2.trinn_veke_37201.46 KB04/09/2015, 13:32

Namn:_____________
_
Veke 37
På skolen
Heime
Basis
Måndag
07.09
Norsk: Bokstaven G/g
Tuba Luba oppg.hefte s. 60-75
(Storgruppe s.58-59)
Klasseregler
Matematikk: Pluss og minus med tala
opp til 20 MG s. 30 - 37
K&H: Vi broderer blad i haustfargar.
Gym: 2b og 2c
3-deling av trinnet:
Musikk/Norsk/Samf.fag
Tysdag
08.09
Onsdag
09.09
Norsk
Matematikk: Pluss og minus med tala
opp til 20
Naturfag/samfunnsfag :2b + 2c
Samane sitt år, s. 38 - 45
Norsk
Gym: Krypestafett og kanonball
Krle: Klassemiljø, venner. Vi arbeider
i «Vi i verda» s. 84-87.
Eng: leik med regle
Utfordring
Basis
Vekelekse (eigen perm,
leverast til lærar torsdag):
Matteark, finskriftark.
Lekse:
Tuba Luba: Les
s. 22
Torsdag
10.09
Fredag
11.09
Matematikk: Pluss og minus med
talllene opp til 20
Norsk
Naturfag: 2a + 2d Samane sitt år s.
38 – 45
Data (alle har data denne dagen)
Norsk
Krle: Klassemiljø, venner. Vi arbeider
i «Vi i verda» s. 84-87.
3-deling av trinnet:
Samf/Mus/Norsk
Tuba Luba:
s.24-25 (I
løpet av
veka)
Lekse:
Tuba Luba: les
s. 23
Lekse:
Tuba Luba: Les
s. 26
Gym: 2a og 2d
3-deling av trinnet:
Musikk/Norsk/Samf.fag
Utfordring
Lekse:
Tuba Luba: Les
s. 27
www.gylden
dal.no
www.multi.n
o
Melding til heimen:
*Hugs drikkeflaske!
*Lærarane på trinnet: Else Myrvågnes, Linda Lillestøl,
Bente Anita Myren, Espen Andre Barstad,
Marianne Meland Ødegard, Silje Alvik, Sissel Hoddevik
2A Else kontaktlærartid tysdag: kl 13.15-14.00
2B Espen kontaktlærartid tysdag: kl 13.15-14.00
2C Linda kontaktlærartid torsdag kl 13.15-14.00
2D Bente kontaktlærartid måndag: kl 12.15-13.00
Tlf. nr.: 70 16 42 70
*Epostadresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fag
Norsk
Matematikk
Engelsk
Læringsmål
Kunne bokstavnamn og bokstavlyd på die bokstavene vi har lært og vite om det
er konsonant eller vokal: o – l – a – s – e – i – b – m – r – f – u – k – å – t –
n – p – ø – h.
Kunne addisjon (+) ved hjelp av hovudrekning.
Kunne addisjon ved hjelp av talinje.
Kunne dele eit tall i tiarar og einarar.
Kunne leiken: Is’nt it funny that a bear likes honey, I wonder why he does
bzzzz, bzzzz. Bzzzz. Go to sleep Mr. Bear. Wake up Mr. Bear. Someone has
stolen your honey pot.
Kunne frasane: Good morning, My name is, What’s your name?
Samfunnsfag/naturfag Vite korleis samane deler inn året
KRLE
Vi lærer korleis det er å vere gode vener.
Kunst og håndverk
Kroppsøving
Kjenne til songane:
«Det er så fint å se deg igjen», «Stopp, ikke mobb», «Jeg er glad for å ha en
venn»
Kunne brodere
Kunne sende og ta i mot ball
Arbeidsmål
Kunne gå roleg og fint mellom garderobe og areal
Musikk