Saker til politisk behandling 1. halvår 2015 – meldt rådmannen pr

Saker til politisk behandling 1. halvår 2015 – meldt rådmannen pr. 23.03.2015
KST – kommunestyret
FSK – formannskapet
UOP – utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid
UHO – utvalg for helse og omsorg
VALGS – valgstyret
NB! Med forbehold om oppsatte behandlingsdatoer. Listen over saker vil evt. endres, da det kan komme til saker på kort varsel.
Utvalg
Møtedato
Saksbehandler
Omhandler_________________________________________________________
UOP
22.04.2015
Ole Folland
Tilstandsrapport skole - 2014
UOP
22.04.2015
Harald Torske
Oppfølging av folkehelseplan
FSK
23.04.2015
Roald Klausen
Avløpsordning for Bostad - Møte i mars/april
FSK
23.04.2015
Ole Folland
Sørborgen - investeringsbeslutning
FSK
23.04.2015
Daniel Kvisten
Økonmirapport 1 - regulering
FSK
23.04.2015
Steinar Lianes
Kommunereformen - styringsgruppemøte
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Behandling av listeforslag
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Oppnevning av stemmestyrer
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Oppnevning av forhåndsstemmemottakere
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Fastsetting av godtgjørelse for stemmemottakere og valgmedarbeidere
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Oppnevning av utvalg for prøving av forhåndsstemmer
VALGS
23.04.2015
Steinar Lianes
Delegering fra valgstyret til valgsekretariatet
FSK
23.04.2015
Tore Flatmo
Revisjon av utleiereglement og husleiesatser - utleieboliger
FSK
23.04.2015
Frode Solbakken
Klage Haugamyra
FSK
23.04.2015
Ole Folland
Utleie av haller
UHO
23.04.2015
Harald Torske
Oppfølging av folkehelseplan
FSK
23.04.2015
Steinar Lianes
Politireformen
KST
30.04.2015
Roald Klausen
Avløpsordning for Bostad – Møte i mars/april
KST
30.04.2015
Ole Folland
Sørborgen - investeringsbeslutning
KST
30.04.2015
Daniel Kvisten
Økonomirapport 1 - regulering
KST
30.04.2015
Steinar Lianes
Kommunereformen - folkeavstemning
KST
30.04.2015
Tore Flatmo
Revisjon av utleiereglement og husleiesatser - utleieboliger
KST
30.04.2015
Tore Flatmo
ROS-analyse beredskap
FSK
07.05.2015
Steinar Lianes
Kommunereformen - styringsgruppemøte
FSK
07.05.2015
Daniel Kvisten
IKT-strategiplan
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Granmo - utbyggingsavtale
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Granmo - grunneieravtaler
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Granmo - reguleringsplan
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Reguleringsplan FV 704 – Avhengig av forslag fra SVV
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Reguleringsplan for massedeponi Sørborgen m.m. - Usikkert behandlingstidspunkt.
FSK
28.05.2015
Geir Magne Sund
Kommunedelplan Tanem Tulluan – Til høsten
FSK
28.05.2015
Tove Kummeneje
Reguleringsplan Deponi Fjærem, Avventer 2.gangs behandling.
Krav om mer informasjon fra tiltakshaver.
FSK
28.05.2015
Tove Kummeneje
Reguleringsplan for grusuttak Forset, Parallelt med kommunedelplan Tanem-Tulluan.
FSK
28.05.2015
Tove Kummeneje
Dispansasjon oppfylling Forset nedre, Avventer behandling.
Tilbakemelding og mer informasjon fra tiltakshaver
FSK
28.05.2015
Steinar Lianes
Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte
FSK
28.05.2015
Steinar Lianes
Politikere - pc'er og nettbrett, e-postadresser
FSK
28.05.2015
Daniel Kvisten
Regnskap og årsmelding
FSK
28.05.2015
Daniel Kvisten
Finansreglementet - oppdatering
KST
04.06.2015
Geir Magne Sund
Granmo - utbyggingsavtale
KST
04.06.2015
Geir Magne Sund
Reguleringsplan for massedeponi Sørborgen m.m. - Usikkert behandlingstidspunkt
KST
04.06.2015
Geir Magne Sund
Kommunedelplan Tanem Tulluan - Høsten ?
KST
04.06.2015
Tove Kummeneje
Reguleringsplan Deponi Fjærem, Avventer 2.gangs behandling.
Krav om mer informasjon fra tiltakshaver.
KST
04.06.2015
Tove Kummeneje
Reguleringsplan for grusuttak Forset, Parallelt med kommunedelplan Tanem-Tulluan.
KST
04.06.2015
Steinar Lianes
Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte
KST
04.06.2015
Daniel Kvisten
Regnskap og årsmelding
KST
04.06.2015
Daniel Kvisten
Finansreglementet - oppdatering
UOP
10.06.2015
Steinar Lianes
Vedtakskontroll
UHO
11.06.2015
Steinar Lianes
Vedtakskontroll
FSK
18.06.2015
Steinar Lianes
Vedtakskontroll
KST
25.06.2015
Steinar Lianes
Vedtakskontroll
Saker meldt rådmannen pr 23.03.2015, med usikkert behandlingstidspunkt
FSK
2015
Geir Magne Sund
Nye Svean kraftverk - utbyggingsavtale - usikker fremdrift
FSK
2015
Tove Kummeneje
Nye Svean kraftverk - konsesjon - usikker fremdrift
KST
2015
Geir Magne Sund
Nye Svean kraftverk - utbyggingsavtale - Usikker fremdrift
KST
2015
Tove Kummeneje
Nye Svean kraftverk - konsesjon - usikker fremdrift
FSK
2015
Tore Flatmo
Vannledning Nideng - avtale med Statnett - Avhengig av møte med oppsitterne
FSK
2015
Geir Magne Sund
Hallset B1-1 – Høst 2015
FSK
2015
Geir Magne Sund
Områdeplan/Helhetlig plan for Hallset/Sentrum - forutsetninger