Sem skytterlag

Sem skytterlag
v/leder Ottar Steinstø
pb 81
3168 Andebu
tlf. 90834158
[email protected]
Andebu 25.11.14
Til:
Sigvart Grorud, Andebuveien 225, 3170 Sem
Kåre Hesby, Hesbyveien 10, 3170 Sem
Ole Petter Husebø, Hesby, 3170 Sem
Per Sveistrup, Taranrødveien 60, 3170 Sem
Gunnar Tveitan, Andebuveien 243, 3170 Sem
Laila Andersen Brekke, Abdebuveien 315, 3170 Sem
Tønsberg Politistasjon, Boks 2073, 3103 Tønsberg
Sem skytterlag – terminliste 1. kvartal 100m og 300m 2015
Dag/dato
Lørdag 03.01.14
Lørdag 17.01.14
Lørdag 31.01.14
Lørdag 07.02.14
Lørdag 28.02.14
Lørdag 07.03.14
Hva
Trening felt
Trening felt
Trening felt
Trening felt
Trening felt
Trening felt
Tidsrom
Kl. 10:00 – 14:00
Kl. 10:00 – 14:00
Kl. 10:00 – 14:00
Kl. 10:00 – 14:00
Kl. 10:00 – 14:00
Kl. 10:00 – 14:00
NB! Eventuelle endringer vil bli meddelt snarest mulig!
Opplysningene ovenfor bekjentgjøres ved oppslag på Skytterhuset på Tveitan og på
lagets hjemmeside www.dfs.no//sem (under ”Hva skjer” og i kalenderen).
Med vennlig hilsen
Ottar Steinstø