29. september 2015

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Bærum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 05/02138-AB-36 Bekreftet forlengelse av konstituering som overbioingeniør
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/01796-AB-22 Bekreftet arbeidsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/01370-AB-31 Tilbud om konstituering som teamleder - Strandveien boliger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Lindy Skjellestad Wettre
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/01370-AB-32 Bekreftet fast ansettelse som miljøarbeider
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00630-AB-21 Forespørsel om innmelding
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/01029-AB-39 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01405-AB-21 Tilbud om vikariat som spesialsykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Kristien Helset Holtan
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01571-AB-23 Tilbud om forlengelse av konstituering som fagbioingeniør 80% stilling ved
Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Wenche Birkedal
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/01571-AB-24 Bekreftet forlengelse av vikariat som fagbioingeniør
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00851-AB-7 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Rannveig Wang
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00877-AB-10 Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/01691-B-41 Referat fra samtale 03.09.15
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/00186-B-36 Advarsel
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/00753-B-32 Kategorisering av leger under spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/01524-B-21 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/01774-B-44 Oppsigelse (ny dato)
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/03486-B-46 Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/03506-B-28 Bekreftet vikariat som psykolog
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/03623-B-23 Bekreftelse på fast ansettelse som avdelingsoverlege
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Vibeke Hanch-Hansen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/03641-B-37 Endret kategori
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Stian Lervik
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/03679-B-23 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00842-B-19 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00544-B-33 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
26.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01626-B-12 Underskrevet avtale om frikjøp til Pasientforløp - hjem til hjem
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/00658-K-20 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som
har sykefravær på grunn av svangerskap
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Kongsberg
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/00658-K-21 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA
virksomheter og BHT-honorar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/00161-K-33 Din pensjon i KLP
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/00749-R-15 Bekreftet vikariat som fagbioingeniør
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00599-14 Uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/09372 Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2010/04073 - Klagesak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01412-23 Bekreftet overgang til nytt vikariat og forlengelse av vikariat som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
26.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02096-15 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NRH
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04456-20 Tilbud om overgang til fast 80% stilling som bioingeniør ved Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Agnete Johnsrud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/04456-21 Bekreftet overgang til fast stilling som bioingeniør
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00976-7 Behov for ytterligere dokumentasjon for å behandle søknad
Sak:
Arbeidstid - PHR
Avsender:
Arbeidstilsynet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Psykiatrisk avdeling Blakstad
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
251
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01762-30 Åpen tittel
Sak:
Utdanningsinstitusjon Vestre Viken HF
Mottaker:
Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
550
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/02494-6 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Eika Forsikring AS, avdeling personforsikring
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03509-9 Tilbud om videreføring av vikariat som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Petter Skredsvig Lie
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/03509-10 Bekreftet forlengelse av vikariat som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/03832-14 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som miljøterapeut
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00714-5 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
HR service /drift
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01314-28 Pasientsak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01374-7 Tilbud om forlengelse av vikariat som bioingeniør ved Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anne Gamst Schjerven
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01729-8 Klage på vedtak i NPE-sak 2014/02299 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02029-4 Tilbud om ekstravaktavtale med Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ingvar Jon Rognum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02029-5 Bekreftet ekstravaktavtale som turnuslegevikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02155-4 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02465-14 Tilbud om vikariat som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Rune Reistad
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02697-5 Vi har mottatt en Klage på ansvarsvedtak i NPE-sak 14/03569 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02848-399 Tilbud om hospitering
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Mottaker:
Agnieska Spoz
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02848-412 Tilbud om hospitering på medisinsk avdeling Bærum sykehus
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Mottaker:
Agathe Sophia Eeg-Henriksen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02966-10 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03131-2 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03215-13 Bekreftet forlengelse av vikariat som bioingeniør
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03369-6 Klage på Vedtak i NPE-sak 2014/05811 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Drammen BUP
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03494-5 Tilbud om midlertidig ansettelse i stilling som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Edle Margrethe Riskild Rennemo
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03817-4 Tilbud om vikariat som overlege ved Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Sturla Pilskog
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04058-9 Vedtak i NPE-sak 2015/04376 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04325-4 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Barneverntjenesten Modum og Krødsherad
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike DPS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00031-112 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus
Avsender:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Øre, nese og hals
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00036-140 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00038-175 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00041-149 Anmodning om kopi av journal og dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk ekspedisjon DS
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00044-45 Anmodning om uttalelse - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Kongsberg sykehus
Avsender:
Søndre Buskerud Politidistrikt Kongsberg Politistasjon
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00045-320 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
SpareBank1 Skadeforsikring AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00048-142 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus
Avsender:
DNB Livsforsikring ASA
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-136 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Gjensidige forsikring ASA Oslo
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-137 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-138 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-139 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Crawford & Company AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-140 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00049-141 dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00049-143 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00051-111 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00051-112 Svar på anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-284 Invitasjon til "Hold av dato" Oslo, 02.11.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-285 Invitasjon til "Hold av dato" Oslo, 02.11.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling DS
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-286 Invitasjon til "Hold av dato" Oslo, 02.11.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling BS
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-287 Invitasjon til "Hold av dato" Oslo, 02.11.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00061-107 Abortkonferansen 2015
Sak:
Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015
Mottaker:
Arne-Birger Knapskog
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00061-111 Velkommen til årets nasjonale helseberedskapskonferanse 26.-27. november!
