiltaket var igangsatt uten at det forelå tillatelse. Det er ilagt gebyr ut fra riktig
bestemmelse i gebyrregulativet, og regulativet gir ikke mulighet til å vurdere beløpets størrelse.
En kan ikke se at klagen tilfører opplysninger som endrer på kommunens vurdering av at tiltaket er oppført uten
tillatelse.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Vedlegg:
1. Saksutskrift, saknr 500/15
dat:
23.09.2015
dat:
07.10.2015
2. Gebyrregulativ Arealforvaltning 2015, gjeldende fra 01.01.2015
3. Brev fra tiltakshaver, Vedrørende tilleggsgebyr (straffegebyr) – klage
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:




Søknad om tillatelse til tiltak m/ vedlegg
Foreløpig svar
Tillatelse til tiltak
Foreløpig svar på klage
Saksutredning:
Søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring av skogshusvære til fritidsbolig, samt tilbygg, ble innlevert til
kommunen i november 2013, etter at det hadde vært et møte med tiltakshaver og Arealforvaltning.
I kommunens arkiv ligger det byggemelding fra 1969, som omhandler skogstue på 16m², og som er den
opprinnelige bygningen.
Tiltakshaver mener at det i 2001 eller 2002 ble innlevert søknad om tilbygg til skogshusværet, men at han ikke har
mottatt svar på denne søknaden. Arbeidet med tilbygget ble i følge tiltakshaver igangsatt i 2009, og som en del av
tiltaket ble den opprinnelige bygningen også flyttet. Kommunen har ikke denne søknaden i arkivet.
Uavhengig av om kommunen har gitt svar på melding om tiltak eller ikke, er igangsetting av tiltaket gjort etter at
en eventuell tillatelse var blitt ugyldig. Tiltak skal være igangsatt innen 3 år fra tillatelse er gitt. Dette følger av
plan- og bygningslovens § 21-9, tidligere var dette § 96 (plan- og bygningsloven av 1985).
Saksnummer 13/9331-8
Side 2/3
Søknaden fra november 2013 var betinget av at det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknad
om dispensasjon ble innlevert i desember 2013. Dispensasjon ble endelig vedtatt 17.03.2015, som saknr PS 47/15,
etter at det først ble gitt en dispensasjon som ble påklaget, og opphevet av fylkesmannen pga
saksbehandlingsfeil. Saken ble derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling . Selve byggesaken var klar for
behandling etter at endelige vedtak ble gitt i dispensasjonssaken.
Plan- og bygningslovens daværende § 21-7, sier at tiltak som ikke medfører dispensasjon skal behandles inn 12
uker etter at fullstendig søknad foreligger. Fristen i denne byggesaken ble overskredet med mer enn 4 uker, og i
samsvar med daværende SAK10 § 7-4 bortfalt derfor det ordinære behandlingsgebyret i sin helhet. Det ble kun
ilagt gebyr etter Melhus kommunes gebyrregulativ av 01.01.2015, punkt 3.1.n som omfatter arbeid som er
igangsatt før tillatelse er gitt. Gebyret var på tidspunktet da søknaden var klar for behandling, på kr 10.000,-.
Byggesaken er vedtatt den 23.09.2015.
Klage på ilagt gebyr:
Klage på ilagt gebyr er registrert innlevert 08.10.2015, som er innenfor klagefristen. Klagen er fremmet av
tiltakshaver, som har rettslig klageinteresse.
I klagen vises det til historikken knyttet til dette tiltaket, og det forklares hvorfor tiltaket han mener ble omsøkt i
2001 eller 2002, ikke ble igangsatt før i 2009. Klager mener at det var en forglemmelse at fristen på 3 år ble
oversittet, og at gebyret på kr 10.000,- er drøyt for en slik forglemmelse. Klager godtar ikke beløpet, og ber om at
saken legges fram for Komite for teknikk og miljø til behandling.
Klager hevder videre at han er blitt tvunget til å søke om omdisponering, og viser til at han da valgte å også søke
om fradeling. Han mener han ikke har fått opplyst hvilken hjemmel som er lagt til grunn for krav om
omdisponering, og viser til at de selv ikke benytter bygningen som fritidsbolig, men at den kan bli utleid. På
bakgrunn av dette mener han at det er naturlig bygningen fortsetter å være en form for driftsbygning.
Vurdering:
Kommunens gebyrregulativ er vedtatt i kommunestyret med faste satser, og det er dermed ikke anledning til å
vurdere beløpenes størrelse. Det som er bestemmende er hva det skal kreves gebyr for, og det er dette danner
grunnlaget for gebyrfastsettelsen. I dette tilfellet er det lagt til grunn at saken var klar for behandling på dato for
endelig vedtak i dispensasjonssaken, den 17.03.2015. Søknad om tilbygg og bruksendring ble behandlet
23.09.2015, og fristen på 12 uker var dermed oversittet så lenge at hele saksbehandlingsgebyret bortfalt.
Gebyrregulativet har i tillegg en estemmelse om at arbeid som er igangsatt før tillatelse er gitt, skal ilegges et
tilleggsgebyr. I de tilfeller der kommunen er kjent med at arbeid faktisk er igangsatt før tillatelse er gitt, skal dette
tilleggsgebyret ilegges. Det gir heller ikke mulighet til å vurdere et annet beløp enn det som er fastsatt i
regulativet.
Bakgrunnen for at et slikt tilleggsgebyr ble innarbeidet i kommunens gebyrregulativ er det merarbeidet slike
saker, som gjerne begynner med en ulovlighetsoppfølging, påfører kommunen. Byggesaksbehandlingen i Melhus
kommune er basert på 100% selvkost. Kommunen har slitt med underskudd på selvkostområdene de siste åra.
Det å ettergi gebyrer som er hjemlet i kommunens gebyrregulativ vil være en svært uheldig vei å gå da dette
undergraver selvkostsystemet og vil kunne føre til at gebyrene må oppjusteres ytterligere.
Når det gjelder forholdet vedrørende at kommunen skal ha tvunget fram en søknad om dispensasjon, må dette
bero på en misforståelse. Med bakgrunn i at tiltaket allerede var gjennomført, har kommunen orientert om at
muligheten for å bringe forholdet i orden var å søke om dispensasjon. Dette fordi en bygning med et bruksareal
på over 40m² ikke ligger innenfor det som tillates oppført i LNF-områder som skogshusvære, og med bakgrunn i at
utleie heller ikke er en del av landbruksdrifta, og dermed ikke i samsvar med LNF-formålet. Alternativet til å søke
om dispensasjon ville vært å tilbakeføre bygningen til opprinnelig størrelse og bruk.
Dette forholdet anses ikke å være en del av klagen, da søker selv har levert søknad om dispensasjon, og fått den
innvilget.
Konklusjon:
Der er ilagt gebyr ut fra riktig bestemmelse i gebyrregulativet, og regulativet gir ikke mulighet til å vurdere
beløpets størrelse. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å sørge for at plan- og bygningslovens bestemmelser følges
Saksnummer 13/9331-8
Side 3/3
opp i forbindelse med en byggesak. Uavhengig av om det skulle medføre riktighet at det ble innlevert en
byggesøknad for skogshusvære i 2001 eller 2002 som han ikke har fått tilbakemelding på fra kommunen, kan
dette ikke brukes som en hjemmel for å oppføre en hytte i LNF- område i 2009.
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Arealforvaltning
Saksbehandler Ingrid Furunes
Telefon
72858166
Dato
23.09.2015
Saksnr.
13/9331-3
Arkivkode:
132/5
Johan Strengen
Møstaddalsvegen 16
7234 LER
Delegert behandling byggesak - Bruksendring fra skogshusvære til fritidsbolig, flytting
av bygning og tilbygg, gnr/bnr 132/5
Vedlagt følger saksutskriften for omsøkte tiltak.
Saken er behandlet som saknr. 500/15 etter delegert myndighet fra Komite for teknikk og miljø.
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte melding.
Med hilsen
Øyvind Aundal
fagleder plan- og byggesak
Ingrid Furunes
avdelingsingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Faktura vil bli ettersendt.
På grunn av lang saksbehandlingstid faktureres ikke selve behandling av byggesaken. Det vil likevel bli ilagt et
gebyr for tiltak som er igangsatt før tillatelse er gitt, jfr Melhus kommunes gebyrregulativ punkt 3.1.m.
Tlf 72 85 80 00
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus
GNR/BNR 132/5, SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA SKOGSHUSVÆRE TIL FRITIDSBOLIG,
FLYTTING AV BYGNING OG TILBYGG.
Arkivsaksnummer: 13/9331
Saksdokumenter:
Søknad om tillatelse til tiltak m/ vedlegg
Plan-, snitt- og fasadetegninger
Situasjonskart
Tiltakshaver:
Johan Strengen
Type tiltak
§20-2. Tilbygg
Saksbehandler: Ingrid Furunes
dat:
dat:
dat:
08.11.2013
23.01.2001
18.11.2013
Saksopplysninger:
Det søkes om tillatelse til tiltak for bruksendring av eksisterende skogshusvære til fritidsbolig, flytting av
bygningen og tilbygg. Bygningen står på eiendommen gnr/bnr 132/5. Søknaden er innlevert som en søknad uten
krav til ansvarsrett, § 20-2 pbl av 27.juni 2008. Søknad om bruksendring er søknadspliktig etter §20-1, og saken er
behandlet deretter. Ansvarsretter er gitt til tiltakshaver.
Nabovarsling/ merknader til tiltaket:
Naboer er varslet. Det er ikke mottatt merknader.
Forutsetninger gitt i gjeldende plan:
Omsøkte eiendom omfattes av kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser, vedtatt i 2013.
Eiendommen er i planen vist med formål LNF (landbruk, natur og friluftsliv), der det kun tillates tiltak i tilknytting
til stedbunden næring. Det er i saknr PS 47/15 gitt dispensasjon fra det generelle forbudet mot tiltak som ikke er
tilknyttet stedbunden næring, slik at bygningen kan utvides, bruksendres til fritidsbolig, og slik at eiendommen
kan deles.
Tiltakets omfang:
Omsøkte tiltak omfatter flytting av eksisterende bygning, bruksendring til fritidsbolig og tilbygg. Bygningen
parallell-flyttes ca 5 meter mot øst, og tilbygget etableres vinkelrett på eksisterende bygning mot vest. Tiltaket er
allerede utført. Det er ikke framlagt plantegninger av bygningen.
Bruksareal tilbygg er oppgitt til 18m².
Bebygd areal etter utbygging er oppgitt til 48m²
Det er ikke framlagt opplysninger om hvor fritidsboligen har parkeringsrettigheter. Det forutsettes at dette vil bli
ivaretatt ved en eventuell deling, og at det inntil videre vil være rettigheter i tilknytting til landbrukseiendommen.
Sikkerhet mot fare (flom, skred, andre natur- og miljøforhold):
Søker opplyser at sikkerhet mot fare er ivaretatt. Kommunen kan heller ikke se at det foreligger særskilte
grunnforhold eller naturfarer i denne saken.
Vann og avløp:
Bygningen har ikke innlagt vann.
Vurdering:
Tiltaket er vurdert å være i samsvar med gitte dispensasjon. Tiltaket vurderes å ha en arkitektonisk utforming som
har tilfredsstillende visuelle kvaliteter jfr. PBL § 29-2.
VEDTAK
1. Etter delegert myndighet, og i medhold av Pbl § 20-1, godkjennes søknad om bruksendring av skogshusvære
til fritidsbolig, tilbygg og flytting av bygning på eiendommen gnr/bnr 132/5.
A. Tillatelse til tiltak kan utstedes.
B. Søknader om ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak:
Tiltaket omfattes av Pbl § 20-1, og tiltakshaver er gis ansvarsrett som selvbygger for tiltak knyttet til egen
fritidsbolig.
C. Øvrige bestemmelser
1. Tiltakshaver er ansvarlig for at forutsetninger i kommuneplanens arealdel og dispensasjon blir ivaretatt.
2. Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde
seg, jfr TEK10 § 10-3.
3. Byggverk skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brann, jfr TEK10 § 11-1.
4. Fritidsbolig skal være utstyrt med røykvarsler(e). Der det er behov for flere, skal varslerne være
seriekoplet, jfr TEK10 § 11-12.
5. All aktivitet og lagring knyttet til tiltaket skal foregå på egen eiendom dersom ikke annen tillatelse er
innhentet.
6. Dersom det er tildelt offisiell adresse/gateadresse er tiltakshaver er ansvarlig for at bygningen er merket
med adressenummer før bygningen eller del av bygningen tas i bruk, jfr Matrikkelforskriftens § 57.
7. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan utstedes etter søknad når vilkår etter plan- og bygningslovens §
21-10 og forskriftenes SAK10 § 8-1 er oppfylt. Selvbygger skal bekrefte at tiltaket er gjennomført i
overensstemmelse med plan- og bygningsloven, planer, tillatelser og vilkår i tillatelser. Egenerklæring for
selvbygger (blankettnr. 5187, http://byggeregler.dibk.no/blanketter), evt. gjennomføringsplan legges ved
søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
For øvrig skal tiltaket utføres i samsvar med plan og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
Melhus, 23.09.2015
Øyvind Aundal
fagleder plan- og byggesak
Ingrid Furunes
avdelingsingeniør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015
13/8497-15
Dato 19.12.2014
Melhus kommune
Byggesak
Kart og oppmåling
Planbehandling
Miljø
Landbruk
Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14
Gjeldende fra 1.1.2015
2
INNHOLD
1. INNHOLD
Side 2
2. GENERELLE BESTEMMELSER
Side 3
3. BYGGESAKSBEHANDLING
Side 4
4. KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER
Side 9
5. PLANBEHANDLING
Side 12
6. MILJØTJENESTER
Side 14
7.
LANDBRUK
Side 15
8.
DIVERSE AVGIFTER
Side 16
3
2. GENERELLE BESTEMMELSER
HJEMMEL TIL Å VEDTA GEBYRREGULATIV.

