4. trinn 2015/2016 Uke 41

Lekseplan Trosvik skole
4. trinn 2015/2016
Uke 41
Læringsmål
Norsk
Samfunnsfag
Vite når bokstaven u blir o-lyd i enkelte ord. Se øveord.
Vite forskjellen på ordklassene verb, substantiv og adjektiv.
Kunne forstå divisjon. Vite at divisjon og multiplikasjon er motsatte
regnearter.
Vite at det finnes ulike typer kart.
Sosial ferdighet
Å takle erting.
Matematikk
Lekser
Tirsdag
Norsk:
NB:
Safari lesebok: s. 44 og 45. Les godt på teksten.
Gjør lesebokoppgave.
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk:
Safari lesebok: s. 54 og 55.
Lekseboka: Skriv ned 5 ord. Skriv en kort forklaring.
Matematikk:
TM: s. 45.
Norsk:
Safari lesebok: s. 56 og 57. Les teksten flere ganger.
Engelsk:
Stairs: TB s.16-17 les og snakk med voksen om
innholdet på sidene. Hvilke ord kan du?
WB s.20. Gjjør oppgave 2 og 3.
Norsk:
Safari lesebok: s. 58 – 61. Medlesning sammen med en
voksen. Utfordring: Les teksten alene, voksen lytter.
Øvebok: S. 18: Gjør oppgave 15 og 16. Skriv i
Lekseboka. Øveboka skal ikke ha boktrekk.
Øveord:
Engelske
øveord:
bukse – jukse, lukk – bukk, plukker – sukker,
verb, ordklasse
Kunne månedene (the months) muntlig:
January, February, March, April, May, June, July, August, September,
October, November, December.
4a skal besøke
biblioteket. Ta
med bøker, mat
og drikke.
Tilbake ca.
kl. 12. 45.
Les bak på
lekseplanen!
Krø 4b:
Gymklær,
innesko, kun
såpe og
håndkle.
Krø 4c:
Gymklær,
innesko, kun
såpe og
håndkle.
Info

Bibliotekbesøk i byen: Denne høsten skal klassene på 4. trinn besøke
biblioteket i byen, en dag hver. Elevene får en opplevelsesdag hvor de
skal møte kunstneren Thore Hansen. Thore Hansen bor i Fredrikstad og
har skrevet og illustrert en rekke bøker for barn og unge (blant annet
“Ruffen”). Møtet på biblioteket er både et forfattermøte og et møte med
biblioteket.
Elevene skal gå til og fra biblioteket. Husk gode sko.
4a: onsdag 7/10
Den uka elevene skal gå på biblioteket, skal de ikke ha kroppsøving på
skolen.
Les informasjonen du har fått om biblioteket, og fyll ut det hvite arket om
du ønsker lånekort. Gi det hvite arket til læreren din.

Månedens ferdighet: Å takle erting. Ha en samtale om dette hjemme.

Paraply: Skolen ønsker at barna bruker regntøy på skolen, ikke paraply.

Temakveld onsdag 7/10: HOLD AV KVELDEN 7.oktober 18.30-20.30
Velkommen til temakveld ”Mobbing og vennskap”
I samarbeid med Trosvik barnehage inviterer Trosvik skole og Trosvik
FAU til temakveld om ”Mobbing og Vennskap”med foredragsholder ÅseBerit Hoffart på Trosvik skole i gymsalen onsdag 7. oktober klokken 18.30
til ca 20.30. Åse Berit Hoffart jobber som seniorrådgiver i FUB Foreldreutvalget for barnehager.
Foredraget er aktuelt for både ansatte, foreldre, politikere og fagpersoner,
men siden dette er et samarbeid mellom barnehage og skole vil det
kanskje treffe best på de lavere trinn i skolen (1.- 4/5. klasse). Alle er
imidlertid velkommen.
Husk småpenger til en kaffe/brus.
Margrethe Bjordal
[email protected]
Monica Wettre
[email protected]
Rebecka Olavesen
[email protected]
Lise Aker
[email protected]