Tønsberg Rotaryklubb

Tønsberg Rotaryklubb
Styre og komiteer 2015-2016
30.6.2015
Styret
Andre
Tillitsmenn
President
Visepresident/innk. president
Immediate Past President
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Sekretær
Kasserer
Visesekretær
Revisor
Arkivar 1
Arkivar 2
Flaggskipper
Ungdomsutveksling CYEO
IT-ansvarlig – CICO
Rotary Foundation Contact – CRFO
Seremonimester
Valgkomite
Jan Arne Christensen
Trond Asplin
Liv Melby
Mette Lise Anundsen
Bjørn Gullaker
Tom Løyning
Heidi Thorin Olsen
Ruth Kristin Gran
Odd Svang-Rasmussen
Erik Gran
Oddvar Bruun
Jan Tønnessen
Torbjørn Johannessen
Jan Tønnessen
Petter Lieth
Jen Petter Bergan
Odd Svang-Rasmussen
Elisabeth Stickler
1. Gisle Prøsch
2. Liv Melby
3. Trond Asplin
Klubbadministrasjonskomite (30)
Trond Asplin, leder
Møtekomite (9)
Sosialkomite (10)
Nils Edv Freberg, leder
1
Arne Kvam
Terje Brygard
3
2
Øystein Holt
2
Einar Aaraas
Nils Kamfjord
2
2
Jan Tønnessen
1
Hans Falkenberg
1
Øyvind Strømsjordet
1
Anne-Lise Eilert-Olsen, leder
Margrethe Horne
Ragnar Roaldset
Oddvar Bruun
Torbjørn Johannessen
Jan Taarneby
Geir Wegger
Eva Andrea Kralik Mørck
Caroline M Wedel Jarlsberg
Inger Olsen-Nauen
Programkomite
(10)
Torunn Grinvoll, leder
Roar Jonstang
Gisle Prøsch
Bente Falkanger
Tone Lyngstad Nyaas
Tone Moseid
HOVEDKOMITEER:
2
2
2
2
1
1
4
3
2
2
2
2
2
1
1
4
Pia Gundersen
Knut Holter
Haaken Mathiesen
Christofer Arnø
1
1
1
1
Medlemskapskomite
(12)
Bjørn Gullaker, leder
Harald Broch
Yngvar Lundh
Tom Seeberg
Sven Haraldsen
Elisabeth Stickler
Stein Unneberg
Turid Gyllenhammar
Bente Krauss
Liv Melby
Anne Marie Gran Bruun
Sissel Høisæther
Kommunikasjons/PR-komite
(11)
3
3
3
3
2
2
2
Mette Lise Anundsen, leder
Erik Robertstad
Jan Petter Bergan
1
2
3
Ruth Gran
Liv-Jorunn Helgestad
Alf Steinar Kjærås
Bob Dugal
3
3
3
2
2
1
1
1
1
Gisle Bjørnstad
Mette Bjune
Eigil Ringstad
Solfrid Østby
2
1
1
1
Serviceprosjektkomite
(11)
Internasjonal tjeneste/TRF-komite
(11)
Heidi Thorin Olsen, leder
Knut Gran
1
2
Kjell Vik
Eva Brekke
Trine Elverum
Bjørn Nordstrand
Per Svennar
Christine Norum
Ketil Teigen
Geir Ove Johannessen
Ola Rasmussen
9
3
3
2
2
1
1
1
1
Tom Løyning, leder
Christina Moen
Petter Lieth, CYEO
Aksel Haraldsen
Thor Smith Stickler
Trond Barth Andersen
Per Engeseth
Elin Graabræk Thoresen
Ingeborg Seel Bahr
Ellen Asplin
Jan Anders Rokne
Ikke fordelt på komiteer:
President Jan Arne Christensen
Kasserer Erik Gran
Sekretær Odd Svang-Rasmussen
NB Tallene etter medlemsnavnene viser antall år i komiteen ved slutten av året 2015-2016.
1
2
4
3
3
2
2
2
2
1
1