Plan- og bygningslovens (pbl) § 33-1, for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og
attester og for andre arbeid som det etter plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter påhviler
kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige
kommunens kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av
sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.
Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles,
utføres og betales av tiltakshaver.

§ 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17 juni 2005.

Konsesjonslovens §1 for behandling av konsesjonssaker og Jordloven for behandling av deling av
grunneiendommer

§ 2-12 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann,

Lov om eierseksjoner av § 7, for tillatelse til seksjonering kan det kreves et gebyr som ikke må
overstige tre ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det må holdes befaring.

Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret
BETALINGSBETINGELSER OG BETALINGSPLIKT.

Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som
framgår av påfølgende bestemmelser.

Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av
ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverk samt innkrevd tinglysingsgebyr.

For byggesøknader som trekkes (skriftlig) før de er ferdigbehandlet skal 50 % av behandlingsgebyret
betales.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt
med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen, etter skriftlig søknad
fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter
ikke betalingsfristen.
ENDRING AV GEBYRREGULATIVET.

Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, jfr plan- og bygningslovens § 33-1. Dersom det
ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med
kommunestyrets budsjettbehandling for kommende år.
GEBYR TIL STATLIGE ETATER.

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker som behandles etter dette regulativet
(eksempelvis tinglysingsgebyr) skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje
samordnet.

Grunnsatsen for rettsgebyret (R) er (pr. 01.01.2014) kr. 860,-. Størrelsen på rettsgebyret endres som regel
i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, det vil si en gang i året.
4
3 BYGGESAKSBEHANDLING
3.1 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE ETTER §§ 20-1 OG 20-2, (ett-trinns
behandling).
a) Nybygg bolig og fritidsbolig
en boenhet
kr 15.007,-
tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus
kr 5.898,-
b) Næringsbygg og kombinerte bygg (herunder bygninger for tjenesteyting), garasjer, uthus,
nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg
Mindre tiltak som utløser søknadsplikt
kr 5.000,-
51 – 70 m2
kr 8.912,-
71 – 100 m2
kr 13.107,-
101 – 200 m2
kr 15.007,-
201 – 300 m2
kr 20.188,-
301 – 400 m2
kr 25.524,-
401 – 600 m2
kr 33.180,-
601 – 1000 m2
kr 43.350,-
over 1000 m2
kr 57.787,-
I tillegg betales et gebyr pr bruksenhet utover én
kr 5.898,-
c) Driftsbygninger i landbruket
bruksareal inntil 250 m2
kr 5.000,-
5
bruksareal 250 -1000 m2
kr 6.075,-
bruksareal over 1000m2
kr 20.000,-
d) Bruksendring, for hver bruksenhet som blir berørt
kr 5.898,-
e)Riving, fasadeendring, tiltak som krever avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
kr 5.898,f) Mindre søknadspliktige tiltak i / på eksisterende bygninger, fasadeendring, tilleggsdel til
hoveddel innenfor en bruksenhet, pipe, skilt, reklameinnretninger, antennesystem samt riving som
ikke krever avfallsplan
kr 2.885,g) Utenomhusanlegg som lekeplasser, svømmeanlegg, støttemurer, idrettsanlegg, master mm
kr 2.885,h) Bryggeanlegg og moloer
kr 4.445,-
i) Ledningsanlegg
kr 2.885,-
j) Midlertidige konstruksjoner og anlegg
Inntil 2 år
kr. 2.285,-
k) Vesentlige terrenginngrep, (§ 20-1 k)
l)
0-1000 m2
kr 2.285,-
1000- 5000 m2 inntil 3 m høyde
kr 5.898,-
Over 5.000 m2 eller over 3 m høyde
kr 15.082,-
Opparbeiding av regulerte felt, teknisk infrastruktur
1 – 10 tomter / boenheter
kr 15.007,-
11 eller flere tomter / boenheter
kr 20.188,-
6
m) Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt ilegges et tilleggsgebyr
kr 10.000,Ulovlighetsoppfølging kan også føre til overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og- eller forelegg etter
bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
n) Merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt
i bruk
kr 5000,o) Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltak
kr 500,-
3.2 OPPDELING AV SØKNADER I RAMMETILLATELSE OG
IGANGSETTINGSTILLATELSER ETTER § 21-4 (to-trinns behandling).
a) Søknad om rammetillatelse
75% av 3.1
b) Søknad om igangsettingstillatelse
40% av 3.1
c) ved ytterligere oppdeling av søknad om igangsettingstillatelse betales
hver behandlingsrunde
25% av 3.1
for
3.3 UTSLIPPSSAKER.
a) Søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter mv,:
1) mindre enn 15 pe
kr 5.898,-
2) 15 pe til 50 pe
kr 15.364,-
3) mellom 50 pe og 1000 pe
kr 22.884,-
Samme priser gjelder for rehabilitering av avløpsanlegg etter pålegg, men dersom kommunens
frister i pålegget overholdes betales 70 % av sats av 1-3.
Rehabilitering av avløpsanlegg uten pålegg
70 % av 1-3
b)Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensingsforskriften § 15-4
7
kr 5.898,c) Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett, forurensingsforskriften § 15A-4
kr 5.898,3.4 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN
Godkjenning av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn
ved bygge- og gravearbeider samt rapportering til databasen
grunnforurensning
kr 5000,-
3.5 ENDRING AV SØKNAD/TILLATELSE.
Søknad om endring av tillatelse
25% av behandlingsgebyret
3.6 LOKAL GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT
a)Foretak uten sentral godkjenning
kr 2.266,-
b)Personlig ansvarsrett (selvbygger)
kr 538,-
3.7 DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT
For saker som krever dispensasjon fra teknisk forskrift kreves et tilleggsgebyr på kr 2000,-
3.8 DELING AV GRUNNEIENDOMMER.
a) Deling i område hvor tomteinndeling framgår av vedtatt plan
kr 7.124,-
b) Deling i område hvor tomteinndeling ikke framgår av vedtatt plan
kr 8.523,-
c) Deling av tilleggsparsell
kr 4.386,-
d) Deling ved punktfeste
kr 7.124,-
3.9 DELING I EIERSEKSJONER. (lovregulert)
a) Deling i eierseksjoner uten befaring (3R)
kr 2.580,-
8
b) Deling i eierseksjoner med befaring (5R)
kr 4.300,-
3.10 TILSYNSGEBYR
Tilsynsgebyr skal betales av- alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15
og alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kap.
15A
Gebyret skal belastes alle oljeutskilleranlegg innenfor kommunens myndighetsområde.
Tilsynsgebyret utgjør kr 1500,- pr år.
3.11 GENERELLE BESTEMMELSER.

I saker der forhåndskonferanse etter § 21-1 er avholdt og det leveres en komplett søknad uten mangler jfr
§ 21-2, reduseres selve behandlingsgebyret etter punkt 3.1, 3.2, 3.3 og 5.1, med 10%. Søknaden må være
i samsvar med det en ble enige om på forhåndskonferansen og så komplett at tillatelse kan utstedes.

Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles,
utføres og betales av tiltakshaver.

Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for den aktuelle søknaden.
Dette gjelder også for søknad om igangsettingstillatelse og søknad om endring av tillatelse.