Sak:
Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015
Avsender:
Torstein Pålsrud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00062-302 Erklæring - Avskjermet
Sak:
Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken
Mottaker:
If Skadeforsikring Nuf
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-200 summer internship
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Anna Jach
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00087-7 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlege
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-302 Søknad om hospitering
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulansetjeneste
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-303 Søknad om hospitering
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulansetjeneste
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00683-20 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter
og BHT-honorar
Sak:
Tilsagn tilretteleggingstilskudd VVHF – systemrettede tiltak 2015
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
200
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00737-5 Bekreftet fast ansettelse som renholder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00757-7 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01029-12 Bekreftet vikariat som sekretær
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01389-71 Tilbud om vikariat som sykepleier
Sak:
Offentlig godkjent sykepleier MED Generell sengepost BS - st. ref. 2588683387
Mottaker:
Mathias Baldesjö
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01401-5 Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01455-8 Tilbud om midlertidig økning av stillingsbrøk som radiograf
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Kristin Jørgensen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01757-3 Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/01991 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Drammen BUP
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-39 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-40 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-41 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-42 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-43 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-44 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-45 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-46 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-47 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-48 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01884-49 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykologspesialist med godkjent spesialitet i barneog ungdomspsykologi BUPA Bærum BUP - st. ref. 2628781687
Sak:
Ansettelsessak 2628781687 - Psykologspesialist - BUPA Bærum BUP
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01985-4 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/05746 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02003-71 Tilbud om fast stilling som sykepleier
Sak:
Sykepleier/Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref. 2650686389
Mottaker:
Mirjam Eliassen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02003-73 Tilbud om fast stilling som vernepleier
Sak:
Sykepleier/Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref. 2650686389
Mottaker:
Per Christian Lie
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02003-75 Tilbud om fast stilling som vernepleier med videreutdanning
Sak:
Sykepleier/Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref. 2650686389
Mottaker:
Anne Marthe Solheim
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02448-14 Tilbud om fast stilling som overlege
Sak:
Overlege Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus - st. ref. 2702602745
Mottaker:
Ragnhild Munthe-Kaas
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02467-15 Tilbud om vikariat som sykepleier
Sak:
Intensivsykepleiere / sykepleiere - fast /vikariat - Avdeling intensiv - Kongsberg Sykehus - st. ref. 2662525967
Mottaker:
Hanne Kolltveit
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02467-20 Tilbud om vikariat som sykepleier
Sak:
Intensivsykepleiere / sykepleiere - fast /vikariat - Avdeling intensiv - Kongsberg Sykehus - st. ref. 2662525967
Mottaker:
Ida Kathrin Johannessen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02467-23 Tilbud om fast stilling som sykepleier
Sak:
Intensivsykepleiere / sykepleiere - fast /vikariat - Avdeling intensiv - Kongsberg Sykehus - st. ref. 2662525967
Mottaker:
Vida Naujokaityte
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02467-25 Tilbud om vikariat som sykepleier
Sak:
Intensivsykepleiere / sykepleiere - fast /vikariat - Avdeling intensiv - Kongsberg Sykehus - st. ref. 2662525967
Mottaker:
Vida Naujokaityte
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02472-2 Tilbakemelding til offentlig melder - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Drammen Kommune senter for oppvekst
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
BUPA Ungdomsseksjonen for øhjelp, Drammen
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02504-8 Tilbud om fast stilling som overlege
Sak:
Overlege BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun - st. ref. 2704430060
Mottaker:
Line Hustad Widing
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02581-55 Tilbud om vikariat som lege i spesialisering ved Vestre Viken
Sak:
Lege i spesialisering (LIS) BILDE-BS Seksjon Bærum - st. ref. 2702121868
Mottaker:
Huy Bao Ngo
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02614-84 Tilbud om engasjement som rådgiver IKT
Sak:
Rådgiver IKT eHelse seksjon - st. ref. 2717128059
Mottaker:
Inger Marie Andersen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02614-86 Tilbud om engasjement som Rådgiver IKT
Sak:
Rådgiver IKT eHelse seksjon - st. ref. 2717128059
Mottaker:
Kristian Nicolaisen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02703-3 Avgjørelsen oppheves og sendes tilbake for ny vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighet
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02736-3 Bekreftet fast ansettelse som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02736-4 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-63 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-64 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-65 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-66 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-67 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-68 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-69 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-70 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-71 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-72 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-73 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-74 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02764-75 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Sak:
Helsesekretær/Sekretær Medisinsk avdeling - geriatri-, slag- og rehabiliteringsseksjon - Bærum sykehus - st. ref. 2744720806
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02767-26 Tilbud om fast stilling som sykepleier
Sak:
Sykepleier Akuttmottak KS - st. ref. 2743768653
Mottaker:
Cecilie Figenschou
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02767-30 Tilbud om fast stilling som sykepleier
Sak:
Sykepleier Akuttmottak KS - st. ref. 2743768653
Mottaker:
Guro Grøterud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02767-32 Tilbud om fast stilling som sykepleier
Sak:
Sykepleier Akuttmottak KS - st. ref. 2743768653
Mottaker:
Maren Anne Holthe
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02768-27 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som sykepleier
Sak:
Sykepleiere/vernepleiere PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref. 2744964368
Mottaker:
Solveig Sørby
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02779-52 Tilbud om fast stilling som seksjonskonsulent
Sak:
Seksjonskonsulent BLAK Alderpsykiatrisk seksjon A - st. ref. 2735661585
Mottaker:
Vigdis Kari Ness
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02823-75 Tilbud om vikariat som tekniker ved Vestre Viken
Sak:
Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref. 2751941712
Mottaker:
Nina Bach-Wiig
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02823-76 Vedlegg til søknad i WebCruiter
Sak:
Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref. 2751941712
Avsender:
Nina Bache-Wiig
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02824-14 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk
