Invitasjon til Inspirasjonsdag for barnehager 2015

Fylkesmannen i Telemark ved Landbruksavdeling og Utdannings-og vergemålsavdelingen i samarbeidet med Norges skolehagelag, Århus Gård og Århus og
Osebakken Andelsgård:
Kjøkkenhage i
barnehagen?
Inspirasjonsdag for
barnehager i Telemark
Tid:
Sted:
Fredag 18. september kl. 09.00 – 15.00
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Det skjer mye spennende på «kjøkkenhagefronten» verden over i disse dager. En grønn bølge med
dyrking preger de store millionbyene. Folk i alle generasjoner involverer seg og finner mening og glede i
det å ta del i egen dyrking. Stadig flere barnehager erfarer dette og at det å ha en kjøkkenhage kan
koples til alle fag i Rammeplanen. I stedet for å ha en bok mellom seg og det en vil formidle, får barna
direkte erfaring ved arbeid, nysgjerrighet, sansing og undring.
Flere barnehager sitter med erfaringer hver for seg. Noe lykkes de med. Noe endres. Noen ønsker å
starte opp, men vet ikke hvordan. Denne dagen ønsker vi å formidle de grunnleggende prinsippene for
å lykkes med en kjøkkenhage, samt utveksle erfaringer og idèer. Og kanskje kan vi danne et nettverk for
kjøkkenhage-barnehagene?
Program:
09.00
Hvorfor kjøkkenhage i barnehagene?
Velkommen og presentasjon av deltakere
Ved Jorunn Borge Westhrin, Folkehelseteamet Telemark Fylkeskommune og
Ellen Dagsrud, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Telemark
09.20
Hvorfor er kjøkkenhage i barnehagen viktig?
Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for
bioøkonomi / representant Norges skolehagelag
10.00
10.00
Hvordan? – presentasjon av de gode eksemplene:
Barnehagen Marthas Hage i Bamble med fokus på bærekraftig utvikling og
«fra jord til bord».
Ved Ulla Aasland, daglig leder
Flere gode eksempler i fra Telemark
- Lundedalen barnehage, avd. Hanken
- Klosterskogen barnehage
Hvordan samarbeide med gårder i ditt nærmiljø?
Ved:
 Bente Bråthen / Anna Sofie Willumsen fra Osebakken Andelsgård i
Porsgrunn.
10.15
10.50

Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag og
kontaktperson for «Inn på tunet».
11.10
5 om dagen fra egen hage – oppstartstips for nybegynnere
Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for
bioøkonomi / representant Norges skolehagelag
11.30
12.30
Grønn lunsj direkte fra åker`n
Inspirasjonsverksted – 3 ulike stasjoner à 35 min
Hver stasjon gjentar det samme innholdet med oppstart kl. 12.30, kl. 13.10
og kl. 13.45. Deltagerne velger selv når de møter på hver stasjon.
Stasjon 1
Bli kjent med mangfoldet – omvisning i grønnsakhagen med dyrkingstips
v/ Tove Hoppestad, daglig leder og Tom Harald, gartner, Århus Andelsgård
Stasjon 2
Sommerfuglrestaurant, insektshotell og meitemark kompost – tips om
hvordan vi kan samarbeid med de minste dyra
Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for
bioøkonomi / representant Norges skolehagelag
Stasjon 3
Grønt matverksted for de minste – hvordan små hender kan være «store»
kokker
V/ Ann-Helen Juve, prosjekt «Matkultur på Århus Gård», Telemark
Landbruksselskap og Anne Wang-Nilsen, matinspirator, tilknyttet avdeling
kultur og folkehelse Vestfold fylkeskommune, samt kursholder og
prosjektleder for fiskesprell Vestfold.
14.30
Veien videre: - Hvordan kan vi samarbeide i Telemark?
Diverse nyttig informasjon.
Slutt
15.00
Priser:
Inspirasjonsdag med lunsj, smaksprøver og drikke koster kr 300,-. Beløpet faktureres i etterkant.
Påmelding og informasjon:
Påmeldingsfrist er fredag 4. september 2015, men begrenset antall plasser, så «førstemann til
mølla». Påmeldingen er bindende og gjøres til :
http://www.fylkesmannen.no/Telemark/Kurs--og-konferansekalender/Kjokkenhage-i-barnehagen-/
Ved spørsmål kontakt Ellen Dagsrud, [email protected] .
Arrangør:
Fylkesmannen i Telemark ved Landbruksavdeling og Utdannings-og vergemålsavdelingen, i
samarbeid med Århus Gård, samt Osebakken og Århus Andelsgårder.
Inviterte:
 Ansatte i barnehager i Telemark
 Telemark Bondelag
 Telemark Bonde- og Småbrukerlag
 Telemark Bygdekvinnelag
 Inn på Tunet Telemark
 Folkehelseteamet, TFK / Folkehelsekoordinatorer
Vell møtt!