Andelen av gebyret etter plan- og bygningsloven som innkreves for tilsyn utgjør 10%

Tiltakshaver skal selv sørge for nødvendige utredninger i forbindelse med tilsyn jfr pbl § 33-1
9
4 KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER (
4.1
Oppretting av matrikkelenhet
4.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2000 m² – økning pr. påbegynt da.
Kr
Kr
Kr
Kr
7 281
10 921
16 990
1 820
4.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
Kr
Kr
Kr
Kr
7281
10 921
16 990
1 820
4.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
areal fra 0 – 50 m²
areal fra 51 – 250 m²
areal fra 251 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
Kr
Kr
Kr
Kr
7 281
9 707
12 135
1 213
4.1.4 Oppretting av anleggseiendom
volum fra 0 – 2000 m³
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3
Kr
Kr
14 561
1 213
4.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter
medgått tid, minstegebyr
Kr
3 640
4.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid
Oppmålingsforretning over punktfeste uten markarbeid
Kr
Kr
8 009
4 005
Kr
2 427
4.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende
arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål
betales gebyr etter medgått tid.
4.2
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes,
jfr. 1.1.1 - 1.1.6.
4.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført,
må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes
til 1/3 av gebyrsatsene etter 4.1.1 og 4.1.2
10
4.3
Grensejustering
4.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer
justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er
satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum
overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For
grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser
gjelde.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
Kr
Kr
6 067
8 493
4.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til
1000 m³
Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått
tid, minstegebyr
Kr
3 640
4.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder
ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
Kr
Kr
Kr
Kr
7 281
10 921
16 990
1 820
4.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal
utgjøre et sammenhengende volum.
volum fra 0 – 500 m³
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³
Kr
Kr
7 281
1 213
Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Faktureres etter medgått tid, minstegebyr
Kr
1 820
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Faktureres etter medgått tid, minstegebyr
Kr
1 820
Privat grenseavtale
Faktureres etter medgått tid, minstegebyr
Kr
1 820
4.4
4.5
4.6
4.7
Arealoverføring
11
4.8
4.9
4.10
Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den
årlige kostnadsutviklingen.
Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven
Tinglysing / andre kostnader
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer
tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til
kommunens gebyrer.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av
relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger,
viderefaktureres til rekvirent.
4.11
Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker.
Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen
kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd.
Melhus kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1.
mai.
4.12
Betalingstidspunkt
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på
rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
4.13
Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i
forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og
budsjett for kommende år.
4.14
Øvrige Bestemmelser
Følgende arbeider er gebyrfrie:
 Grensejustering i forbindelse med annen forretning
 Sammenføying av bruk
Alle gebyrer inkluderer nødvendig merkemateriell.
Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regningsoppgave
fra oppmålingsmyndighet.
Kr
Kr
175
350
Kr
909
12
5 PLANBEHANDLING.
5.1 REGULERINGSPLANER.
a
Reguleringsplaner (detaljplaner) i
hovedsak i tråd med overordna
plan
(§12-2 og 12-3)
b
Endring av reguleringsplaner
plankart og bestemmelser
inntil 5 da
5- 10 da
10- 20 da
20- 40 da
over 40 da
kr. 32.236,kr. 42.236,kr. 63.145,kr. 84.851,kr. 100.000,75 % av 5.1 a
§ 12-14
c
Endring av
reguleringsbestemmelser
kr 11.734,-
§ 12-14 2. ledd
Detaljregulering med vesentlige
avvik fra overordna plan. Jfr 123 tredje ledd.
d
Som i 5.1.a
+ kr 13.157,-
5.2 BESTEMMELSER FORØVRIG:






Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: LNF- områder, grønnstruktur,
herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområde, arealer som unntas fra
byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern, samt områder som
kommunen pålegger innsender å ta med i planforslaget og som ikke er en nødvendig del av
de utbyggingsområder forslagsstiller ønsker å regulere.
For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik
kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
Dette vil si at plankartet med planbeskrivelse og bestemmelser er utarbeidet i h.h.t krav for
fremstilling av arealplanforslag for Melhus kommune.
Tidsfrister starter fra tidspunktet når søknaden/planforslaget er vurdert som komplett for
behandling.
Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1. gangs behandling.
Dersom forslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen kan rådmannen
etter søknad redusere gebyret med inntil
50 %
Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker
kommunens annonsekostnader

Ved tilbaketrekking av plan etter oppstartsmøte og før den tas opp til 1. gangs behandling
kan det faktureres et gebyr beregnet på medgått tid til arbeidet med planen. Timepris kr
909,-

Ved skriftlig tilbaketrekking av en plan, før den tas opp til 2.gangs
behandling betales
av fullt gebyr.

Vurdering (politisk behandling) av om et forslag til reguleringsplan
skal fremmes jfr §12-11
75%
kr. 9.868,-
13

Dispensasjoner etter plan og bygningsloven kap 19

For dispensasjonssaker av ikke prinsipiell betydning som kan behandles
etter delegert myndighet i h.h.t kommunens delegasjonsreglement:
Kr 6.466,-
kr 13.119,-
14
6. MILJØTJENESTER.
6.1 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN:
Gebyr ved pålegg om opprydding av forurenset grunn
kr. 13.756,-
15
7. LANDBRUK
7.1 DELING AV GRUNNEIENDOMMER
Deling av grunneiendommer (jordloven)
kr.
2000,-
7.2 LANDBRUKSVIKAR
Leie av landbruksvikar ved sykdom
kr 1.521,- pr dag eks
mva.
Leie av landbruksvikar andre oppdrag
kr 1.663,- pr dag
eks mva.
7.3 KONSESJON
Behandling av søknad om konsesjon.
Kr 5000,-
7.4 JORDPRØVER
Uttak av jordprøver
Pr. prøve
kr.
kr.
772,80,-
Utarbeiding av gjødselplaner
Pr. skifte
Revisjon av gjødselplan
kr.
kr.
kr.
77280,526,-
Pr prøve
kr
42,-
7.5 GJØDSELPLANER
16
8. DIVERSE AVGIFTER.
TINGLYSINGSGEBYR
Tinglysingsgebyr for skjøte, erklæringer, målebrev,
eierseksjonering etc. til Statens kartverk faktureres etter de til
enhver tid gjeldende satser.
Melhus kommune
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG ATV
Saksansvarlig
Arkivsak
Jens Granøien
15/4812
Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for teknikk og miljø avslår søknad fra Jon Olav Eidsmo, Langmyrvegen 14, 7234 Ler om dispensasjon for å
bruke ATV for befraktning av materialer og utstyr for reparasjon av skade på hytte ved Hovavollen i Flåmarka.
Komiteen mener at befraktningen kan skje på snøscooter når det blir føre for det.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
Søknad datert 14.10.2015
Vedlegg til søknad
Bilde av skade på hytte
Kart
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:
Saksutredning:
Jon Olav Eidsmo, Langmyrvegen 14, 7234 Ler søker dispensasjon fra «Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag».
Det søkes etter forskriftens § 6 for bruk av ATV (barmarkskjørtøy). Det søkes om en tur til hytte som ligger ved
Hovavollen i Flåmarka. I søknaden opplyser Eidsmo at det ved besøk på hytta i høstferien ble funnet en råtten
bærestolpe i det ene hjørnet på hytta. Formålet med turen er å frakte ny stolpe, jekker og jordbor. Han skriver i
søknaden at det er kritisk og at det derfor er nødvendig å få utbedret før vinteren og frosten kommer.
Det opplyses at transporten vil foregå etter samme trase som setervollen bruker., og at det dermed ikke vil bli
noen spør i terrenget.
Vurdering:
Når det gjelder barmarkskjøring skal det stilles strenge krav, men kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til
slik kjøring dersom søkeren kan vise til et «særlig behov» som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan
dekkes på annen måte. Spesielt streng skal man være med å gi tillatelse til barmarkskjøring. Ved vurderingen om
det foreligger «særlige behov», vil det være av betydning om kjøringen har et akseptert «nytteformål», eller om
den bærer preg av unødvendig kjøring.
Det betyr at det beror på et forvaltningsmessig skjønn om tillatelse skal gis eller nektes dersom vilkårene er
