Skolerute 2015 – 2016 Trones skole

Skolerute 2015 – 2016 Trones skole
Måned
Skoledager Dag/Uke
HØST 2015
August
10
September
Oktober
November
Desember
22
17
20
14
VÅR 2016
Januar
Februar
Mars
19
16
17
April
Mai
21
18
Juni
Sum dager
Hva
Kommentarer
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august
Planleggingsdager
Planleggingsdag
Første skoledag etter ferien
Trones skole. SFO åpen 12.august og 14. august.
SFO stengt 13. august
Trones skole. SFO åpen 17. august
Felles startdato for elevene på alle skolene
Uke 41. 5. - 9. oktober
Fredag 13. november
Fredag 18. desember
Høstferie for elevene
Planleggingsdag
Siste skoledag før jul
Tirsdag 5. januar
Uke 7. 15 - 19. februar
21. – 28. mars
Tirsdag 29. mars
Første skoledag etter nyttår
Vinterferie for elevene
Påskeferie
Første skoledag etter påske
Torsdag 5. mai
Kr. Himmelfartsdag
Fridag for elevene.
Planleggingsdag.
2. pinsedag
Grunnlovsdag
Siste skoledag før ferien
Onsdag 12. august –
Torsdag 13.august
fredag 14. august
16
190
Fredag 6. mai
Mandag 16. mai
Tirsdag 17. mai
Onsdag 22. juni
Forslag til skolerute 2016 – 2017:
Høstferie uke 41
Vinterferie uke 9. Vi samkjører med nabokommunene.
Felles dato for skole, SFO og kommunale barnehager.
Trones skole og SFO.
Felles sluttdato for elevene på alle skolene
Forslag til skolerute 2017 – 2018:
Høstferie uke 41Vinterferie uke 7.
Vi samkjører med nabokommunene.