Informasjon - Harstad Montessoriskole

Informasjon
Harstad Montessoriskole SA
Harstad Montessoriskole ble godkjent av
Undervisningsdirektoratet, 31. mars 2014.
Skolen startet høsten 2014 opp som grunnskole
for 1. - 6. klassetrinn.
Skolen er godkjent for
tilsammen 120 elever,
fordelt på barne- og
ungdomstrinnet.
Harstad Montessoriskole SA
Hjemmeside:
www.harstadmontessori.org
Harstad Montessoriskole
er eid av 20 initiativtakere,
som sammen har opprettet et samvirkeforetak.
Foretakets eiere er alle foresatte som har hatt
barn som elever ved montessoriskole.
E-postadresse:
[email protected]
Alle interesserte, både privatpersoner og
bedrifter, kan tegne seg for minst én andel
pålydende kr. 5000,-
Besøksadresse:
Plassenveien 52, 9409 Harstad
I vedtektene til skolen står det:
Foretaket har et ideelt (ikke økonomisk) formål.
Harstad Montessoriskole skal etablere og legge
til rette for drift av privatskole basert på Maria
Montessoris pedagogiske prinsipper. Foretaket
skal sørge for at skolen drives etter læreplan for
montessoriskolen og i tråd med både
privatskoleloven og opplæringsloven. Skolen blir
driftet etter de retningslinjer som er vedtatt på
årsmøtet, i tillegg til de krav som gjelder ved
tildeling av statstilskudd. Skolen er en
frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe
politisk parti, livssyn eller trossamfunn.
Postadresse:
Postboks 59, 9481 Harstad
Styreleder:
Frank Robert Skogli
tlf. 918 03 734
Nestleder:
Marius Nilsen
tlf. 917 42 055
Rektor/Ped. leder:
Berit Skogli
tlf. 481 55 883
Skoleplass – skoleåret 2015/2016
Søknadsskjema for skoleplass finnes på
http://www.harstadmontessori.org/skoleplass.html
Søknadsskjema for SFO vil komme på samme sted.
Dette er under utarbeidelse.
Søknadsfristen for skoleplass er 1. mars 2015.
Skolen har 30 skoleplasser for skoleåret 2015/2016.
Alle som får tildelt skoleplass blir medlem i
foretaket. Medlemmene forplikter seg til å kjøpe
en andel pr. elev i foretaket. Andelen
tilbakebetales ved utmeldelse.
Praktisk informasjon
Harstad Montessoriskole har egen hjemmeside.
Besøk oss gjerne på www.harstadmontessori.org
Skoledagen
Skoledagen ved Harstad Montessoriskole vil bli omtrent
som dette:
Skoledagen innledes med frokost 08:00
Skoletiden starter kl. 8:30
Skoletiden er delt inn i
arbeidsøkter
Det serveres lunsj kl. 11:30
Utetid fra kl. 12:00 – 13:00
Andre arbeidsøkt begynner kl.
13:00
Skoletiden avsluttes kl. 14:30
Du finner oss også på www.facebook.com
Skoleplass koster for tiden
kr. 1.800 pr. elev pr. mnd.
Skolepengene inkluderer
frokost og lunsj hver dag. Det
vil bli servert varm lunsj en
dag pr. uke.
Vi tilbyr SFO for tidsrommet
mellom kl. 7:30 og 16:30,
som ikke er skoletid.
SFO-plass koster for tiden kr. 600 pr.
elev pr. mnd.
Det gis 25 % søskenrabatt for barn nr. 2 og 50 %
søskenrabatt for barn nr. 3 +
Rabatten gjelder både skolepenger og SFO betaling.
Alle skoleelever som har mer enn 4 km skolevei
(mer enn 2 km for 1. klassetrinn), har rett til gratis
skoleskyss. Dette gjelder også elever ved Harstad
Montessoriskole.
Mer om skolen
Montessoripedagogikk
Montessoripedagogikk setter eleven i SENTRUM.
Målet er å utvikle det selvstendige mennesket,
slik at elevene lykkes både i skolen og samfunnet
forøvrig.
Pedagogikken er basert på barnas egenverdi,
læring uten negative inntrykk, samt at elevene
selv skal søke etter kunnskap.
Montessoriskolene er kjent for sitt
konkretiseringsmateriell i kombinasjon med
lærebøker.
Elevene har frihet til å arbeide med det de vil av
materiell som er presentert for dem. De kan
enten fordype seg eller ta litt etter litt i mindre
mengder.
Ved oppstart av skolen, vil vi bruke god tid for å
komme inn i montessoripedagogikken. Elevene
skal lære å forholde seg til hverandre på en god
måte, ha arbeidsro, vise oppmerksomhet og
konsentrasjon, ha orden og disiplin, og det skal
jobbes med grensesetting, mv.
For å drive montessoriskole må 50 % av lærerne
ha godkjent montessoriutdannelse.
Det er uteskole på alle trinn.
De praktiske, estetiske fag og kroppsøving legges i
andre arbeidsøkt. De øvrige fagene legges i første
arbeidsøkt.
For mer om montessoripedagogikk, se
www.montessorinorge.no