oppfylt. Ved denne vurderingen skal behovet for transport vurderes opp mot skade og ulemper for natur og
mennesker i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Forhold som må tas med i
vurderingen er blant annet; hvilken virkning motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og
forurensning, hvor sårbart området er, konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og
naturmiljø.
Stadig nye typer barmarkskjøretøy tas i bruk. Eksempler er firehjulsdrevne biler og tre og firehjulsdrevne
motorsykler m.fl. Erfaringene viser at de terrenggående motorkjøretøyene volder betydelig skade og slitasje på
terrenget ved at belter og hjul etterlater merker og sår i naturen. I visse naturtyper som f.eks. myr, våtmark,
sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli permanente, eller meget langvarige.
Saksnummer 15/4812-2
Side 2/2
Søknaden fra Jon Olav Eidsmo gjelder befraktning av materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av hytte
ved Hovavollen i Flåmarka. Rådmannen mener at den omsøkte kjøringen kan defineres som nyttekjøring.
Søkeren skriver i søknaden at det er kritisk, og at det er nødvendig å få utbedret før vinteren og frosten. I
telefonsamtale opplyser han at det som først og fremst er kritisk er at en ikke får utført gravearbeidet etter at
jorda er frosset til. I telefonsamtalen ga vi råd om å dekke til ved stolpen der det skal graves for å unngå frost, slik
at arbeidet kan utføres selv om det er litt frost i jorda.
I søknaden opplyses at kjøringen ikke vil sette spor i terrenget, fordi det skal kjøres etter trase som setervollen
bruker. Det er mulig at terrenget der er såpass oppkjørt fra før, at en tur med en tur med en ATV ikke vil bety noe
fra eller til. Saken har også en prinsipiell side med tanke på lignende søknader. Rådmannen mener at befraktning
som omsøkt, fortrinnsvis skal skje med snøscooter.
Jon Olav Eidsmo har løyve for bruk av snøscooter, og rådmannen mener at befraktningen av nødvendige
materialer og utstyr for å få reparert skaden skal befraktes med snøscooter, når det blir føre for det.
Rådmannen mener derfor at søknaden fra Jon Olav Eidsmo om å få benytte ATV for å befrakte materialer og
utstyr til hytta, avslås.
Innsendt: 14.10.2015 21:34
Ref.nr: WWJEMV
Melhus kommune
Telefon: 72 85 50 00
E-post: [email protected]
Hjemmeside: http://www.melhus.kommune.no
Motorferdsel i utmark - søknad
Søknaden gjelder
Søknad om motorferdsel i utmark gjelder bruk av:
Motorkjøretøy
Motorferdsel i utmark som ikke krever søknad:
Snøscooter/motorkjøretøy, jf. Forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 2 og § 3, og motorferdselloven § 4 a.Motorfartøy/luftfartøy, jf.
motorferdselloven § 4, første ledd bokstav a-f.
Bruk av motorkjøretøy
Type kjøretøy
Reg.nr.
ATV
KX8082
Tidsrom/sesong
Forventet antall turer
Oktober/November 2015
1
Søknad om bruk av motorkjøretøy i utmark:
§ 6 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke
kan dekkes på annen måte
Opplysninger om søker
Etternavn
Fornavn
Eidsmo
Jon Olav
Adresse
Postnr.
Langmyrvegen 14
7234
Mobilnr.
Poststed
Ler
E-postadresse
96041101
[email protected]
Førere
T Flere førere?
Etternavn
Fornavn
Eidsmo
Ola
Adresse
Postnr.
7234
Mobilnr.
Poststed
Ler
E-postadresse
95905088
Last opp vedlegg
Er det innhentet nødvendig tillatelse fra grunneier(e)?
o Ja
T Nei
Vedlegg som skal følge søknaden:
Kart med kjøretrasé inntegnet
Dokumentasjon av særlige behov (§ 6)
Beskrivelse
Bilde
Beskrivelse
Bilde
Beskrivelse
Søknad
Vedlegg
hytta1.jpg
Vedlegg
hytta2.jpg
Vedlegg
Søknad
motorferdsel.docx
702110, Sem & Stenersen Prokom AS
Ettersendesper post
o
Ettersendesper post
o
Ettersendesper post
o
Side 1 av 1
Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
Hei.
Søker herved om 1 tur med ATV til Vår hytte. Den ligger ved hovavollen i flåmarka. Ved
besøk på hytta i høstferien ble det funnet en veldig rotten bærestolpe i ene hjørne. Denne er
kritisk og få utbedret før vinteren og frosten kommer. Se vedlagte bilder. Vi må få fraktet
med oss ny stolpe, jekker og jordbor.
Transporten vil foregå etter samme trase som setervollene bruker, slik at det ikke vil bli noen
nye spor i terrenget av denne turen. Sameiet kan jeg få tillatelse fra Tron Henrik Reitan.
Håper dette lar seg ordne, da den ikke kan/bør gå en ny vinter i møte.
Jon Olav Eidsmo
Melhus kommune
Styrer, råd og utvalg 2015 - 2019
Oppnevnt av komite for teknikk og miljø
Saksansvarlig
Arkivsak
Mari Grongstad
15/4586
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Saksutredning:
Komite for teknikk og miljø skal oppnevne følgende råd og utvalg for valgperioden 2015 - 2019:
1. Kommunens representant til Trondheimsregionens friluftsråd
2. Tilsynsnemnd for elveforebygginger
3. Viltnemnda
Kommunens representant til Trondheimsregionens friluftsråd
Det skal velges en representant og en vararepresentant.
Fra periode 2011-2015:
Representant:
Mikal Kvaal, 7228 Kvål, H
Vararepresentant:
Svein Hovin, 7236 Hovin, Ap
Tilsynsnemnd for elveforebygginger
Hver nemnd består av 4 medlemmer og funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.
Fra periode 2011-2015:
Sone 1 - vest Gaulosen - Gimse bru
John Borten
Kirsten Øyås Berg
Sturla Fossum
Torborg Duesten
Sone 2 - vest (Gimse bru - Høgmælen)
Per Olav Tranmæl
Jan Arfeldt
Sivert Keiserås
Saksnummer 15/4586-3
Side 2/3
Marit Bagøyen Hjulstad
Olav Opøien
Sone 3 - vest (Høgmælen - Losen)
Einar Klingenberg
Ole Johan Kregnes
Lillian Hokseggen
Kjell Eklid
Sone 4 - vest (Losen - Gaulfossen)
Nils Joar Lien
Jan Roger Evjen
Oddvar Langørgen
Per Atle Løberg
Sone 5 - vest (Gaulfossen - Hage bru)
Jens Arne Hovin
Olav E. Krogstad
Karl Masterud
Kjell Ove Mælen
Sone 6 - øst (Gaulosen - Søberg)
Jorid O. Jagtøyen
Jens Melhuus
Knut Ole Moen Bleke
Halfdan Stendahl
Sone 7 - øst (Søberg - Møsta)
John Søberg
Anders Storhaugen
Elling Nideng
Jens Ove Borten
Sone 8 - øst (Møsta - Gaulfossen)
Arnfinn Helgemo
Rolf Midtlyng
Håkon Løkås
Siri Stav
Sone 9 - øst (Gaulfossen - Haga bru)
Bjørn Foss
Olav Gylland
Karl Gunnar Hovind
Anita Engan
Viltnemnda
Nemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Fra periode 2011-2015:
Saksnummer 15/4586-3
Side 3/3
MEDLEMMER:
Leif Jostein Konstad, Sp, 7213 Gåsbakken, leder
Marte Aursand, SV, 7236 Hovin, nestleder
Jarle Øien Farmen, Ap, 7224 Melhus
Ola Næve, Krf, 7212 Korsvegen
Kjersti Dalen Stæhli, V, 7224 Melhus
VARAMEDLEMMER:
1. Eva Tryggvason, H, 7227 Gimse
2. Bent Ramberg, H, 7236 Hovin
3. Oddvar Stensås, H, 7234 Ler
4. Marie Rathe, Sp, 7224 Melhus
5. Arne Fremo, H, 7234 Ler
Vurdering:
Rådmannen har ingen innstilling, da dette er et politisk anliggende.
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Melhus kommune
ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019
Saksansvarlig
Arkivsak
Morten Bostad
15/5087
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2016 og økonomi- og
handlingsplan for perioden 2016-2019 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak
benevnt som – Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden 2016-19.
2. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker
og bruk.
3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer,
fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr
100.000,- pr. boenhet.
4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til
lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller
staten og fredede bygninger.
5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og
reguleringspremie i KLP i år 2016. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og
utgjør kr 34.420.000,-.
6. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med
tilhørende finansiering og løpetid på lån:
Saksnummer 15/5087-1
Side 2/11
7. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med
tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA-områdene:
Saksnummer 15/5087-1
Side 3/11
8. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2016 i tråd med det finansieringsbehov
med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg 4.
Saksnummer 15/5087-1
Side 4/11
9. Melhus kommunestyre vedtar å ikke gi støtte til Gimse il utbygging av 9 er kunstgressbane på
Brekkåsen.
10. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i 1000- kroner) på rammeområdene 1-6 og
9 til fordeling i budsjett 2016:
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Vedlegg:
1. Forutsetninger i økonomi- og handlingsplanen for perioden 2016-19
2. Økonomi- og handlingsplan 2016-2019
3. Status over kommunens felles disposisjonsfond
4. Investerings budsjett 2016
5. Investeringsoversikt økonomiplan 2016-2019
6. Melhus kirkelig fellesråd – Søknad om drifts- og investeringsmidler 2016
7. Melhus kirkelig fellesråd – Utvidelse av Flå kirkegård – Kostnadsestimat
8. Melhus kirkelig fellesråd – Oversikt kostnad Flå gravplass
9. Søknad om midler til utbygging av idrettsanlegg – Gimse il (Tidligere vedtak og rådmannens standpunkt)
Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

