Søknad om etablerertilskudd til Tangnæs ByggAS

Stian Tangnæs
3539 Flå
97514112
Flå 15. Mars 2015
n(cito,n.gbygg.no
Org nr:914947421
,
Flå kommune
3539 Flå
Søknad om etablerertilskudd til Tangnæs ByggAS
Grunnet lysere tider i Flå kommune har jeg valgt å starte opp egen bedrift;
Tangnæs ByggAS.Jeg startet firmaet 16/2-15. Jeg retter meg mot et voksende marked
hvor behov for rehabilitering og nybygg er økende, og satser på sikt og drive firmaet
hovedsakelig i kommunen, men vil også jobbe opp mot større firmaer via innleie.
Jeg søker herved et tilskudd kr 30000,- til oppstart og innkjøp av nødvendig verktøy og
rekvisita til Tangnæs ByggAS.
Foreløpige investeringer legges ved på side 2.
Mvh
Stian Tangnæs
1
Foreløpige investeringer Tangnæs ByggAS:
•
•
•
•
Etablering:
Kontorrekvisita,div
Verktøy
Klær
11491,17478,32000,3000,-
Videre investeringer vil være å komplettere nødvendig verktøy og innkjøp skaphenger.
Dette vil være en investering på ca 55000.
Samlede investeringer vil da ligge på . 120000,-
2