Last ned CV - Østlandsforskning

CURRICULUM VITAE
Personalia:
Navn: Stilling: Telefon: E‐post: Xiang Ying Mei Forsker 905 05 085 [email protected] Utdanning:
2009–12: 2005‐06: Doctor of Philosphy, The University of Queensland Bachelor of Internation Hotel and Tourism Management Honours Class I, The University of Queensland 2002–05: Bachelor of International Hotel & Tourism Management, The University of Queensland Praksis og yrkeserfaring:
2013–dd: Reiselivsforsker, Østlandsforskning 2013‐dd: Timeforeleser, Høgskolen i Hedmark, campus Rena 2012–13: Timeforeleser og kursansvarlig, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Ringerrike 2009–12: Vitenskaplig assistent, The University of Queensland 2009–11: Tutor/veileder, The University of Queensland 2006–08: Resepsjonsmedarbeider, Scandic Hotel Hamar 2006–06 Resepsjonsmedarbeider, Thon Hotel Gardermoen 2004–05: Vitenskaplig assistent, The University of Queensland 1997‐2001: Medarbeider, Spesial Gatekjøkken Internasjonal erfaring:
2002‐2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker Organisasjons- og styreerfaring:
2013–dd: Medlem i valgkomiteen ‐ LNT Hedmark 2010–11: Assisterende research higher degree (RHD) student representant Side 1 av 6
Forskningsinteresser, fagområder og erfaringer
Reiseliv, innovasjon, offentlige sektorer, klynger, entreprenørskap, regional næringsutvikling, mat og reiseruter, opplevelsesøkonomi, markedsføring, serviceledelse, kommunikasjon, kultur. Publikasjoner
Forskningsrapporter
Halvorsen, K., Høibo, S. H., Alnes, P. K., Hauge, A., Mei, X. Y., Lerfal, M. & Gløtvold‐Solbu. (2014). Attraktive byer og tettsteder i Oppland: Utredninger regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Utarbeidet av Analyse & Strategi og Østlandsforsknig. Hentes fra http://www.ostforsk.no/images/Nyheter/November_2014/Attraktive‐byer‐og‐tettsteder‐
rapport.pdf Lerfald, M. & Mei, X. Y. (2014). Evaluering av Arena frukt og bær: prosjektperiode 2010‐2013. ØF‐
rapport 3/2014. Bråta, H. O., Lerfald, M. & Mei, X. Y. (2013). Mat langs Nasjonale Turistveger: Evaluering av et prosjekt. ØF‐rapport 11/2013. Goldeng, E. & Mei, X. Y. (2013). Kompetanseutfordringer i reiselivet i Buskerud: forslag til tiltak. Kongsberg: Høgskolen i Buskerud 2013 (ISBN 978‐82‐8261‐025‐4) 42 s. Rapporter Høgskolen i Buskerud(97) HIBU. Mei, X. Y., Goldeng, E. & Iversen, N. M. (2012). Delrapport: Kartlegging av kompetansebehovet i reiselivet i Buskerud. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud. Vitenskapelige artikler og bokkapitler
Mei, X. Y. (2014). Revising the role of incoming tour operators (ITOs): initial findings from Eastern Norway. European Journal of Tourism Research, 8, 148‐156. Mei, X. Y. (2014). Boring and expensive: the challenge of developing experience‐based tourism in the Inland. Tourism Perspective Management, 12, 71‐80. Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2013). Innovation and collaboration: the role of the national government in Norway. Tourism Analysis, 18 (5), 519‐531. Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2013). The national government as the facilitator of tourism innovation: Evidence from Norway. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2013.822477
Side 2 av 6
Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2012). Towards Tourism Innovation: A critical review of public policies at the national level. Tourism Management Perspectives, 4, 92‐105. Andre faglige publikasjoner
Mei, X. Y. (2012). The role of the national government in facilitating innovation within the tourism industry: A case from Norway (PhD avhandling). The University of Queensland, Brisbane. Mei, X. Y. (2005). The travel habits of U.S. international students in Australia (Honoursavhandling), The University of Queensland, Brisbane. Konferansedeltakelse
Paper
Mei, X. Y., Arcodia, C. & Ruhanen, L. (2011). A national government’s tourism innovation initiatives: A review of tourism development policies in Norway. In: CAUTHE 2011: Tourism: Creating a brilliant blend. CAUTHE Conference Proceedings 2011. The 21st Annual Council for Australian University Tourism and Hospitality Education Conference (CAUTHE 2011), Adelaide, Australia, 8‐11 February 2011. Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2010). The role of innovation in Norwegian tourism: Exploring emerging themes in the literature. In: CAUTHE 2010: Challenge the Limits. CAUTHE Conference Proceedings 2010. The 20th Annual Council for Australian University Tourism and Hospitality Education Conference (CAUTHE 2010), Hobart, TAS, Australia, 8‐11 February 2010. Arcodia, C., Mei, X. Y. & Dickson, C. (2006). International Students and Australian Tourism: A Critical Review of the Literature, Refereed Paper presented at International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development, Conference, Heraklion, Greece. 15‐18 June 2006 Foredrag, kronikker og medieoppslag