Saksutredning:
Vekst utfordringer:
Som vekstkommune blir Melhus hele tiden utfordret på kapasitet knyttet de tjenestene som produseres.
Kommunen har gjennom mange år vist at den har evnet å tilpasse driften til de inntektsrammer en har. Dette har
blitt realisert gjennom en kombinasjon av sterk budsjett disiplin og evnen til å forvalte hver krone på en gunstig
måte til beste for innbyggerne i kommunen. Dette vil også være hovedmålsettingen fremover. Melhus kommune
har de senere årene opplevd et sterkt utgifts press på flere områder. Fremover vil det bli et press på
skolekapasiteten i nedre Melhus. For tiden utreder rådmannen følgende bestilling fra kommunestyret:

Høyeggen skole utbedres i henhold til tilstandsanalysen i løpet av økonomi og handlingsperioden for 2016
- 2019. Paviljongene beholdes som løsning for kapasitetsbehovet. Ny løsning utredes fra 2020. Det må
Saksnummer 15/5087-1
Side 5/11



utredes kostnaden på bygg av garderobeplass utvendig. Garderobene bør ha rømningsvei ut av skolen,
slik at de kan brukes etter skoletid (garderobe for gymsal). Gulvet i administrasjonen må isoleres.
Utbedringen må skje i perioden 2016 - 2019.
Det tas sikte på bygging av en ny Gimse skole til ca. 400 – 450 elever og ny idrettshall. En ny skole søkes
plassert innenfor eksisterende areal. Det utarbeides et skisseprosjekt for løsningen. Kostnadene for
skisseprosjektet søkes i hovedsak dekt innenfor eksisterende midler satt av til utredning av skolebruk i
nedre Melhus.. Arbeidet gjøres ferdig innen 2017. Idrettshallen bør ha 2 spilleflater. Kommunestyret ber
rådmannen utrede salg av Melhushallen til MVGS/Fylkeskommunen som en del av planen.
Utvidelse av Gimse ungdomsskole ses på lengre sikt. Ny løsning utredes fra 2025. Utvidelse av Brekkåsen
ses i sammenheng med utlegging av boliger i dette området.
Kommunestyret ber rådmannen supplere utredningen slik at også kortbaneanlegg for svømming på 25
meter blir en del av beslutningsgrunnlaget.
Den økonomiske virkningen av tiltaket i første kulepunkt vedr. Høyeggen skole som går på kapasitet og tilstand på
bygget løses gjennom egen bevilgning over investeringsbudsjettet for 2016. Det som omhandler ny Gimse
barneskole med tilleggs bestillinger vil bli utredet og lagt frem for politisk beslutning i løpet av høsten 2016 slik at
ny Gimse skole først kommer inn i økonomiplanen for perioden 2017-2020.
Pleie- og omsorg:
Melhus kommune opplever press på tiltakene innen pleie og omsorg. Dette gjelder hjemmebaserte tjenester,
institusjonsbaserte tjenester og tilbud til funksjonshemmede. For bedre å møte dette presset har rådmannen fått
levert en rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang as som har foretatt en meget grundig gjennomgang av
økonomi og tjenesteorganiseringen i våre tre helse- og omsorgsvirksomheter og i Bo og avlastning. Rapporten vil
være et viktig underlag når en skal bestemme seg for hvordan fremtidens omsorgsbehov skal løses og
organiseres.
Ung i jobb:
Helse og omsorg.
En av de største utfordringene for Helse- og omsorgstjenesten i kommunen fremover, vil være å rekruttere og
beholde arbeidstakere innen omsorgssektoren.
Rekrutteringen av fagkompetanse både til helse- og omsorgsoppgaver og til forebygging, rehabilitering og
behandling, er allerede bekymringsfull. Tall viser at helse- og omsorgssektoren i løpet av relativt kort tid vil
mangle personale. Dette skyldes knapphet på arbeidskraft kombinert med økning i antall eldre og
omsorgstrengende.
I tillegg er det mange ungdommer som sliter med å få seg sommerjobb. Spesielt gjelder dette ungdommer i
aldersgruppa 16 – 18 år.
Sommeren er en urolig tid både for brukerne av helse- og omsorgstjenester og de ansatte. I løpet av 2 måneder er
til enhver tid halvparten av de fast ansatte borte på ferie. Det betyr at brukerne må forholde seg til mange vikarer
og de fast ansatte får ekstra oppgaver med å holde tjenestetilbudet oppe på samme nivå, samtidig som de må
lære opp de som er vikarer. Samtidig er sommeren den beste årstiden for aktiviteter utendørs, noe som fort
krever ekstra ressurser utover den faste bemanningen.
Somrene 2009 t.o.m. 2015 fikk Helse og omsorg bevilget penger til å engasjere ungdommer mellom 16 og 18 år i
sommerferien.
Sommerjobben handlet ikke om å arbeide direkte med pleie, men var et ekstra tilbud til brukerne som har stort
behov for sosialt samvær, sosial kontakt og aktivitetstilbud. Ungdommene bidro med ekstra hender i arbeidet og
var ikke en erstatning av pleiere som var på ferie. En vinn – vinn situasjon, beboerne i våre sykehjem fikk ekstra
aktivitetstilbud, vi fikk ekstra hender i helse og omsorg, og ungdommer mellom 16 og 18 år fikk sommerjobb.
Dette tiltaket var meget vellykket. Beboerne i våre sykehjem fikk være sammen med mange flotte ungdommer,
de fikk delta i mye mer aktiviteter og de fikk være mye mer ute og nyte sommeren. Da ungdommene var ferdige
med sommerjobben var det mange av beboerne som uttrykte et stort savn.
Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra ungdommene, de har gitt uttrykk for at de trivdes godt i våre
sykehjem og at de opplevde at sommerjobben besto av meningsfulle oppgaver. Noen av de eldste ungdommene
Saksnummer 15/5087-1
Side 6/11
som selv ønsket det, ble benyttet litt inn i pleien, og vi har lykkes med å rekruttere noen av dem inn i
helsesektoren. Flere av ungdommene som har deltatt i Ung i jobb, har kommet tilbake på sykehjemmet som
vanlige ferievikarer når de har blitt 18 år.
Arbeidsoppgaver helse og omsorg
I utgangspunktet er ungdom på 16 år og oppover i stand til å delta i alle arbeidsoppgaver innen helse og omsorg
med veiledning. Det er likevel ønskelig å avgrense disse til ikke å gjelde intimpleie. Det er likevel ikke noe i veien
for at den unge kan få prøve seg på dette også hvis hun/han ønsker det og at det er greit for brukeren.
Det er stor forskjell på modenhetsnivået på ungdom, og arbeidsoppgavene må tilpasses dette, slik at alle vil få en
opplevelse av mestring i løpet av perioden de arbeider i helse og omsorg. Oppgaver vil derfor bli fordelt ut ifra
ungdommenes modenhet, ønsker og kompetanse.
Arbeidsoppgaver som ungdommene kan utføre er:
 Matservering. De unge hjelper til med matservering, og deltar på alle måltid på vakten.
 Skifte på senger
 Rulle hår
 Være ”stuevakt” når personalet er opptatt med andre oppgaver
 Følge brukere på tilstelninger på stua
 Være med aktivitør på ulike aktiviteter og drive noen aktiviteter selv (trim, bingo, kortspill, lesegrupper,
sang og musikk (kanskje noen spiller et instrument), vaffelsteking, baking, grillfest i hagen, turer, sitte ute
i solen sammen og bare nyte livet med is og saft etc..
 Være sammen med ulike fagpersoner på arbeidsplassen for å se på deres oppgaver. Da blir den unge også
kjent med spennende og faglig utfordrende oppgaver innenfor de ulike yrkesgruppene.
Ressursbehov.
Helse og omsorg består av 4 virksomheter og sommerferien for de ansatte avvikles i to puljer i løpet av 8 uker
(uke 26, 27, 28, 29, 30 31,32 og 33).
Rådmannen foreslår at det avsettes ressurser tilsvarende avlønning av 4 hele stillinger ved hver av
virksomhetene, i 4 uker, kr. 470.200
Praktisk gjennomføring.
Det er ingen selvfølge at ungdommer mellom 16 og 18 år vil eller kan arbeide på fulltid, derfor er det en
forutsetning at den enkelte virksomhet fordeler den tildelte ressurs slik at den tilpasses den enkelte ungdom og
den enkelte enhet. Samtidig skal ingen av ungdommene arbeide lengre enn 4 uker. Ressurser til 4 stillinger i 4
uker i hver virksomhet gir flere muligheter for stillingsstørrelser. For eksempel 2 ungdommer til enhver tid på
heltid i 8 uker, eller 4 ungdommer til enhver tid på halv tid i 8 uker.
Bygg og eiendom og Kultur og fritid.
”Ung i jobb” – et rekrutteringstiltak og en mulighet for sommerjobb på Melhus kommunes utomhusanlegg med
mer.
Melhus kommune har tradisjon for å engasjere ungdom innenfor Kultur og fritid og Bygg og eiendom, men
fortrinnsvis ungdom over 18 år og med førerkort kl.B. Ved engasjement av ungdom under 18 år fungerer det godt
at disse jobber sammen med ungdom over 18 år eller andre faste ansatte i Melhus kommune.
Arbeidsoppgaver til ungdommer mellom 16 – 18 år vil være i tilknytning til Horg bygdatun, minnesmerker og ved
Melhus kommunes bygningsmasse.
I tillegg eier og drifter Melhus kommune betydelige utearealer i tilknytning til sine bygg og anlegg, bl.a. over 100
mål plenareal. Det er for Melhus kommune utfordringer med klipping av plen og pleie av grøntarealer i
forbindelse med ferieavvikling. I denne sammenheng kan ungdommer bistå Melhus kommune med sin
arbeidskraft slik at våre grøntarealer får nødvendig pleie i ferieavviklingen.
Innenfor en ramme på kr.171.000 ser man for seg å engasjere samme antall ungdommer som i 2015. Disse vil få
tildelt jobber i tilknytning til oppgaver innenfor virksomhetene Bygg og eiendom, Kultur og fritid og Teknisk drift.
Saksnummer 15/5087-1
Side 7/11
Virksomhetene Bygg og eiendom og Kultur og fritid hadde meget god erfaring med prosjektet i fjor og spesielt
Kultur og fritid har lang erfaring med å bruke ung arbeidskraft.
Hva lovverket sier om arbeidstakere mellom 16 og 18 år
Lovverket setter noen begrensninger for denne aldersgruppen.
 Det er forbud mot nattarbeid etter kl. 21.00, spesielle regler for pauser, sammenhengende arbeidsfri og
ukentlig arbeidstid. (AML).
 En arbeidsavtale inngått av en person under 18 år, er ikke bindende uten verges samtykke
(Vergemålsloven).
Utlysning og ansettelse
Stillingene lyses ut og det gjennomføres en ansettelsesprosess med intervjuer av søkerne.
De som får tilbud om stilling vil gjennomgå en teoretisk og praktisk opplæring tilpasset de oppgavene de blir satt
til å gjøre.
Vurdering:
Tiltaket med sommerjobb for ungdommer mellom 16 og 18 år sommeren 2013 var i alle nevnte virksomheter så
vellykket at det er ønske om å få samme ordning sommeren 2015.
Virksomhetene innen Helse og omsorg, Bygg og eiendom og Kultur og fritid har mange arbeidsoppgaver som
sammen med øvrige ansatte kan utføres av ungdom mellom 16 og 18 år.
En av de største utfordringene for offentlig sektor fremover, vil være å rekruttere og beholde arbeidstakere. For å
lykkes i rekrutteringsøyemed ved å ta inn ungdommer mellom 16 og 18 år på sommerjobb, er det viktig at disse
ikke settes til arbeidsoppgaver de opplever ikke å takle. Det er samtidig viktig at brukerne av våre tjenester får
hjelp fra personer som oppleves som trygge og kompetente.
Rådmannen mener at den beste form for rekruttering er at arbeidsplassen har et godt omdømme. For å få et godt
omdømme er vi avhengige av arbeidstakere som er stolte av arbeidsplassen sin og at de videreformidler dette i
sin omgangskrets. For at arbeidstakerne skal bli stolte av arbeidsplassen sin må de oppleve en arbeidsplass der
det er godt å være på og arbeidsoppgaver som en opplever å lykkes med.
Det er viktig å utvikle Melhus kommune som praksisplass og arena for nye arbeidstakere med tanke på å
rekruttere og beholde arbeidstakere.
Rådmann vil anbefale at vi fortsetter med å engasjere ungdom fra 16 -18 i sommerjobber, for å gi denne
