Skansedammen-brosjyre

N
E
M
M
A
D
E
S
N
A
SK
nlegg
beboera
Arbeidet med boligsoneanlegg under
Skansedammen er i gang og vil gi
beboerne i boligsonen et moderne og
funksjonelt beboeranlegg. Anlegget
skal ha 193 parkeringsplasser og vil
stå ferdig i første del av juli 2015.
I det nye anlegget vil det kun bli
parkering for beboere.
Når anlegget åpner vil parkeringsplasser
på gategrunn bli fjernet. Å fjerne biler
fra gategrunn vil gi økt kvalitet på bomiljøet og bedre fremkommeligheten
for utrykningskjøretøy. I det nye anlegget
vil det kun bli parkering for beboere.
Bergen kommune er utbygger og skal
drifte Skansedammen beboeranlegg.
Parkeringsforbudssone
an
Sk
n
ke
k
ba
se
Skansedammen
beboeranlegg
lien
Skanse
nd
He
La
de
gå
rds
ga
We
en
ing
nn
me
all
ds
trli
Ve
k
nri
la
rge
te
a
sg
t en
en
at
g
re
Øv
Deler av dagens boligsoner,
6 og 7, vil bli omgjort til parkeringsforbudssone. Her skal
145 parkeringsplasser saneres.
I tillegg skal 55 plasser i gatenettet ovenfor forbudssonen
fjernes. I forbudssonen vil det
bli skiltet for et begrenset antall
parkeringsplasser som vil bli
reservert for bevegelseshemmede
samt gjesteparkering i form av
parkometerplasser. Vareleveranser, av- og pålessing vil være
tillatt.
Beboere i ny forbudssone vil fortsatt kunne kjøpe sonekort i sone
6 og 7, eller i det nye anlegget.
En vanlig parkeringsplass vil koste
kr. 860,- pr. mnd. Parkeringsplass for
el-bil med ladepunkt vil få et tillegg på
kr. 300,- pr. mnd., totalt kr. 1160,-.
Det tas forbehold om prisjusteringer.
Anlegget vil ha 193 plasser fordelt på
153 vanlige parkeringsplasser og 30
parkeringsplasser for el-bil med ladepunkt. I tillegg vil det være 10 parkerings-
plasser hvor beboere med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede vil ha
fortrinnsrett. Parkeringsplassene vil bli
nummerert og ha en bredde på ca. 2,40 m.
15.5.2015 er søknadsfrist for å søke
parkeringsplass i Skansedammen beboer
anlegg. Informasjon om søknadsprosess og
tildelingskriterier vil bli sendt ut i april.
Bergen kommune Trafikketaten
Neumannsgate 1, 5015 Bergen • Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 88 50 • E-post: [email protected]
SERVICESENTERETS ÅPNINGSTIDER:
1. april - 30. september: 07.30 - 14.30 • 1. oktober - 31. mars: 07.30 - 15.00