jobb med bruksorientert design 12/5 Astrid Larssen

UIO - Brukersentrert design
Astrid Twenebowa Larssen
11.05.15
BRUKERSENTRERT DESIGN
VEIEN TIL GODE PRODUKTER OG TJENESTER,
MEN HVA BIDRAR BRUKERNE MED? OG HVORDAN?
Usability testing is like sandpaper:
”
With sandpaper you can improve a table,
but no amount of sanding can turn a table into a chair.
Alan Cooper, The Inmates are running the Asylum
”
Oppvarming
12.05.15
Agenda-ish
•  Om Halogen
•  Case
•  Norge.no – interaksjonsdesign
•  Mål, målgrupper og brukerinnsikt (hvorfor, hvem og hvordan)
•  Metoder - involvere brukerne i designprosessen
•  Caser
•  Difi innovasjon – design av policy
•  SIO Helse – service design
•  Intranett – interaksjonsdesign
•  SDP – rådgivning og tjenestedesign
•  DIPS – interaksjonsdesign
•  K Master – industri- og interaksjonsdesign
12.05.15
12.05.15
OM HALOGEN
HELHETLIG BRUKEROPPLEVELSE
MED DESIGNTILNÆRMING
APPLIKASJONER OG
KRITISKE SYSTEMER
STRATEGISK RÅDGIVING
NETTSTEDER, INTRANETT
OG MOBILE LØSNINGER
HELHETLIGE BRUKEROPPLEVELSER
OG SERVICE DESIGN
FORBEDRING AV FORRETNINGSOG ARBEIDSPROSESSER
50
ANSATTE
UTDANNELSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INDUSTRI- & PRODUKTDESIGN
MEDIA, MARKEDSFØRING & KOMMUNIKASJON
DATA & IT
VISUELL KOMMUNIKASJON
ØKONOMI
STATS- & SAMFUNNSVITENSKAP
BYGG & KONSTRUKSJON
SPRÅK, LITTERATUR & JOURNALISTIKK
ANNET: HUMAN FACTORS, PSYKOLOGI, FYSIKK
STAVANGER
OSLO
Interaksjonsdesign vs tjenestedesign
Interaksjonsdesign
12.05.15
Tjenestedesign
Tjenestedesign = 360° brukeropplevelse
12.05.15
12.05.15
CASE: NORGE.NO
NETTSTED
12.05.15
12.05.15
12.05.15
12.05.15
12.05.15
12.05.15
12.05.15
Resultat
12.05.15
HVORFOR SKAL BRUKERE DELTA I EN DESIGN PROSESS?
HVA KAN BRUKERE BIDRA MED?
OG HVORDAN?
12.05.15
Hvem er brukerne dine?
Hvilke oppgaver prøver de å løse med ditt produkt?
Hvilket modus er de i?
12.05.15
Without having a goal it´s
difficult to score
Paul Arden
”
”
Mål
•  Hva ønsker du å oppnå?
•  Hvordan vet du at du har lykkes?
Uten mål kaster du penger ut av vinduet.
Vi deler ofte i effektmål og kommunikasjonsmål
12.05.15
Effektmål
…fokuserer på effekter/resultatet av løsningen for kunden (den som
eier løsningen)
Et godt effektmål er:
•  Spesifikt
•  Oppnåelig
•  Målbart
12.05.15
Effektmål - eksempler
“Øke antall kurspåmeldinger via mobil med 50%”
“Øke graden av selvbetjening og redusere antall
telefonhenvendelser med 10%”
“Øke omsetningen med 50%”
12.05.15
Kommunikasjonsmål
…fokuserer på hva man har behov for å kommunisere til brukerne.
Av og til er det relevant å sette opp ulike kommunikasjonsmål til hver
målgruppe.
“Vi ønsker å fremstå som en troverdig, samfunnsengasjert og kompetent
samarbeidspartner”
12.05.15
Kommunikasjonsmål - eksempler
“Vi ønsker å fremstå som en troverdig, samfunnsengasjert og kompetent
samarbeidspartner”
12.05.15
12.05.15
OPPGAVE
HVILKET PRODUKT/TJENESTE/LØSNING JOBBER DU MED?
HVA ØNSKER DU Å OPPNÅ MED PRODUKT/TJENESTE/LØSNING?
HVA ER DE VIKTIGSTE MÅLENE FOR DIN TJENESTE?
Målgrupper – hvilke brukere har hvilke behov?
12.05.15
Hvordan det ofte blir
12.05.15
12.05.15
OPPGAVE
HVEM ER MÅLGRUPPE FOR TJENESTENE DINE?
HVA ER MÅLENE TIL BRUKERNE?
”
If I had an hour to solve a problem, I´d spend 55 minutes thinking about
the problem and 5 minutes thinking about the solutions.
Albert Einstein
”
HVORDAN FÅ INNSIKT I BRUKERENES MÅL OG BEHOV
Få empati med brukeren, forstå oppgavene og konteksten
Hva er egentlig oppgaven til brukeren? Hvilket problem skal vi hjelpe ham å
løse?
