Oddemarka skole

Ukeplan 9E Uke 34
Oddemarka skole
Informasjon:
• Fysiskaktivitet og friluftsliv torsdag: Vi sykler postveien til Justvik og sykkelstien hjem.
Det blir mulighet for et bad i Gillsvann. Viktig at du har en sykkel som fungerer. Ta med
mat og drikke. ALLE MÅ HA MED EGEN HJELM. Nb! Klær etter vær☺
☺ Fremmøte
skolegården utenfor inngangen til kontorene senest kl. 13.25.
• Husk elevregistrering, FRI-kontrakter og bind på bøkene til tirsdag!
Kontakt/info: tor.egil.sorby @kristiansand.kommune.no
[email protected]
Tlf. kontor 381 444 20
Mobilskole: Send ODD 9E din melding til 03686
Uke A
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
0830-0925
0925-0930
Samfunnsfag
Pause
Språk
Pause
Samfunnsfag
Pause
RLE
Pause
Musikk/Naturfag
Pause
0930-1025
1025-1035
Norsk
Pause
RLE
Pause
Matte
Pause
Musikk/Naturfag
Pause
1035-1130
Engelsk
Engelsk
Norsk
1130- 1140
Spising
Mat og helse
full klasse
Spising
Spising
Spising
1140 - 1210
Storefri
Storefri
Språk
Pause/spising
1025 - 1045
1045 – 1140
Norsk
Pause
1140 - 1145
1145 – 1240
Storefri
Storefri
1210-1305
Matte
K&H/M&H
Matte
Kroppsøving
1305-1315
Pause
Pause
K&H
(m-timer)
Pause
1315-1410
Naturfag
K&H/M&H
Pause
Kroppsøving
Valgfag
14.10 – 14.15
Pause
14.15 – 15.10
Valgfag
Til tirsdag
Til onsdag
Til torsdag
Til fredag
Mat og helse:
Fra boller til burritos:
Les hygiene på
kjøkkenet s. 176
Matematikk: 1.54,
1.55 og 1.56
Matematikk: 1.59, 1.60,
1.61, 1.63 og 1.64
Naturfag: Les side 7-9.
Skriv ned 4
faktasetninger fra
teksten og tegn
skallmodellen og
skymodellen på s9.
Samf: gjør tenk selv RLE: Lag en pyramide hvor
oppgave 1 og 3 s.
du skriver inn de ulike
Fransk: tenk
289.
kastene i kastesystemet,
gjennom hva du
gjør den så «fin» som mulig.
husker fra 8. trinn.
Norsk: Les s.8-13,
Norsk: Les s.22-25,
Hva er du flink til,
repetisjon
Engelsk: Tenk godt etter og repetisjon debatt
hva må du jobbe mer kommunikasjon og
skriv i boka di 3 mål der du
med?
retorikk
velger ting du skal bli bedre
på i engelsk i løpet av
Fransk: Arbeid med høsten. Lurt å gjøre de
Tysk: Skriv ned og
pugg glosene til stykket repetisjon fra 8. trinn tydelige f.eks. «1.Jeg klarer
alltid å skrive riktig bøyning
«Schulfrei» s.12, gloser
av «to be», «to have» og «to
Tysk:
Les
og
s.22.
do» eller «Jeg skal delta
oversett teksten
muntlig minst en gang i uka i
«Schulfrei» s.12.
Husk
elevregistrering,
Skriv ned ord du ikke engelsk». Viktig at du velger
noe som DU trenger å jobbe
FRI-kontrakter og
kjenner fra før og
med og vil bli flinkere til. ☺
bind på bøkene!
oversett dem. Her kan
du bruke google
translate eller ordbok.
Skriv ei setning i
kladdeboka di om hva
du gjør når det er ferie.
Fag
Hovedområde:
Delmål /Læringsmål
Engelsk
Exploring the world
Tysk
KOMMUNIKASJON
Jeg har skrevet mål om 3 ting jeg skal bli bedre på I løpet av høsten.
Jeg skal jobbe godt for å få det til. ☺
Jeg vet hvem Lars Monsen, Alicia Hemplem an-Adams og Thor
Heyerdahl er, og hva de har til felles.
Jeg vet hva ordene kommunikasjon, retorikk, debatt og
argumentasjon betyr.
Jeg vet hva verbal og non-verbal kommunikasjon er.
Jeg vet hva det vil si å dobbelt-kommunisere.
Jeg kan tegne en kommunikasjonsmodell.
•
du har repetert begrepene areal og omkrets for
grunnleggende geometriske figurer som sirkel, trekant og
firkanter
•
Du kjenner begrepet overflate, og kan tegne en terning
tegnet «utbrettet»
Jeg vet hva dem okrati er.
Jeg vet hvordan det politiske systemet i Norge er bygget opp.
Jeg vet hvilke oppgaver storting og regjering har.
Jeg vet hvilke politiske partier som er på stortinget i dag.
Du vet hva det vil si å være hinduist.
Du vet hva hinduismen tror på
Du kan forklare kastesystemet.
Du kjenner begrepet «atom» og kan kort forklare hvordan
ulike kjente personer har prøvd å beskrive og forklare
atomet
qwDu kan tegne skallmodellen av et enkelt atom
Jeg kan si hva jeg har gjort i ferien.
Fransk
Repetisjon fra 8. trinn
Jeg har kontroll på lærestoffet fra 8. trinn
Norsk fordypning
repetisjon
Mat og helse
Hygiene og oppvask
Norsk
Kommunikasjon og debatt
Matematikk
Samfunnsfag
Valg og demokrati
Hinduismen
Rle
Naturfag
Jeg har laget ei forside i arbeidsboka som forteller hva faget handler
om.