2015 07 30 Offentlig journal SSHF

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/04760-19 Takker ja og arbeidsavtale - Jordmor ved Kirurgisk klinikk, fødeavdeling SSA, 100
% st. vikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/05011-14 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Barnepost SSK, 10% st, vikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/03918-4 Vedlegg til arbeidsavtale 17.08.2015 - 10.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dialyse enhet SSK
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/06616-6 Tilbud som psykiatrisk sykepleier ved ABUP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03980-14 NPE-sak 2014/02378 Vedtak - medhold - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/02378 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/05525-3 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/09116-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Tryg Forsikring, Bergen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-462 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015
Avsender:
Bozena Hanesjö
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-463 Egenerklæring - kontroll av MRSA og tuberkulose
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015
Avsender:
Edita Paulauskyte
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10028-464 Egenerklæring - kontroll av MRSA og tuberkulose
Sak:
MRSA-skjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF - 2015
Avsender:
Kirsi Tiilikka
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00156-5 Vitnemål/Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01317-2 Vitnemål/Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01476-8 NPE-sak 2015/01038 - Ber om relevante journalopplysninger - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/01038 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03218-34 Takker ja og arbeidsavtale - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for
barn og unge, Arendal, 100 % st. vikar
Sak:
Ansettelse - Autismekonsulent ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge, Arendal - st. ref. 2558261548
Avsender:
Rannveig Nesset
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03329-11 NPE-sak 2015/04062 - Vedtak - avslag - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/04062 - Avskjermet
Avsender:
Norsk pasientskadeerstatning
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04448-127 Takker ja og arbeidsavtale - Psykiatrisk sykepleier ved ABUP, Akuttambulant
team, Arendal, 100 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Miljøterapeut ved ABUP, Akuttambulant team, Arendal, 2 x 100 % st. fast - st. ref. 2648937297
Avsender:
Judith Helen Fredriksen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
26.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04842-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
KLP Skadeforsikring
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05350-3 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05612-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/05708-3 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om helseopplysninger - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05731-6 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/05782-7 NPE-sak 2015/05968 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/05968 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSF
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05786-2 Vitnemål - attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/05841-5 NPE-sak 2015/07042 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/07042 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSF
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05901-2 Påminnelse - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Sparebank 1 Forsikring
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-3 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Lina Heldal
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-4 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-5 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Hanne Sivertsen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-6 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-7 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Kristelin Netland
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-8 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-9 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Lena Therese Osmundsen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-10 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-11 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Kamilla Reme Djuphagen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-12 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-13 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Mari Ann Foss
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-14 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-15 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Sigrid Nordhus
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-16 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-17 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Tom Ole Lindefjeld Hagen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-18 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-19 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Jenny Jan Yee Cheung
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-20 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05915-21 Søknad og CV - Sykepleiere - st. ref. (2708080231)
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Avsender:
Amanda Pedersen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05915-22 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref.
2708080231
Sak:
Ansettelse - Sykepleiere Medisinsk sengepost Flekkefjord - st. ref. 2708080231
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06045-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06123-5 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal – KPH - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06134-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Advokatene Pål A. Eide og Øyvind Tvedt M.N.A
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06145-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Trygg-Hansa Försäkring filial
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06159-6 NPE-sak 2015/07400 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/07400 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSF
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06161-6 NPE-sak 2015/07397 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/07397 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSF
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06202-2 Vitnemål - Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
30.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06233-1 Innkalling som vitne i Fylkesnemnda - Avskjermet
Sak:
Innkalling som vitne i Fylkesnemnda - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Arendal kommune
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSA
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06234-1 Forespørsel om manglende dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om dokumentasjon - Avskjermet
Avsender:
NAV Grimstad
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
22.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06235-1 Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Sak:
Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Avsender:
Agder politidistrikt Grimstad politistasjon
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling SSA
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06236-1 Viktig informasjon til avdelingsledere på kirurgi avdelinger og
medisinske/kreftavdelinger samt til representanter for spesialforeninger - VALG i NBCG - tilbakemelding behøves
Sak:
Stryringsgruppe for NBCG (Norsk bryst canser gruppe) - valg av representanter for 2016 - 2018
Avsender:
Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
013
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06237-1 Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Avsender:
Agder politidistrikt
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06238-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Van Ameyde Norway AS
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Senter for kreftbehandling
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06239-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Crawford & Company (Norway) A.S.
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06240-1 Pasientklage - Avskjermet
Sak:
Pasientklage - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06241-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Van Ameyde Norway AS
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Dok. dato:
24.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06242-1 Oppfølging sykemeldte - Oppfølgingsplan - Avskjermet
Sak:
IA-sak - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06243-1 Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Mottaker:
Barneverntjenesten Arendal kommune
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06243-2 Tilbakemelding til offentlig melder - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Arendal kommune
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06244-1 Etterlyser målform i innkalling/skjemaer i forbindelse med helseundersøkelse
Sak:
Målform ved innkalling
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSK
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
469
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06245-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Varodd AS
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06246-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06247-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Dr.med. Finn Ø. Winther
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
ØNH-avdeling
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06248-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSA
Dok. dato:
24.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06249-1 Klage på avslag om behandlingsplass - Avskjermet
Sak:
Klage på avslag om behandlingsplass - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06250-1 Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Avsender:
AIG
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06252-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdelingen
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06253-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06254-1 Forespørsel om sperring av journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om sperring av journal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
IKT-avdeling
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06255-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten - Fet kommune
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06256-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Psykologspesialist Brynjar Eiriksson
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06257-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal, samt røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06257-2 Forespørsel om kopi av røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal, samt røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
30.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
30.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06258-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Storebrand Livsforsikring AS
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSF
Dok. dato:
24.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06259-1 Innhenting av dokumentasjon - tilsvar til Kristiansand tingrett - Avskjermet
Sak:
Innhenting av dokumentasjon - tilsvar til Kristiansand tingrett - Avskjermet
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
22.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06261-1 Avlevering til Nasjonalbiblioteket
Sak:
Avlevering til Nasjonalbiblioteket
Avsender:
[email protected]
Journaldato:
30.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Barneseksjonen SSK
Dok. dato:
30.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044