Eksempler på teknikker for brukerinvolvering
• 
INNSIKT"
• 
• 
• 
• 
• 
Observasjon i kontekst
Semistrukturerte intervjuer
Statistikk og måling
Spørreundersøkelser
Personas
Brukerreiser
KONSEPT"
Samskapingsmøter (co-creation workshops)
•  Evidencing og konsepttest
•  Rollespill
• 
Brukertesting
•  Tretesting
•  Alpha prototyping
•  Betalansering (for eksempel AB testing)
• 
DESIGN"
Brukersentrert designprosess
12.05.15
CASE: DIFI INNOVASJON
DESIGN AV POLICY
Oppdrag fra KMD
Difi skal være en pådriver for innovasjon i offentlig sektor. De tildelte
midlene skal benyttes til å etablere den kommunerettede satsingen på
innovasjon. Midlene skal være knyttet til å legge til rette for innovasjon i
kommunesektoren, og å utvikle og planlegge hvordan Difi skal kunne
fungere som senter for innovasjon.
Følgende oppgaver skal være sentrale:
•  Bidra til å gjøre innovasjonsmetodikk kjent i kommunene
•  Legge til rette for formidling av erfaringer med innovasjonsprosesser, som
kommunene kan dra nytte av
•  Etablere fysiske og digitale møteplasser for innovasjon i kommunene
Innsikt - 3 workshops
Med kommunene,
statlige aktører,
virkemiddelapparatet
12.05.15
Innsikt
”Det beste fra utlandet”
•  Innovasjonsmodenhet bygges over tid – det langsiktige perspektivet og
modenhet er viktig
•  Gjennom å være faglig relevante og imøtekomme praktiske behov kan vi
skape vår plass i innovasjonslandskapet
•  Åpne for å bygge ulike samarbeidsmodeller med aktørene i
innovasjonslandskapet
Om rollen:
Hvilken rolle har Difi i innovasjonslandskapet?
Hva skal ha hovedfokus?
Den viktigste tilbakemeldingen…
”IKKE LAG NOE…,
VÆR NOE”!
12.05.15
CASE: SIO HELSE
TJENESTEDESIGN
Brukerreiser - kartlegging av kontaktpunkter
FØR BRUK AV TJENESTEN
I BRUK AV TJENESTEN
ETTER BRUK AV TJENESTEN
HVA ØNSKER PASIENTEN
SEG AV TJENESTEN I
FREMTIDEN?
Innsiktsarbeid
Workshoper med
studenter og
prosjektgrupper
Intervjuer, observasjon
med alle roller,
brukerundersøkelsen.
12.05.15
Workshop med studenter
12.05.15
12.05.15
Kartlegging - Gigamap
12.05.15
Timebestilling
identifisert som en
utfordring.
SIO App
12.05.15
CASE: SDP
RÅDGIVNING OG INTERAKSJONSDESIGN
Brukere: potensielt hele Norges befolkning
12.05.15
Digital postkasse –
Personas - fra gjetning
til virkelighet
12.05.15
12.05.15
12.05.15
Samtykke
12.05.15
12.05.15
CASE: INTRANETT – PROSESS FOR OPPLASTING AV BILDE
RÅDGIVNING /INTERAKSJONSDESIGN
(SLIDES KAN IKKE DISTRIBUERES)
12.05.15
DIPS
INTERAKSJONSDESIGN
Brukerne er ikke helt
fornøyde med dagens
system…
Kontekstuell og
systemisk innsikt
12.05.15
4
2
1
3
Deles!
Brukerreise og kontaktpunkter
12.05.15
Scenariobaserte
konsepter
12.05.15
Fjordland
Prototyping
12.05.15
Detaljering
12.05.15
Detaljering
12.05.15
12.05.15
CASE: K MASTER
INDUSTRI- OG INTERAKSJONSDESIGN
6 meter bro inn i en stol
Innsikt bruk og bruker. Åpne
Innsikt bruk og bruker. Utforske
Konseptutvikling
Display #1
Automation
Conning
Radar
DP
Control menu
Main display
(permanent)
Control application
(shifting)
Automation Application
Automation
control
DP control
Bridge Auxilliary
control
VMM 200
CCTV
DPS 232
Radius
Thruster control
Chart radar
control
Overheads
control
Palette and
dimming
Alarm control
Control application and
control application
selection
(shifting)
Fra fysiske knapper til interaksjon på touch-skjerm
enable
pressed
enabled
K Master
Oppsummering
•  Du skal ikke anta – du skal vite!
•  Lønnsomme løsninger forener strategiske mål og brukerbehov
•  Behovskartleggingen skal besvare
•  Hvem er brukerne?
•  Hva er deres mål?
•  Vi skal besvare
•  Hvordan kan brukerne nå sine mål
•  Behovskartleggingen skal gi direkte input til innhold og
funksjonalitet
SNAKKE MED BRUKERE OG LÆRE ER GØY
LAGE KONSEPTER – UTFORDRENDE MEN GØY
FASILITERING
REKRUTERING
FORANKRING
PROTOTYPER BEHØVER IKKE VÆRE FERDIG
12.05.15
SPØRSMÅL
12.05.15