Studieplan for mastergraden i Eiendomsutvikling.

Studieplan for mastergraden i Eiendomsutvikling.
År
2.
Semester
Vårparallell
Januarblokk
Høstparallell
Augustblokk
Vårparallell
1.
Januarblokk
Høstparallell
5
5
Masteroppgave (M30-EUTV)
5
5
LAA350 (Arkitektur og byform i byutvikling)
5
5
Poeng
30
JUS311
(Overføring av
fast eiendom)
Valgfritt emne
30
JUS320 (Plan og
bygningsrett)
EIE311 (Eiendomsutvikling,
kalkyle, og verdsetting)
JUS210 (Eierrådighet og
rettigheter i fast eiendom)
Valgfritt emne
30
EIE101
(Innføring i
eiendomsfag)
EIE310 (Eiendomsmarked og
analyse)
TBA270 (Byggesak og
prosjektadministrasjon)
JUS220
(Miljørett)
30
Augustblokk
Anbefalte valgfrie emner:
Høst:
AOS340 (Kvalitativ metode) (5 sp)
BUS133 (Excel for økonomer) (5 sp)
BUSS220 (Finansiering og investering) (10 sp)
BUS322 (investeringsanalyse og finansiell
risikostyring) (10 sp)
EIE306 (Konfliktbehandling, prosjekt- og
prosesstyring) (10 sp)
EIE320 (Ekspropriasjon og grunnerverv) (10
sp)
IND200 (Praktisk prosjektstyring) (5 sp)
MAST300 (Planlegging av masteroppgaven) (5
sp)
JUS201 (Offentlig saksbehandling og
forvaltningsrett) (5sp)
VÅR:
APL350 (Prosjektutvikling og
prosjektgjennomføring) (15 sp)
BUS311 (Miljøregnskap og miljøledelse) (5 sp)
Januarblokk:
THT100 (Kommunalteknikk) (5 sp)
BUS160 (Skatterett for økonomer) (5 sp)
Anbefalte løp for:
Studenter med bakgrunn i eiendomsmegling:
Studenter med bakgrunn i øk.adm.:
Bachelorgraden i eiendomsmegling gir fritak for emnene JUS210 og
JUS311. Disse emnene kan erstattes av de anbefalte emnene nevnt
under. I tillegg anbefales det at de valgfrie emnene velges fra denne
listen.
EIE320 (Ekspropriasjon og grunnerverv) (10 sp)
JUS201 (Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett) (5sp)
APL350 (Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring) (15 sp)
BUS133 (Excel for økonomer) (5 sp)
APL240 (Miljø og planlegging, del 1) (5 sp)
EIE306 (Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring) (10 sp)
MAST300 (Planlegging av masteroppgaven) (5 sp)
Det anbefales at de valgfrie emnene velges blant følgende emner:
Studenter med bakgrunn fra siv.øk.:
Det anbefales at de valgfrie emnene velges blant følgende emner:
EIE320 (Ekspropriasjon og grunnerverv) (10 sp)
JUS201 (Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett) (5sp)
APL350 (Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring) (15 sp)
APL240 (Miljø og planlegging, del 1) (5 sp)
EIE306 (Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring) (10 sp)
MAST300 (Planlegging av masteroppgaven) (5 sp)
EIE320 (Ekspropriasjon og grunnerverv) (10 sp)
APL350 (Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring) (15 sp)
APL240 (Miljø og planlegging, del 1) (5 sp)
EIE306 (Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring) (10 sp)
MAST300 (Planlegging av masteroppgaven) (5 sp)