ungdomsgruppen et tilbud om feriejobb. Dette vil også medføre at de får innsikt i hvilke jobber som kommunen
kan tilby. I fremtidens kamp om arbeidskreftene er dette et viktig tiltak for å kunne rekruttere fremtidige
arbeidstakere inn i vår organisasjon.
I de seks årene ordningen har fungert har finansiering blitt gjennomført ved bruk av kommunens
disposisjonsfond. Fra 2016 innstiller rådmannen på at tiltaket innarbeides permanent i økonomi- og
handlingsplanen.
Interkommunal legevakt og miljørettet helsevern:
Melhus kommune inngår i et interkommunalt samarbeid med kommunene, Trondheim, Klæbu, Malvik og Midtre
Gauldal. Fom 01.05.2015 ble ny akuttmedisinforskrift innført. Dette krever økte ressurser. I budsjettet for 2016
legger Trondheim kommune inn en økning på 5 mill kroner for oppbemanning av vaktsentral/ telefonsentral for å
møte kravet om 80 % besvarelse av telefonhenvendelser innen 2 minutter. Videre er budsjettrammene til
legevakta ikke justert for befolkningsvekst siden 2009. Dette utgjør 2,5 mill. kroner. Utover disse to punktene er
det lagt inn midler knyttet til lønns- og prisvekst på legevakta for 2016. For Melhus kommune betyr alt dette en
merutgift på 0,5 mill. kroner fra 2015 til 2016.
Melhus kommune inngår også i ett interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern med de samme
kommunene som er nevnt over. Her legges det opp til en permanent bemanning på to årsverk for å betjene
kommunene Melhus, Klæbu, Malvik og Midtre Gauldal fra og med 1. april 2016. Ett av de to årsverkene har så
langt blitt finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men fra 1. april 2016 opphører disse
midlene. Det må imidlertid nevnes at det er søkt om nye skjønnsmidler for 2016 til dette formålet. Dersom dette
innvilges vil merutgiftene til Melhus kommune fra 2015 til 2016 på 0,1 mill. kroner reduseres.
Saksnummer 15/5087-1
Side 8/11
Grunnskole
Rådmannen har satt av ressurser til å håndtere forventet befolkningsvekst i aldersgruppen 6-15, med andre ord
de som etterspør grunnskoleplass. Det er videre tatt hensyn til at kommunens rammetilskudd reduseres fra og
med 2017 som følge av at flere elever benytter seg av tilbudet på Øya ungdomsskole.
Barnehage
Regjeringen har i Statsbudsjettet lagt inn midler til et mer fleksibelt barnehageopptak. Forslaget skal legge til rette
for opprettelse av nye barnehageplasser, slik at flere kan få barnehageplass fra den høsten de fyller ett år. I
Melhus kommune er det pr. oktober 26 barn uten rett til plass i våre barnehager da kommunen fyller opp ledige
plasser. Kontantstøttebevilgningen er redusert fra 2015 til 2016 fordi det forventes at økningen i antall
barnehageplasser i 2015 og mer fleksibelt opptak vil redusere bruken av kontantstøtte i 2016.
Innenfor barnehagesektoren nås i 2016 målet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
Melhus kommune har imidlertid hatt fullfinansiering av ordinære private barnehager siden 2013. Regjeringen
fastsatte 9. oktober 2015 ny forskrift om tildeling til private barnehager. Endringer i beregning av pensjons- og
kapitalkostnader vil nå gi bedre samsvar mellom kostnadene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra
kommunen.
Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra kommunens to år
gamle regnskap som prisjusteres. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, som trer i kraft 1. januar
2016. Kommunens pensjonsutgifter skal ikke være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.
Istedenfor skal kommunen legge på et prosentpåslag på tretten prosent av brutto lønnsutgifter i kommunens
egne ordinære barnehager. Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som dekkes av
påslaget, har etter søknad krav på å få det overskytende dekket. Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private
barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av
Kunnskapsdepartementet.
Familiebarnehagene får tilskudd ut i fra nasjonal sats da kommunen ikke har egne familiebarnehager.
Regjeringen viderefører ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen
ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en
barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.
Ordningen med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt videreføres også. Fra 1. august
2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner. Begge disse ordningene er søknadsbasert og gjelder
både private og kommunale barnehager
Rådmannen har tatt høyde for en viss vekst i antall småbarnsplasser i planperioden.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde for regjeringen. De viktigste
tjenestetilbudene rettet mot denne gruppen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
I 2014 ble helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket gjennom økning av de frie inntektene med 180 mill.
kroner. I 2015 ble tjenestene styrket med ytterligere 270 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter.
Det foreslås en ytterligere økning i 2016 på 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter. Tiltak for
å ta arbeidet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten videre beskrives i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
På bakgrunn av denne styrkingen økes ressursinnsatsen innen dette feltet med ytterligere ett årsverk i Melhus
kommune.
Saksnummer 15/5087-1
Side 9/11
Kreftkoordinator
Melhus kommune har ansatt kreftkoordinator i 50 pst. stilling hvor Kreftforeningen har dekket 75 pst. av
utgiftene i tidsrommet 01.11.2012-01.11.2015. Kreftforeningens intensjon er å trappe ned bidraget til 60 pst. i
2016, 40 pst. i 2017, 20 pst. i 2018 og 0 pst. I 2019. På bakgrunn av den interne evalueringen som er foretatt i
Melhus kommune legger rådmannen opp til å beholde 50 pst. kreftkoordinator stilling selv om Kreftforeningen
trapper ned sitt bidrag. Midler til å kompensere for tilskuddsbortfallet i Horg Flå helse- og omsorg er lagt inn.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi prioriterer hvilke planer kommunen skal jobbe med i hver kommunestyreperiode.
Kommunal planstrategi for 2012-2015 vil bli fulgt opp inntil kommunestyret vedtar ny i 2016.
Videre framover vil Melhus kommune ha behov for økt planarbeid. Dette er knyttet til omformingsprosjekter i
kollektivknutepunktene/tettstedene som følge av at ny E6 skal flyttes ut av tre tettsteder, jernbaneverkets arbeid
med krysningsspor og bussatsingen i regionen. Kommunen vil også bli berørt av ny godsterminal uavhengig av
hvor den lokaliseres. Kommende planstrategi må ivareta dette.
Status eksisterende planstrategi
Planer med behov for utredninger/bevilgning:
 Konsekvensutredning for Fremo. Utredningen skal belyse konsekvenser ved økt satsing på næring- og
boligutvikling i området, og være grunnlag for planarbeid i etterkant. Planprogrammet har vært på høring.
Konsekvensutredningen er ikke påbegynt.
 Områdeplan for Hovin. Områdeplanen skal ha fokus på fortetting og styrking av kollektivknutepunktet
med næring og bolig. Denne er ikke påbegynt.
 Sentrumsplan for Melhus sentrum. Kommunesenteret har de siste årene hatt sterk vekst. Ny
sentrumsplan skal fortsatt ha fortetting som ambisjon, med mål om ytterligere utvikling av næringsliv og
boligprosjekter. Arbeidet har ikke startet, men bør prioriteres i kommunestyreperioden.
 Områdeplan for Søberg, et næringsprosjekt. Ikke påbegynt.
 Områdeplan for Ler. Hensikten her er fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.
Planprogrammet har vært på høring. Utredninger og planarbeid er ikke påbegynt.
 Områdeplan for Brekkåsen. Et boligprosjekt. Arbeidet er ikke påbegynt.
Tema/ sektorplaner:
 Plan for landbruk, er startet opp.
 Plan for grustak, steinbrudd og deponi, har vært på høring.
 Hovedplaner for vann og avløp er startet opp.
 Folkehelseutredning, er ikke startet opp. Området bør prioriteres.
De påbegynte planene bør ferdigstilles. Dette vil bli drøftet i ny planstrategi sammen med eventuelt behov for
øvrige områdeplaner og sektor/temaplaner. For budsjettåret 2016 anbefaler rådmannen også å prioritere å
videreføre arbeidet med de planene hvor det er et behov for midler og som allerede er oppstartet; Ler sentrum,
og Fremo. Men det må tas forbehold om at det kan bli prioritert på nytt gjennom ny planstrategi. Områdeplan for
Melhus sentrum kan sannsynligvis ha oppstart i 2016.
Saksnummer 15/5087-1
Side 10/11
Oppfølging av planstrategien krever at det settes av midler i årene fremover. Pr i dag er det avsatt 2.5 mill. ved
bevilgninger, samt kr. 600.000 som kommunen har fått i skjønnsmidler. Dette vil sannsynligvis dekke noen av
utgiftene knyttet til områdeplan for Ler og konsekvensutredning Fremo.
Fra 2017 og fremover vil det bli behov for ytterligere midler dersom Melhus sentrum og øvrige planer skal
realiseres.
Investeringer ekskl. va investeringer:
I budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 har rådmannen innarbeidet virkningen av følgende
investeringer som belaster driften på investeringssiden:
Forslag til investeringer som starter opp i 2016
 Utvidelse av Flå gravplass inkl. utskifting av masser, 3,5 mill. kroner.
 Utvidelse av Høyeggen skole med paviljonger, 12,5 mill. kroner.
 Nødvendige investeringer med bakgrunn i tilstandsanalysen på kommunale bygg som ble gjennomført i
2013/2014, 12,5 mill. kroner.
 Anleggsbidrag Gåsbakken slamavskiller, 1,25 mill. kroner.
 Fjellsikring Loddgårdstrøa – Tilleggsfinansiering, 2,67 mill. kroner.
 Bekkelukking Presttrøa, 2 mill.kroner.
 Maskinpark – Teknisk drift vei, 0,7 mill. kroner.
 Martin Tranmæls veg, omlegging av kommunal veg, 2 mill. kroner.
 Gang- og sykkelveg – Nævsvegen - forundersøkelser og reguleringsarbeider, 0,2 mill. kroner.
 Gang- og sykkelveg – Hollum - Lete - forundersøkelser og reguleringsarbeider, 0,2 mill. kroner.
 Kartlegging/ajourføring i 2016 av befolkede områder i Melhus (Felles kartdatabaser, B-standard), 0,5 mill.
kroner
Forslag til investeringer som starter opp i perioden 2017-2019
Utover dette er det satt av 30 mill. kroner i 2017 til ny barnehage lokalisert i området Rosmælen til Nedre Melhus.
10 mill. kroner i hvert av årene 2017, 2018 og 2019 til å sluttføre nødvendige investeringer med bakgrunn i
tilstandsanalysen på kommunale bygg som ble gjennomført i 2013/2014. Ny Korsvegen barnehage til 35 mill.
kroner i 2019 og uspesifiserte investeringer på 10 mill. kroner i hvert av årene 2018 og 2019.
Øvrige forhold på driftssiden som det er gjort justeringer for fra 2015 til 2016 er:
 Det er satt av midler knyttet til utvidet bredbåndsaksess til Korsvegen og Flå tilsvarende 0,156 mill.
kroner.
 Det er satt av 0,24 mill. kroner knyttet til innføring av 1 ekstra time i naturfag fra høsten 2016. Her har
Regjeringen i forslaget til Statsbudsjett for 2016 lagt inn 100 mill. kroner i 2016 til å styrke realfagene med
hovedvekt på naturfag. Det er opp til kommunene selv om de velger å legge denne timen til 5., 6., eller 7.
trinn.
 Det er satt av 0,3 mill. kroner knyttet til gratis kjernetid i barnehager. Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis
oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en
samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Saksnummer 15/5087-1
Side 11/11







