Utfylling av eksamensark ved skriftlig eksamen

Utfylling av eksamensark ved skriftlig eksamen
Eksamensdato
Programområde
Fag
Eksamenand
nummer
Skolens navn
Klasse
Geografisk navn
Fagkode
Ark nr
Antall
svarark
Kurs/linje
Studiespesialiserende
Antall ark totalt
Dette arkets nummer
Første ark er nr 1, osv
Gråe felt skal ikke fylles ut
Opplysninger i de andre feltene får dere på ark
eksamensdagen.