Norsk: Jeg kan skrive fortellinger med konflikt/spenningstopp

Øve litt hver dag på engelske gloser.
Gloser for Step 1:
like who = som hvem wait and see = vent og se buy = kjøp
well done = godt gjort to look = å se, å titte guards = vakter
tall = høy strong = sterk practise = øve, trene I know = jeg vet
Gloser for Step2: Gloser på s. 197 i TB under ”William Tell”, 20
gloser, fom. ”decided” tom. ”following”.
Gloser for Step 3: Gloser på s. 197 i TB under ”William Tell”, de 30
neste som hører til teksten, fom. ”decided” tom. ”whispered”.
Lese s. 109 – 114 i Språkbok.
Start med oppgave 15a og b
Norsk:
Jeg kan skrive
fortellinger med
konflikt/spenningstopp
Matematikk:
Engelsk
Jeg kan skrive en
myte.
Idiom:
”As strong as a
horse/As strong as an
ox”
Sterk som en
hest/Sterk som en okse
Timeplan
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Norsk
Norsk
Matematikk
Engelsk
Musikk
Plan
Norsk
Norsk
Musikk
KHV
KHV
KHV
Matematikk
Matematikk
Skolens time
Norsk
Gym
Gym
Norsk
Matematikk
Engelsk
Engelsk
KRLE
Gym
Samf.fag
Samf.fag
KRLE
Natur&Miljø
Natur&Miljø
Informasjon til hjemmet.
Periodens Olweus
I kunst og Håndverk denne perioden lærer
elevene om skulptur og menneskets
proporsjoner. Det blir flotte kunstverk av
arbeidet de gjør, og på hjemmesiden vår kan
alle ta en smugtitt på noen av skulpturene
som er ferdige. Flere bilder blir lagt ut her
etter hvert som kunstnerne våre blir
ferdige ☺
Vi hilser på
hverandre når vi
treffes.
NB!
Onsdagen i denne uken får vi nye bøker fra
biblioteket og må levere de vi har hatt siden
før jul tilbake. Sjekk godt hjemme om du
kan ha noen bøker som tilhører biblioteket!
Er det en bok du kunne tenke deg å låne litt
lengere så ta den med slik at vi får
forlenget lånetiden for deg!
Alle synes det er koselig å bli møtt
med et hei om morgenen eller når man
møtes. Du kan være den som gjør dagen
god for en annen ved å smile og si hei!
Politisk streik onsdag 28.01 kl 14.00 – 16.00
Hvordan dette vil innvirke på elevenes
skoledag vil dere få et eget skriv om.
Naturfag:
UKAS EMNER:
Krle:
Samfunnsfag:
Værtegn
Mat&Helse gr:1
Kunst&Håndverk gr:2
Kveldsrøde gjør morgen søt,
morgenrøde gjør marken bløt.
Rektors spørsmål
1. Hvilket vær meldes det for fredag
30.januar og hvor mange grader skal
det være denne dagen på Atrå barne
og ungdomsskole?
2. Hvem synger sangen Cartoon Heroes?
3. Ulf har to fornavn! Hva er det andre?
Gyllen aftenrøde på fjelltopper er også
et godværsmerke. Likeså dyp
nattehimmel med klare stjerner, men
kaldt blir det gjerne.
Hilsen Ulf, Haldis og Marianne