AKTIVITETSAVDELINGEN

AKTIVITETSAVDELINGEN
Informasjon om
Kultur- og miljøskapende fellesaktiviteter
Vår 2015
Mål: Målet ved bevisst å tilby og å tilrettelegge for kulturaktiviteter er å skape
en god hverdag, øke trivselen og gi livskvalitet til beboere og brukere av
sykehjemmet. Gi dem en fellesskapsfølelse og gode emosjonelle opplevelser.
MARS
Uke 10 Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
05.mars
05.mars
05.mars
06.mars
Uke 11 Torsdag 12.mars
Fredag 13.mars
Klesalg v/ Siljes dame og herreklær
Salg av Oriflameprodukter
Andakt på aktivitetsavdelingen
Kulturkafe med servering og allsang.
Jahn Vaagbø spiller piano
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 16.30
Andakt på aktivitetsavdelingen
Kulturkafe : Konsert med
vokalgruppen Taus
Kl. 16.30
Kl. 11.00
Kl. 11.15
Uke 12 Torsdag 19.mars Andakt på aktivitetsavdelingen
Fredag 20. mars Kulturkafe med servering og allsang.
Besøk av Haukedalen skolekor
Kl. 16.30
Uke 13 Torsdag 26.mars Andakt på aktivitetsavdelingen
Fredag 27.mars Kulturkafe: Påsken i ord og toner
v/ Frelsesarmeen
Kl. 16.30
Kl. 11.00
Kl. 11.15
APRIL
Uke 14 Skjærtorsdag
2. april
Gudstjeneste med nattverd
på aktivitetsavdelingen
Uke 15 Torsdag 09.april
Fredag 10.april
Andakt på aktivitetsavdelingen
Kl. 16.30
Kulturkafe: Formiddagsdans til
trekkspillmusikk v/ Asbjørg og Bjørn Kl. 11.15
Uke 16 Torsdag 16. april
Fredag 17. april
Vårfest og andakt med konfirmantene Kl. 16.00
Kulturkafe med servering og allsang.
Jahn Vaagbø spiller piano
Kl. 11.00
Uke 17 Torsdag 23.april
Fredag 24.april
Andakt på aktivitetsavdelingen
Kulturkafe med servering og allsang.
Besøk av Ehsan og Wenche
Kl. 16.30
Klesalg v/ Seniorklær
Salg av Mary Kay produkter
Andakt på aktivitetsavdelingen
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 16.30
Uke 18 Mandag 27.april
Mandag 27.april
Torsdag 30.april
Kl. 16.30
Kl. 11.00
 KULTURKAFE; sosialt samvær med servering, allsang,
”hjernetrim”, besøk av barn fra skoler og barnehager i
nærområdet, eller kulturtilbud som konserter og lignende.
 Med forbehold om endringer.
 Tirsdager – temagrupper på tvers av avdelingene.
 Det er også aktiviteter på bo-avdelingene, tilrettelagt for den
enkelte beboer.
Aktivitørene
v/Midtbygda sjukeheim.
Vally K. Sylta
Ingrid Stokkenes
Elisabeth Hjortland Haukedal
Aktivitetsavdelingen
Tlf. 53036310