NEK 700, krav til infrastruktur i bygg

NEK 700 – krav til infrastruktur
Bjørn Fossum| NEK/Nelfos Ekomkonferanse 2015
Offentlig ekomnett
Ekomnett
Grensesnitt
Offentlig ekomnett
Privat ekomnett
Offentlig elektronisk tjeneste
f.eks. taletelefoni eller internett
RTTE-utstyr
Rammeverk
Det kan ikke avtales dårlige nett enn
kravene i norm, og ved avvik fra norm må
det dokumenteres at resultatet blir minst
det forskriften eller norm krever.
GIR LIKE RAMMEVILKÅR!
Bygningsinstallasjoner i
• kontorbygninger
• industri
• boliger
• datasentre
Adressat til NEK700
Bestillere
Installatører
men også deres forhold til andre involverte
som:
– arkitekt
– rådgiver
– utbygger, hovedentreprenør
– eier
– offentlige nett-leverandører og tilbydere
– sluttbruker
Hierarkisk oppbygging av et kablingssystem
OF
Områdekabling
BF
BF
EF
EF
KP
TU
Bygningskabling
TU
KP=Opsjon
Etasjekabling
KP
TU
= Opsjon
TU
Strukturen i et kablingssystem
2.000 meter
100 meter
OF
BF
EF
PC
KP
Delsystem:
Områdekabling
Delsystem:
Bygningskabling
Delsystem:
Horisontalkabling
(etasjekabling)
Generisk kablingssystem
TU
Arb.
område
Strukturen i et kablingssystem
Arbeidsplass
NEK EN 50173-1
Generelle krav til telekommunikasjonsuttaket (TO):
Min. 2 telekom. uttak (TO) i hvert arbeidsområde
1 for 4-pars balansert kabel
1 kan være for fiberoptisk kabling
TO skal være permanent og synlig merket for brukeren
Baluner og lignende skal være utenfor TO
To par kan termineres pr. TO (unntak)
NEK 700-bolig
NEK 700-bolig + NS 3931
Prinsipper-klassifisering-TP
Komponent
Link/kanal
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse 5
Kategori 6
Klasse 6
Kategori 6A
Kategori 7
Kategori 7A
Klasse 6A
Klasse 7
Klasse 7A
Frekvens
Ytelse
Kategori 5
Sambandsklasse
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D Kategori 5
Klasse E Kategori 6
Klasse EA Kategori 6A
Klasse F Kategori 7
Klasse FA Kategori 7A
100 kHz
1 MHz
16 MHz
100 MHz
250 MHz
500 MHz
600 MHz
1000 MHz
Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
10Gigabit Ethernet
10 Gigabit Ethernet
100 Gigabit Ethernet
Multimode avstander
1) @ 62,5/125 μm
2) @ 50/125 μm
Fiberklasser
Kategori
OM1/OM2/
OM3/OM4
OS1
OS2
Klasse
Maks. lengde (m)
OF-100
100
OF-300
300
OF-500
500
OF-2000
2000
OF-300
300
OF-500
500
OF-2000
2000
OF-300
300
OF-500
500
OF-2000
2 000
OF-5000
5 0000
OF-10000
10 000
Planlegging/installasjon
Ytelse
Føringsveier
Sikkerhet
Dokumentasjon
Forlegningssystemer
Kabelfremføringssystemer
Rutiner
Koblingsmoduler
Eksempler:
• Brannskille
• Klaringer
• Dokumentasjon
• Bøyeradius
• Eksterne kabler
Sikkerhet
Installasjonsrutiner
Sikker
het
Føringsveier
Punkt
4
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.4
5.5
5.6
5.7
Krav til planlegging av kablinginstallasjon
Personell
Sterkstrømskabling
Fiberoptisk kabling
Transmisjons- og terminalutstyr
Celler og batterier
Kabelfremføringssystemer
Koblingsmoduler
Kabler
Termineringspunkter
Dokumentasjon
Skille mellom kabler
Beskyttelse av installert kabling
Forlegningssystem
Kabelfremføingssystemer
Koblingsmoduler
Kabling
Plass
Krav til installasjon av kabling
Generelt
Føringsveier
Koblingsmoduler
Kabler
Dokumentasjon
Oppbevaring av kablingskomponenter og
utstyr
Føringsveier
Forlegningssystem
Koplingsmoduler
Kabelinstallasjon
Skjøting og terminering av kabler
Snorer og krysskoblingstråd
Overspenningsvern
Merking
Prøving
Kontraktsmessig overtagelse
Inst
Eier
n
n
n
n
n
n
n
n
Plan El-inst
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
l
l
l
Nett Bruker Andre
n
n
l
l
l
l
l
l
l
Lev
l
Felles kablingssystem fellesført med 230V
Type kabel
– U/UTP
S/FTP
- Koblingstap (skjermet)
- TCL ved uskjermet
Fremføringssystem
– Stige, perforert, tett
P-faktor
– Antall kurser
– Faser
– Sikringsstørrelse
Segregasjonsklasse
a-d
Avstand 1 – 30 cm
Reduksjonsfaktor
PoE – LED-installasjon
PoE
RJ 45 "kraftkontakter"
1 A @ 60 V max
2 x 0,75 mm2 i en RJ45!
PoE- muligheter og utfordringer
Ekomkabler som kraftmatekabel?
–PoE standard 15.4W ( 44V DC og
350mA)
–PoE+ 25,5W (42,5 V DC og 600 mA)
–95 /200 W
200W PoE
Fjernmating
Global oppvarming av kabler
Mulig skade på kontakter under fra og
tilkopling med last
Økt varmegang ved bruk av «feil type»
kabler
Temperatur i kabelbunt
U/UTP 6.0mm
R = 0,095 W/m
F/UTP 7.0 mm
R = 0,075 W/m
S/FTP 7.5 mm
R = 0,070 W/m
60
37 kabler/bunt
55
Omgivelsestemp. = 20oC
50
45
“Bunt” temperatur ( oC)
Indicates data reported in
ISO/IEC TR 29125:2010
40
35
30
25
Isolert
Ventilate
Ventilert
20
0
150
300
450
Strøm pr. leder (mA)
600
750
Tiltak
Legg maksimalt 24 kabler i en bunt
Sørg for minst 15 cm avstand mellom bunter
Velg framføringsveier som muliggjør luftsirkulasjon
– Obs EMI!
Blir dette merkingen på patchepanelet?
«Ny» 5 Sikre EKOM
Økende krav til
dokumentasjon og
verifikasjon av installasjon
Uavhengig kontroll
Myndighetskontroll
Takk for oppmerksomheten!