Foredrag
Mei, X. Y. (2014). Turoperatørenes oppfatning av Innlandet – utfordringer og muligheter. Presentert ved Snowball konferansen 2015, Fåberg 29. januar, 2015. Mei, X. Y. (2014). Turoperatørenes oppfatning av Innlandet – utfordringer og muligheter. Presentert ved reiselivseminaret Helårsturisme i Scandinavian Mountains, Trysil 30. september, 2014. Mei, X. Y. (2013). Turoperatørenes oppfatning av Innlandet – hvordan øke turiststrømmen? Presentert ved workshop om Trender i reiselivet i Innlandet, Høgskolen i Lillehammer 19. august, 2013. Side 3 av 6
Medieoppslag
Andersen, M. B. (2014, 2. oktober). Har mye å lære. Lokalavisa Sør‐Østerdal. s. 1, 6‐7. Bleken, K. (2014, 22. oktober). Høye priser og dårlig service i Innlandet. Gudbrandsdølen Dagningen. s. 1, 4‐5. Mei. X. (2014, 3. oktober). Krav til reiselivlivsutdanning kan hjelpe turisme. Forskeren forteller. Forsking.no. Lokalisert på http://forskning.no/blogg/forskeren‐forteller/krav‐til‐
reiselivsutdanning‐kan‐hjelpe‐turisme Mo, A.‐K. (2015, 12. januar). Mener snøbrøyting kan bli turistmagnet. NRK Hedmark og Oppland. Lokalisert på http://www.nrk.no/ho/snobroyting‐kan‐bli‐turistmagnet‐1.12146123 NRK Hedmark og Oppland (2014, 1. oktober). Radiointervju – NRK P1 Morgen. Turoperatører – Dårlig service og høye priser i Innlandet. Distriksprogram Hedmark og Oppland. http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram‐hedmark‐og‐oppland/DKHE01019614/01‐10‐
2014#t=1h25m51s NRK Hedmark og Oppland (2014, 12. oktober). Radiointervju – NRK P1. Mener snøbrøyting kan bli turistmagnet. Distriksprogram Hedmark og Oppland. Shuter, C. (2012, 14. november). – Government‐industry collaboration key to tourism innovation. UQ News. Lokalisert på http://www.uq.edu.au/news/article/2012/11/government‐industry‐
collaboration‐key‐tourism‐innovation Watz, M. T. (2015, 12. januar). Forsker: ‐Ta med turistene på snøbryting. Oppland Arbeiderblad. Lokalisert på http://www.oa.no/Forsker____Ta_med_turistene_p__sn_br_yting‐5‐35‐26399.html Sensoroppdrag
Ekstern sensor (muntlig og skriftlig), bacheloroppgave i reiseliv ved Høgskolen i Lillehammer, våren 2014. Ekstern sensor ved Bachelorstudiet i opplevelsesøkonomi ved Handelshøyskolen BI, våren og høsten 2013. Ekstern sensor og forfatter ved nettbasert Bachelorstudiet i Strategisk Ledelse og Forretningsetikk, NKI Nettstudier, høsten 2013, våren og høsten 2014. Side 4 av 6
Undervisning, veiledning og seminarledelse
Undervisning på Bachelorstudiet i Kommunikasjon og kundebehandling (norsk), Høgskolen i Hedmark, høsten 2014, Rena. Undervisning på Bachelorstudiet i Markedskommunikasjon (engelsk), Høgskolen i Hedmark, våren 2014, Rena. Undervisning på Bachelorstudiet i Strategisk Ledelse og Foretaksetikk (norsk). Høgskolen i Buskerud, våren 2013, Hønefoss. Undervisning i Norwegian Language and Culture, Høgskolen i Buskerud, våren 2013, Drammen og Kongsberg. Undervisning på Bachelorstudiet i Experience Economy (engelsk), Høgskolen i Buskerud, høsten 2012, Hønefoss. Undervisning på Bachelorstudiet i Travel and Tourist Markets (engelsk), Høgskolen i Buskerud, høsten 2012, Hønefoss. Forelesning på Bachelorstudiet i events og sportarrangement (norsk), Høgskolen i Buskerud, Drammen. Veiledning av bachelorstudent/bacheloroppgaven i reiseliv, Høgskolen i Buskerud, desember 2012 – juni 2013. Internasjonalt
Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Events Management and the Arts, The University of Queensland, høsten 2009.
Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Principles of Sustainability, The University of Queensland, våren 2010. Veileder/tutor på Bachelorstudiet i International Hotel Management, The University of Queensland, våren 2010. Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Festivals and Event Management, The University of Queensland, våren 2010. Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Event Sponsorship and Fundraising, The University of Queensland, våren 2010 og 2011. Side 5 av 6
Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Global Culture and Tourism, The University of Queensland, våren 2011. Veileder/tutor på Bachelorstudiet i Special Event Management, The University of Queensland, våren 2011. Veileder/tutor på Masterstudiet i International Event Management, The University of Queensland, høsten 2011. Annet
Reviewer for følgende vitenskapelige tidsskrifter; Tourism Management, Tourism Management Perspectives and Tourism Analysis Mottaker av Tourism & Transport Forum (TTF) scholarship 2011, Australia. Side 6 av 6