Det er satt av ressurser til å sikre at maksprisen på foreldrebetalingen til barn i kommunale og private
barnehager ikke overskrider 6 pst. av den samlede inntekten til familien eller husholdningen. Ordningen
ble innført nasjonalt og i Melhus kommune fra og med 1. mai 2015. Inntektsgrensen i 2015 var på kr
473.000,-.
Melhus kommune har satt av ressurser til å sikre at, hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme
kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles
søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i
barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det
tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.
Regjeringen har sitt forslag til Statsbudsjett for 2016 satt av ytterligere 205 mill. kroner over
rammetilskuddet til å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) er en mulig organisering av personlig assistanse som kan gis både i og utenfor hjemmet.
Brukere som er i stand til det er selv arbeidsledere og har ansvar for hjelpens organisering og innhold. De
som ikke selv kan være arbeidsledere, kan også få BPA, og arbeidslederrollen ivaretas da av foreldre eller
verge. Arbeidslederrollen kan også deles mellom foreldre/verge og bruker. Melhus kommune satte av 0,9
mill. kroner til dette formålet i 2015 og setter av ytterligere 0,635 mill. kroner i 2016.
Teknisk drift har i 2015 gjennomført ny anbudsrunde på vinterbrøyting. Dette har resultert i merutgifter
på om lag 1 mill. kroner. Dette er det tatt høyde for i budsjettrammene til Teknisk drift.
Med virkning fom 1. januar 2016 blir det innført ny eierbrøk i Gauldal brann- og redning IKS. Den gamle
eierbrøken har eksistert i 10 år å skulle ta høyde for at Midtre Gauldal kommune gikk inn i selskapet med
mindre utstyr enn Melhus. Dette er nå rettet opp, og kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal har
tidligere i 2015 fattet vedtak om ny eierbrøk. Den nye eierbrøken innebærer at Melhus kommune må
betale i overkant av 1 mill. kroner mere for brannsamarbeidet fom 2016. Rådmannen har tatt høyde for
dette i sitt budsjettforslag.
Etter vedtak i representantskapet i Gauldal brann- og redning er feie gebyret er økt med 16 pst. fra 2015
til 2016. Tabellen under viser utviklingen i feie- og tilsynsgebyret ved tilsyn og feiing hvert fjerde år:
Som en ser av tabellen er gebyrutviklingen for perioden 2011 til 2016 samlet sett i tråd med
kostnadsutviklingen i kommunesektoren for tilsvarende periode.
Under behandlingen av budsjett og økonomiplanen for perioden 2015-2018 i desember 2014 ble det
vedtatt at rådmannen skulle innarbeide ett permanent bidrag finansiering av Sagauka og Fjøsfestivalen
fom 2016. Rådmannen har innarbeidet 0,44 mill. kroner til Sagauka og 0,06 mill. kroner til Fjøsfestivalen.
Dette er tilsvarende det som ble bevilget i 2015, men da over kommunens disposisjonsfond.
Vurdering:
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&
Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2016-2019
1. Finansinntekter
a) Pr. 1. januar 2016 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning
utgjør 153 mill. kroner. For 2016 er det budsjettert med en avkastning på 5,3 mill. kroner. For
årene 2017-2019 er det lagt til grunn en avkastning på 3,5 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en
forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2016
antas å være 153 mill. kroner, i 2017 158,9 mill. kroner, i 2018 159,9 mill. kroner og i 2019
159,9 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig
forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 5,3 mill. kroner i 2016, 5,5 mill.
kroner i 2017, 5,6 mill. kroner i 2018 og 5,6 mill. kroner i 2019.
b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden 2016-2019 satt til 7,1 pst.
Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig
avkastning på 7,9 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden 2016-2019 er budsjettert til
6,8 mill. kroner. Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS.
c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 1,34 pst. for årene 2016-2017.
Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut
for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng . Siste kompensasjonsår er 2017.
d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst.
for hele perioden 2016-2019. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende
flytende rente i Husbanken.
e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt
til 1,9 pst. for hele perioden 2016-2019. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid
gjeldende flytende rente i Husbanken.
f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3
måneders NIBOR. For 2016-2019 utgjør dette 1,6 pst.
2. Finansutgifter
a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 01.09.2015 fremgår av tabellen under.
Pr. 01.09.2015 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1 408 mill.
kroner. Av dette er 61,3 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler. I økonomiplanperioden 201619 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,5 pst. i 2016, 2,5 pst. i
2017, 2,5 pst. i 2018 og 2,5 pst. i 2019.
3. Skatt- og rammetilskudd
a) Skatt- og rammetilskudd i perioden 2016-19 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen
bygger på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016.
4. Eiendomsskatt
a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og
verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til 2015.
b) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for fritidseiendommer,
boligeiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer beskattes med en sats på 2
promille. Satsen er uendret i forhold til 2015.
c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som
omfattes av pkt. 4. b.
d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 22,3 mill.
kroner.
5. Salg- og kjøp av konsesjonskraft
a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I 2016
vil kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2016 må kommunen på nytt ut med
anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft
tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre forutsatt at Bygg- og
eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres
kraftforbruk.
6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter
a) Det er fra 2015 til 2016 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 2,7 pst. For perioden fra 2016
til 2019 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 2,7 pst.
b) Det er årlig satt av 20 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og
akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse.
Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2016-19 avhenger av lønns- og G-vekst
korrigert for selskapenes finansavkastning.
7. VA – avgifter i 2016.
a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2015 til 2016
Årsavgift vann
Årsavgift kloakk
Feie og tilsynsavgiften
Tilknytningsavgift vann
Tilknytningsavgift kloakk
Septikk
8%
12 %
16 %
8%
12 %
0%
b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden 2016-19
8. Envina AS – fastsetting av gebyr for 2016
Renovasjonsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(H-3/14, februar 2014).
Representantskapet i Envina IKS har i møte 21. oktober 2015 behandlet budsjett for 2016 med
tilhørende forslag til renovasjonsgebyrer for 2016.
Renovasjonsgebyret:
a. Et normalabonnement holdes uendret på kr 3.408 inklusive merverdiavgift.
b. For fritidshus holdes renovasjonsgebyret uendret. Et normalt fritidsabonnement settes til
35% av et normalabonnement for husholdning.
c. Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen settes til kr 60,35 inklusive
merverdiavgift.
Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyrene for 2016 i forbindelse med fastsettelsen av
øvrige kommunale gebyrer, jfr Forurensningslovens §34, og den kommunale renovasjonsforskriftens
§14. Punkt 8c gjelder kun Melhus kommune.
9. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i
2016.
a) Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.06.2007, k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost
innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og
bygningslovens § 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet
til kart- og delingsforretning hjemlet i § 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).
Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester
knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009
og 100 pst. i 2010. For 2016 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til 2015.
Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet
Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet
Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet
5%
5%
5%
b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes
inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens
nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost
innenfor planbehandling i perioden 2016-2019.
c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2016-19.
10. Øvrige gebyrer
a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med
oversikten under fra 2015 til 2016. Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2016.
Rammeområde 2
Regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 lagt opp til at maksprisen i barnehager reelt
skal økes med kr 100 fra 2014 til 2015. I tillegg skal det beregnes prisstigning fra 2014 til 2015.
Sistnevnte utgjør 3 pst. Dette innebærer at regjeringens økonomiske opplegg mot kommunene
forutsetter en prisøkning på opphold i barnehage på 7,3 pst. fra 1. januar 2015.
Kontingent skole-/fritidsordning
under 14 timer pr. uke
Kontingent skole-/fritidsordning
over 14 timer pr. uke
Kontingent skole-/fritidsordning
kjøp av enkelt dager
Kontingent skole-/fritidsordning
kjøp av enkelttimer
Elevavgifter musikkskolen
Makspris for hel plass i barnehager økes fra kr 2 580 til kr 2 655,- fra 1. januar
2016. Priser for øvrige oppholdstider inkl. enkeltdager og enkelttimer økes
tilsvarende i pst. fra 1. januar 2016
3%
3%
3%
3%
3%
Rammeområde 3
Rammeområde 5
Utleieregulativet til Bygg og eiendom justeres opp med 3 pst.
11. Øvrige forhold
A)
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan i forhold til de interkommunale selskaper
kommunen deltar i bygger på vedtak gjort av representantskapene i de enkelte selskap. Dette gjelder
Gauldal Brann og Redning IKS, Revisjon Midt Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Regjeringen lagt inn 36 mill.
kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver
kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til
vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle
kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr 383.000,- i
2016. Rådmannen har budsjettert med at disse midlene overføres til Gauldal Brann- og redning IKS.
Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en
kursavgift som fastsettes av Norges brannskole. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli
vurdert i sammenheng med overgangsordningen for forskriftskrav til deltidspersonell i brannvesenet
og regjeringens videre behandling av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig
utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet.
B)
Rådmannens forslag til budsjett for 2016 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa
for samarbeidet.
c)
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim,
Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer
eller møte som observatør. For hvert år i planperioden 2016-2019 er det lagt inn kr 409.000,prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under
rammeområde 6.
12. Oppsummering
a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt. 1-11 samt de investeringer som følger av omtalen under
investeringer, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene 201619. (Tall i 1000- kroner)
Tabell 12
Budsjett
2016
0
Øk.plan
2017
0
Øk.plan
2018
0
Øk.plan
2019
0
Som en ser av tabellen over er det balanse mellom løpende inntekter og utgifter i
økonomiplanperioden 2016-2019. Gitt forutsetningene i pkt 1-12 samt det som ligger inne av
forutsetninger på investeringssiden i planperioden.
Oversikt over utviklingen i kommunens felles disposisjonsfond, gitt de vedtak som er gjort t.o.m. denne sak
2560001 IB - Disposisjonsfond - felles
K sak 2/11 og 60/12
