Les hele intvitasjonen. - Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF
Kristiansund sykehus
Klinikk for barn og unge
Seksjon for habilitering av barn og unge
Arbeidsseminar for ansatte
i avlastning - og barneboliger
TEMA:
Praktisk tilnærming til Helse og omsorgstjenesteloven
kap.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seksjon for habilitering av barn og unge
v/ Kristiansund sykehus
E-post: [email protected]
Tlf.: 71 12 16 00
Fax: 71 12 16 01
Postadresse:
Herman Døhlens vn. 1
6504 Kristiansund N
Kontoradresse:
Sykehusgt. 2
6508 Kristiansund N
FORELESERE:
Hilde Husby og Monica Hansen Skomsøy,
Seksjon for voksenhabilitering, Nordmøre og Romsdal
Bente Strømsvåg
Seksjon for habilitering av barn og unge,Kr.sund sykehus
Lasse Lyster og Frank Ørnvik,
Breilisikten,Kristiansund kommune
STED:
Kristiansund sykehus, Auditoriet
TID:
Fredag 24 april 2015 kl. 09.00 – 15.00
MÅLGRUPPE:
Ansatte og ledere i kommunens avlastende tiltak og
barneboliger
MÅL MED SEMINARET:
Bli kjent med helse- og omsorgstjenesteloven kap.9
Ha tanker rundt egen faglig, etisk forsvarlig tjeneste med
andre løsninger
2
PROGRAM
09.00
VELKOMMEN og REGISTRERING
09.00 – 10.00
Refleksjon som metode i arbeidet
med andre løsninger
v/Hilde Husby og Monica Hansen
Skomsøy
10.15 – 11.30
Helse – og omsorgstjenesteloven
kap.9
v/Bente Strømsvåg
11.30 – 12.30
LUNSJ
12.30 -14.30
Arbeid i andres hjem.
Etiske dilemma
Gruppearbeid
v/ Lasse Lyster og Frank Ørnvik
15.00
Slutt for dagen
Arbeidsgruppa for seminaret har vært:
Arnhild Fiske, Surnadal kommune
Bente Farstad, Kristiansund kommune
Lisbeth Sjøli, Nesset kommune
Marit Romundstad, Barnehabiliteringen
Else Brevik, Barnehabiliteringeen
3
PÅMELDINGSFRIST:
Fredag 17 april 2015
Bindende påmelding sendes:
Barnehabiliteringstjenesten
Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund
eller e-post: [email protected]
Ved spørsmål kontakt Barnehabiliteringstjenesten
tlf. 71 12 16 00
Kursavgift kr.100,Faktura ettersendes, husk fakturaadresse
Det serveres enkel lunsj, kaffe og te
Avlastningsseminar 24 april 2015
navn
stilling/
arbeidsted
adresse
postnr./
sted
telefon
e-post
4