Styremøte 2015.05.18

Styremøte sameiet Haganjordet 18.05.2015
Fremmøtte: Tom Erik Støa, Peder Brandal, Vibeke B.Aasberg, Terje Nilsen, Beate
Brandsæter og Elisabeth Bang.
7. Fremdrift maling
- OK fra ABBL sin side, og arbeidet i Haganjordet er nå i gang.
Arbeidet vil gå frem til uke 34, og fremdriftsplaner er hengt opp i hver blokk, samt lagt i alle
postkasser.
8. Oppfølging av saker fra forrige styremøte
- Garasjeport til blokk 4(E blokk) er bestilt, og styret avventer tilbakemelding fra leverandør
på når denne blir levert / satt opp
- Brøyting av vei fra Haganjordet – Kolsås.
Styret sender et brev til Bærum Kommune vedrørende opparbeide gangvei fra Haganjordet –
til Kolsås.
- Brannvarslingsanlegg i Haganjordet.
Det har blitt utført service på brannvarslingsanlegget og alle leilighetene er nå OK.
- Styret i Haganjordet har blitt kontaktet av Norsk Brannvern som ønsker å komme på
styremøte for å informere litt om styrets ansvar / rettigheter. Tom Erik har dialogen.
- Bytte av sand i sandkasser: Det er nå fjernet en sandkasse (den var gjengrodd) Det er nå tre
sandkasser i Sameiet. Disse har alle fått skiftet sand.
- Styret skal kontakte Bærum Kommune vedrørende vei over jordet mot Kolsås T-bane.
Oppbygging av vei/ brøyting er et ønske fra flere beboere og styret jobber fortløpende med
denne saken.
9. markiser og markiseduk
- Nåværende farge på sameiets markise heter Vancouver 7486 og har gått ut av produksjon.
Styret jobber i samarbeid med flere beboere med forslag på lignende markiseduker og
kommer snart tilbake med ny farge (navn og nummer) Infoen vil bli lagt ut på styrets nettside.
Diverse:.
- Tilbakemelding på vannskader i Sameiet etter rehabiliteringen.
Alle involverte beboere har nå fått tilbakemelding, og leverandør Netland jobber med
utbedring etter avtale.
- Vask i Haganjordet:
Det har kommet klager på vask i sameiets fellesområder. Dette er tatt opp med ABVK, gått
befaring, og vil nå bli tatt tak i.
Nytt styremøte er satt til 09.06.2015.
………………………………..
Tom Erik Støa
…………………………… ……
Elisabeth Bang
……………………………….
…………………………… ……
Peder Brandal
Vibeke B.Aasberg
…………………………… ……
Terje Nilsen