Bli med å ta de beste idéene videre til FYRTÅRN

IKTPLUSS
IKT og digital innovasjon
FYRTÅRN – IKT-løsninger for helse og omsorg
>> Vil du utvikle fremtidens IKT-løsninger
innen helse og omsorg?
Forskningsrådet etterspør gode idéer som
kan resultere i ambisiøse og visjonære
prosjekter der offentlige og private aktører
sammen med bruker- og forskningsmiljøer
løser viktige samfunnsutfordringer.
www.forskningsradet.no/IKTPLUSS
Trinnvis prosess – viktige datoer:
7. mai: Idémyldring – infomøte
10. juni: Frist idé/konseptskisse
26. august: Søknadsfrist forprosjekt
Oktober–februar: 10–15 forprosjekt støttes
17. februar 2016: Søknadsfrist FYRTÅRN
Mai 2016: 2–3 FYRTÅRN á 50–100 mill. kroner,
3–6 års varighet
www.forskningsradet.no/IKTPLUSS
www.forskningsradet.no/HELSEVEL
www.forskningsradet.no/BIA