Sikringstiltak mot erosjon og sikringstiltak
K sak 107/12 Forskuttering spillemidler Gåsbakken lysløype og Kvennabakken idrettshus
K sak 19/13 TrønderEnergi AS - endring av vedtekter etc
K sak 24/13 Ung i jobb - Sommervikarer i helse- og omsorg/Bygg og eiendom
K sak 33/13 Omsorgsboliger Kvål, Hovin
K sak 34/13 Vertskommunesamarbeid om skadefelling med mer av bjørn, ulv, jerv og gaupe
K sak 36/13 Avsetning til felles disposisjonsfond fra regnskapsoverskudd 2012
K sak 40/13 Sikringstiltak mot erosjon og skred - Kvernhusbekken og Nordstubekken
K sak 42/13 Avsetning til Kommuneplanens arealdel, avsatt konto 2560104
K sak 42/13 Rivning av bygg, investeringsprosjekt 2320
K sak 43/13 Forprosjekt rehabilitering av Kroa eldresenter
K sak 49/13 Støtte til restfinansiering - Gamle Hovin
K sak 61/13 Tilskudd til Trondheim Næringshage sør AS
K sak 62/13 Til dekning av naturskader
K sak 70/13 Ombygging Kroa Eldresenter
K sak 66/13 Oddvar Brås premiesamling
K sak 69/13 Thora 2013
K sak 72/13 Innfasing av El-biler
K sak 86/13 Landbruksmuseum
K sak 86/13 Stasjonen Musikkverksted
K sak 86/13 Fjøsfestivalen
K sak 86/13 Forskuttering spillemidler OL Gaula kart
K sak 86/13 Elektroniske virkemidler i ungdomsskolene
K sak 10/14 Erosjonssikring av Møsta ved Møsta- Egga distriktsandel
K sak 14/14 Grunnlovjubileum og sagauka
K sak 16/14 Flå skole - rehabilitering, forprosjekt
K sak 26/14 Ung i jobb - Sommervikarer i helse- og omsorg/Bygg og eiendom
K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond fra regnskapsoverskudd 2013
K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, Bo og avlstning, oppgradering av inventar og utstyr
K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, oppgradering av utstyr grunnskolen
K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, digitalisering av utleie av bøker
K sak 31/14 Avsetning til felles disposisjonsfond, gatelys
K sak 32/14 Samlokalisering - kirkelig fellesråd
K sak 39/14 For mye bokført i statstilskudd knyttet til ressurskrevende brukere 2013
Ksak 39/14 Sviktende inntekt opphold i institusjon
K sak 42/14 Støtte til tråkkemaskin Flå IL
K sak 60/14 Bekkelukking Presttrøa-E6
K sak 43/14 Støtte til Melhus IL utarbeiding av reguleringsplan
F sak 14/14 Støtte til ungdomsrådet, Taveta
K sak 60/14 Avsluttet prosjekt trafikksikkerhetstiltak Presttrøa barnehage
K sak 62/14 Rekrutteringsprosess ny Rådmann i Melhus kommune
K sak 85/14 Plan 4283 B Gaula ved Fornesbakken-vedlikehold, distriksandel
K sak 86/14 Plan 865 G Storrønningen ved Kregnes -vedlikehold, distriktsandel
K sak 80/14 Opprydding i kommunens arkiv
K sak 80/14 Planstrategi for områdene Ler, Frem og Melhus sentrum
K sak 80/14 Forprosjekt rehabilitering av scene i til knyttning av kinosalen
K sak 80/14 Fjøsfestival og Sagauka
K sak 22/15 Ung i jobb - Sommervikarer i helse- og omsorg/Bygg og eiendom
K sak 28/15 Avsluttet prosjekt - Oppussing av kinosalen
K sak 58/15 Kommunal løpebane, Gimse IL
K sak 86/15 Lundesokna ved Lundamo Erosjonssikring nedstrøms E6
UB - disponibelt
2013
-14 636 693
1 000 000
295 000
199 819
600 000
500 000
30 000
-3 781 969
100 000
200 000
200 000
250 000
57 000
500 000
500 000
600 000
100 000
300 000
498 176
2014
-12 488 667
2015
-9 713 451
2016
-4 973 794
2017
-4 973 794
2018
-4 973 794
-4 973 794
-4 973 794
-4 973 794
1 600 000
100 000
20 000
80 000
73 000
3 000 000
3 600 000
400 000
500 000
621 000
-10 124 766
0
0
0
0
415 000
879 000
414 000
106 982
100 000
175 000
70 000
-93 041
500 000
110 000
136 000
-12 488 667
-9 713 451
1 800 000
1 250 000
300 000
500 000
641 200
-38 319
160 417
219 400
-4 973 794
Investeringsbudsjett 2016
Finansiering av investeringsbudsjettet 2016
Investeringsbudsjett i Økonomi- og handlingsplan 2016-2019
Finansiering av investeringer i perioden 2016-2019
DEN NORSKE KIRKE
Melhus kirkelige fellesråd
_______________________________________________________________________________________________
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS
Deres ref.:
Vår ref.:
15/00293-001 11
Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm
Melhus den
20. oktober 2015
SØKAND OM DRIFTS- OG INVESTERINGSMIDLER 2016
Det er etter hvert begynt å haste med å få utvidet Flå gravplass. På grunn av grunnforholdene er det
ikke mulig å kunne gjenbruke eksiterende kistegraver, og det er ikke noe tradisjon for bruk av urner.
Det er allerede satt av areal i kommuneplanen tilknyttet utviding av gravplassen. Med tanke på
fremtidig gjenbruk av arealet er det sterkt tilrådelig med masseutskifting. Tilknyttet opparbeiding av
arealet er dette det dyreste alternativet. Sett i et lengre perspektiv vil dette helt klart være billigst og
mest arealbesparende. Søknadssummen er på kr 2 833 000,-.
Fellesrådets administrasjon består av 2,2 årsverk fordelt på 3 personer. Disse skal ivareta oppgaver
iht. kirkeloven, samt sørve fellesrådet, menighetsrådene og prestene. I tillegg kommer all
rapportering og dokumentering, noe som øker i omfang. Grunnet tunge saker de siste årene har ikke
administrasjonen klart å ivareta de plikter og oppgaver som kreves. Fellesrådet har derfor vedtatt at
man skal få på plass en nestlederfunksjon så fort som mulig, jf. vedtak i fellesrådssak 020/15. Dette
er estimert til en årlig økning av driften på kr 752 000,-.
Med hjemmel i kirkelovens § 15 vil fellesrådet med dette søke om midler til utviding av Flå
gravplass og styrking av administrasjonen i samsvar med fellesrådsvedtak 020/15 (jf. vedlegg).
Med hilsen
Kurt Rylandsholm
Daglig leder
Vedlegg:
-
Hovedplan Flå gravplass
Kostnadsoverslag Flå gravplass
Kostnadsoverslag prosjektering og administrasjon
Oversikt kostnad Flå gravplass
Møtereferat etter fellesrådsmøte 24.9.2015
Lønn nestleder fra 1.1.2016
________________________________________________________________________________________________
Adresse:
Rådhuset
7224 Melhus
E-post:
[email protected]
Telefon:
72 85 86 21
Telefaks:
72 85 51 65
Org.nr.:
876 998 912
DEN NORSKR KIRKE
Melhus kirkelige fellesråd
Oversikt kostnadsoverslag Flå gravplass
Prosjekt
med masseutsk.
uten masseutsk.
Utviding Flå gravplass
kr
1 300 300
Administrasjon/Prosjektering
Opparbeidelse av areal
kr
kr
400 000
1 133 000
kr
kr
kr
230 000
400 000
1 133 000
Sum eks. mva.
kr
2 833 300 kr
1 763 000
Kurt Rylandsholm
Daglig leder
Søknad om midler til utbygging av idrettsanlegg – Gimse IL, oppfølging av kommunestyrevedtak i
sak fra 16.06.2015.
Bakgrunn:
Gimse IL har søkt Melhus Kommune om midler knyttet til utbygging av idrettsanlegg på Brekkåsen.
I søknaden søker laget om kr 1 491 667,- i kommunal støtte til bygging av 9’er kunstgress på
Brekkåsen stadion. I samme søknad blir det også søkt om kr 160 417,- i kommunal støtte til bygging
av løpebane knyttet til kunstgressbanen. Siste del av søknaden er utbetalt.
Rådmannen tidligere uttalt:
«Rådmannen er positiv til at frivillige lag og organisasjoner tar et så stort ansvar for
anleggsutbyggingen som det blir gjort i Melhus kommune. Dette utløser betydelige offentlige midler
samt et stort engasjement og mange frivillige arbeidstimer. Uten dette engasjementet og disse
frivillige har det ikke vært så mange anlegg her i kommunen.
De midlene som ble satt av til kultur- og idrettsformål i 2010-2011 er oppbrukt og Rådmannen ser
ikke at det finnes rom for å gi en slik støtte Gimse IL søker om. Med bakgrunn i dette bør søknaden
avslåes.»
Som en ser av den politiske behandlingen under, ble det bevilget kr 160 417,- til bygging av løpebane,
mens en eventuell støtte til selve kunstgressbanen ble usatt til behandlingen av økonomi- og
handlingsplanen 2016-2019.
Rådmannen har følgende å bemerke til saken:
Det er positivt å gi en støtte til slik anleggsutbygging som bl.a. Gimse IL bidrar med. I denne saken er
det viktig å se på hele utviklingen av anleggsutbyggingen i Melhus kommune. Det ligger i dag inne
spillemiddelsøknader for ca 16,8 mill. kroner og det vil, hvis det blir lagt opp til en ordning med et
kommunalt tilskudd til all anleggsutbygging på 1/3 av godkjent søknadssum, utgjøre søknader på
kommunal tilskudd i størrelsesorden 5,6 mill. kroner. I tillegg går mange lag med planer om mindre
og større anlegg. Hvis man ser på de anleggene som ligger inne i anleggsplanen for Melhus kommune
er det ikke utenkelig at den samlede summen for planlagte idrettsanlegg i de neste 4-6 årene vil
beløpe seg på nærmere 30 mill. kroner. Dette vil da kreve en kommunal andel på rundt 10 mill.
kroner i samme tidsperiode. Rådmannen vil med dette anbefale å avslå søknaden fra Gimse IL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra tidligere saksbehandling:
Innstilling fra rådmannen
Rådmannen er positiv til at frivillige lag og organisasjoner tar et så stort ansvar for
anleggsutbyggingen som det blir gjort i Melhus kommune. Dette utløser betydelige offentlige midler
samt et stort engasjement og mange frivillige arbeidstimer. Uten dette engasjementet og disse
frivillige har det ikke vært så mange anlegg her i kommunen.
De midlene som ble satt av til kultur- og idrettsformål i 2010-2011 er oppbrukt og Rådmannen ser
ikke at det finnes rom for å gi en slik støtte Gimse IL søker om. Med bakgrunn i dette bør søknaden
avslåes.
Behandling i Liv og lære 22/4-2015
Forslag fra SV, ved Amundal:
Komite for liv og lære anbefaler Melhus kommunestyre å imøtekomme søknaden fra Gimse i.l.
Forslag fra Frp, H og SP, ved Joralf Rindli:
Saken utsettes. Komiteen oppfordrer formannskapet om at saken sendes idrettsrådet for uttalelse.
Forslag fra Rindli, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes. Komiteen oppfordrer formannskapet om at saken sendes idrettsrådet for uttalelse.
Uttalelse fra Melhus idrettsråd
«Gimse IL har søkt Melhus Kommune om midler knyttet til utbygging av idrettsanlegg på Brekkåsen
og Melhus Idrettsråd er bedt om å uttale seg i saken.
Melhus Idrettsråd stiller seg bak søknaden til Gimse IL. Melhus Idrettsråd viser til vedtatte
anleggsplan over prioriterte anlegg i Melhus kommune og til samarbeidsavtale mellom Melhus
idrettsråd og Melhus Kommune av 05.10.2011 der Melhus Kommune er positiv til å bidra med 1/3 av
søknadssum i kommunalt tilskudd ved tippemiddelsøknader.»
Behandling i Liv og lære 27/5-2015
Ruth Laila Berge melder seg inhabil i saken, da hun sitter i Melhus Idrettsråd. Hun erklæres inhabil og
fratrer møtet. Ingen vara.
Alternativt forslag fra SV v/ forslagsstiller Arnfinn Amundal
Saken oversendes Formannskapet med anbefaling om å imøtekomme søknaden.
Alternativt forslag fra FrP v/ forslagsstiller Joralf Rindli
Saken oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan 2016.
Arnfinn Amundal trekker sitt forslag.
Votering:
Rådmannens innstilling mot alternativt forslag. Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes til behandling i Økonomi- og handlingsplan 2016.
Behandling i Formannskapet 9/6-15
Forslag fra Frp, SP, Høyre og Sigmund Gråbak, ved Joralf Rindli
Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og
handlingsplan 2016.
Forslag fra SP, Høyre, Frp og Sigmund Gråbak, v Jorid Jagtøyen: Melhus kommune innvilger søknad på
kommunal løpebane kr. 160 417,-. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.
Votering:
Jagtøyen`s forslag enstemmig vedtatt.
Rindli sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr. 160 417,-. Beløpet tas fra
disposisjonsfondet.
Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og
handlingsplan 2016.
Behandling i kommunestyret 16/6-15
Ruth Laila Berge er leder i idrettsrådet, er inhabil i saken, og fratrer møtet. Ingen vara.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Melhus kommune innvilger søknad på kommunal løpebane kr. 160 417,-. Beløpet tas fra
disposisjonsfondet.
Saken angående kommunal andel kunstgressbane oversendes til behandling i Økonomi- og
handlingsplan 2016.
Melhus kommune
Spørsmål - Åsaringen på Hovin
Komite for teknikk og miljø 26.11.2015
Saksansvarlig
Arkivsak
Mari Grongstad
15/5319
Rådmannens forslag til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&&
::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&&
Når blir det igangsatt bygging av gang og sykkelveg, ved Åsaringen på Hovin ?
Etterspør også resultater på trafikktelling på nevnte område, er tallene kommet ?
Mvh
Svein Hovin
Medlem av komite for teknikk og miljø
... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&