avdeling Bærum sykehus - st. ref. 2747489796
Sak:
Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref. 2747489796
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02840-11 Tilbud om fast stilling som radiograf
Sak:
Radiograf KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk - st. ref. 2756318994
Mottaker:
Kristin Jørgensen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02840-13 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som radiograf
Sak:
Radiograf KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk - st. ref. 2756318994
Mottaker:
Synnøve Sollid Løfwenmark
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02861-18 Tilbud om fast økning av stillingsprosent som vernepleier
Sak:
Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref. 2760739141
Mottaker:
Elin Riggenholt
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02861-20 Tilbud om fast stilling som vernepleier
Sak:
Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref. 2760739141
Mottaker:
Ina Cecilie Riis
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02879-4 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03116-3 Søknad og CV - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling - st. ref. (2789461127)
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Avsender:
Ellen Sunne
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03116-4 Svarbrev, søknad mottatt - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for
gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789461127
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03116-5 Søknad og CV - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling - st. ref. (2789461127)
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Avsender:
Kine Fossum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03116-6 Svarbrev, søknad mottatt - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for
gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789461127
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03116-7 Søknad og CV - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling - st. ref. (2789461127)
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Avsender:
Inger Sølvi Mehlum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03116-8 Svarbrev, søknad mottatt - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for
gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789461127
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03116-9 Søknad og CV - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling - st. ref. (2789461127)
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Avsender:
Wioleta Siemienowicz
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03116-10 Svarbrev, søknad mottatt - Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for
gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789461127
Sak:
Fagutviklingssykepleier 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn. seksjon, Drammen sykehus - st. ref.
2789461127
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-3 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Katarzyna dabkowska
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-4 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-5 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Heidi Smedsrud Hansen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-6 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-7 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Siri Steiro
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-8 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-9 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Sigrun Bjørgeland Thomassen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-10 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-11 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Leila Esse
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-12 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-13 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Furozan Azizullah
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-14 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-15 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Kine Fossum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-16 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-17 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Thivaragha Vethalingam
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-18 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-19 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Nina Nesse
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-20 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-21 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Gulfer Thorjussen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
26.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-22 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
26.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-23 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Therese Løvdal
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-24 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-25 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Inger Sølvi Mehlum
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-26 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03117-27 Søknad og CV - Sykepleier 50 % stilling - st. ref. (2789483457)
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Avsender:
Wioleta Siemienowicz
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03117-28 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og
fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Sak:
Sykepleier 50 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, gyn.seksjon, Drammen sykehus - st. ref. 2789483457
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03162-1 Tilbud om ekstravaktavtale med Vestre Viken
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Recep Øzeke
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03168-3 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/08732 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NRH
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03192-1 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Hanne Adolfsen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03200-1 Tilbud om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Torgeir Eriksen
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03230-1 Kopi av stevning - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Advokatene Schade, Rivrud, Haaland, Lyngås & Smith DA
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kongsberg DPS
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
339
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03231-1 Klage på informasjon og behandling - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp KS
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03232-1 Klage - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, klinikk for diagnostikk og intervensjon
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
439
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03233-1 Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03235-1 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Modum og Krødsherad
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike BUP
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03236-1 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/08956 - OUS Ullevål -Sykehuset
Vestfold - somatikk Herlof Harstad - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03238-1 Bekreftet fast ansettelse som vernepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03238-2 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som vernepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03238-3 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03239-1 Relevante Journalopplysninger i NPE-sak 2015/09224 - Asker og Bærum Legevakt
- Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
29.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03240-1 Uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/09385 Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
25.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03244-1 Bekreftet fast ansettelse som vernepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03244-2 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03244-3 Autorisasjon og attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
29.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
29.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221