Namn

Namn: ____________________
VEKE 39
Til tysdag
23.
september
Til onsdag
24.
september
”Dag til dag”-lekse
Norsk:
 Lesebok A s.160-163, og leseheftet s. 32.
Eller lesekurslekse.
Naturfag :
 LES: Yggdrasil s 152-155. Bruk B-I-S-O-N
 SKRIV: Yggdrasil s. 157 Hugse 7- 12.
Matematikk:
 Multi oppgåvebok, side 41, oppgåve nr. 3.40 og 3.41.
(3.40 er hovudrekning. 3.41 skal setjast opp og
reknast ut.)
Engelsk: Les sidene 22-24. Les teksten på en god
måte, slik at du forstår innhaldet om sportane.
VEKELEKSER: (Ferdig heime til torsdag.)
Engelskgloser:
1) Pugg glosene på din måte til du kan dei! Når du går gjennom
læringsmåla i engelskfaget seinast torsdag, skal du vite at du
har øvd så godt gjennom veka at du kan nå målet om å klare alle
glosene på vekesjekken.
Engelsk
Nynorsk
Bokmål
village green park
park
organise
organisere
organisere
competitions konkurrere
konkurrere
invent
oppfinne
oppfinne
offal
innmat
innmat
oatmeal
havregryn
havregryn
spice
krydder
krydder
wellingtons
slagstøvlar
slagstøvler
Rle: Les side 134-136. (Veke 39. A og B klassen.)
Norsk:
 Øveboka: NN s. 31 nr. 64 / BM s. 68 nr. 70.
Til torsdag
25.
september
NB: Hugs at basis som du ikkje rekk å gjera
ferdig på skulen, er lekse.
Til fredag
26.
september
Fri heile dagen!
Fri frå kl. 11.50
Matematikk:
 Multi oppgåvebok, side 43, oppgåve nr. 3.58 og 3.59.
Merk at vekeleksa denne veka skal vere
ferdig til torsdag.
Informasjon til foreldra
Orientering i kroppsøving:
Gymtøy: Tysdag kl. 7A OG 7D
A: Utegym D:Innegym
Hugs melding frå heimen om du ikkje skal
dusje.
Elevane har fri!
Torsdag den 25.9, kl.11.50 reiser lærarane
og assistentane på pesonalseminat. Elevane
har fri resten av torsdagen. Fredag den
26.9 har elevane fri heile dagen.
RLE:
Vi køyrer i to-vekesbolkar framover. To
klassar har eit opplegg ei veke. Veka etter
gjennomfører dei to andre klassane same
opplegget.
NORSK:
Denne veka tek vi setningsleseprøva og
Johnsen orddiktat.
FAG – TEMA
STUDIEPLAN
LÆRINGSMÅL
BASIS
NORSK
SP = Språkboka
Les A = Safari
Lesebok A
LH = Leseheftet
ØB = Øveboka
 Kunne fremme leseglede
 Kunne styrke leseevne
 Kunne reglane for bruk av
hermeteikn og tankestrek.
 Gjennomgang i krok: Øveboka: NN s. 29 / BM s. 31
 Øveboka: NN s. 29-30 nr. 56-59
BM s. 31-32 nr. 62-65
 Lån ei bok på biblioteket eller ha med ei du har heime.
 Kunne multiplisere faktorar
MATEMATIKK
Tall – Dei fire
rekneartane og
titallssystemet.
MO=Multi oppg.bok
ENGELSK
As you like it
med to siffer gange to siffer.
 Kunne multiplisere faktorar
med tre siffer gang eit siffer.
 Kunne multiplisere faktorar
med desimaltal.
 Kunne multiplisere faktorar
med heile tiarar, hundrarar og
tusenarar som hovudrekning.
Kunne 8 gloser til leksa.
Kunne vite om nokre
eksentriske britiske sportar.
Kunne skrive enkle tekstar.
 Forklare korleis dyra som held
NATURFAG
Den lange kysten
RLE
til i tang- of tareskogen lever.
Forklare kvifor somme
fugleartar oppsøkjer fuglefjellet
om våren og sommaren.
Kunne namnet på nokre fuglar
som lever i fuglefjellet.
Kunne sentrale fakta om
Jesaja.
KROPPSØVING
Løype 1
 Føle glede og meistring
gjennom fysisk aktivitet.
 Multi grunnbok, s. 74, nr.
(Hovudrekning)
 Multi grunnbok, s. 74, nr.
rekn ut.)
 Multi grunnbok, s. 75, nr.
 Multi grunnbok, s. 78, nr.
3.37 og 3.40.
3.39. (Set opp og
3.44 og 3.45.
3.57.
 Øveboka: NN s. 30 nr.
60-61 / BM s. 32 nr. 66-67
 Les i boka di
 Multi grunnbok, sidene 75,
nr. 3.41 – 3.43.
 Multi grunnbok, s. 78, nr.
3.58.
 Rekn ”Løype 1 veke 39”. (Eige
ark) Få fasit og rett sjølv. Vis
resultatet til ein vaksen på
trinnet.
 Gå gjennom leseleksa og gloser.
 Vi ser korte videoar om eksentriske engelske sportar.
 Gjer oppgåve 2, side 25.
 Veiledet lesing: Yggdrasil s. 150- 156.
 TUR TIL FJØRA: (måndag)
Kopiarorginalar: Smådyr i fjæra, Plankton og Tang og tare.
Bruke bestemmelsesnøkkel.
7B og 7C: (tysdag)
 DISSEKSJON AV BLÅSKJELL.
Kopiorginal.
 SKRIV: Yggdrasil s.149. Hugse nr 6-9
 FILM: Fuglar
 QUIZ
 Samtale om Jesaja i krok.
 Individuelt arbeid om Jesaia, side 134-136.
A-4/A-3 ark. Lag overskrift. Skriv fakta. Teikn. Klypp/lim.
Fargelegg. Tenk god orden og layout. Innlevering på onsdag.
 A:joggetur/D:håndball
Løype 2
 Øveboka: NN s. 31 nr.
62, 63 og 65 / BM s. 68 nr.
69 og 71
 Les i boka di
 Multi grunnbok, sidene 75, nr.
3.41 – 3.43.
 Multi grunnbok, s. 78, nr. 3.58.
 Multi oppgavebok, s. 40, nr. 3.29 og
3.30.
 Rekn ”Løype 2 veke 39”. (Eige ark)
 Skrive tekst/dialogar til biletet,
side 20-21 i TE.
 LES: Yggdrasil s. 146148
 SKRIV: Yggdrasil s.
157.
Gjere nr. 2 eller 3.
 Lag eit kryssorddikt om Jesaja. Sjå oppgåve 2a,
side 144. Dersom du får plass, kan du skrive
kryssorddiktet inn på A-4 arket.
Det er svært viktig at vekeplanen ligg i sekken og er tilgjengeleg på skulen til ei kvar tid!!