Valg av kandidater til verv i fylkeslaget

Årsmøte 2015
8.
Valg
Årsmøte 2015
1
Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:
9








10

2
3
4
5
6
7
8
11
Vi utdanner Oppland
Berit Bratlie Finstad, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten
Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer
Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker
Anne Grete Moen, BHG, leder, Utdanningsforbundet Lillehammer
Ann Kristin Enger, GSK, voksenopplæring, leder, Utdanningsforbundet Østre Toten
Hilde Skjølaas, BHG, Utdanningsforbundet Søndre Land
Erik Slettahaug, GSK, leder, Utdanningsforbundet Lesja
Bjørn Vegard Johnsen, GSK, leder Utdanningsforbundet Øystre Slidre
Aslaug B. Myhrvold, VGO, leder, Utdanningsforbundet Gran
Valgnemnda avga sin enstemmige innstilling fredag 17. april 2015.
Valgnemnd 2015
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.1
Saktittel
Valg av leder av fylkesstyret
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på leder i fylkesstyret:
4

Rannveig Theisen, grunnskole, leder, Utdanningsforbundet Østre Toten
5
6
7
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.1 Valg av leder av fylkesstyret - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.2
Saktittel
Valg av nestleder av fylkesstyret
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på nestleder i fylkesstyret:
4

Toril Walby van Dijk, barnehage, leder, Utdanningsforbundet Østre Toten
5
6
7
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.2 Valg av nestleder av fylkesstyret - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.3
Saktittel
Valg av hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte:
4

Marit Juvem, videregående opplæring, Utdanningsforbundet Lillehammer
5
6
7
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.3 Valg av hovedtillitsvalgt for fylkeskommunalt ansatte - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.4
Saktittel
Valg av hovedtillitsvalgt som styremedlem
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på hovedtillitsvalgt som styremedlem:
4

Marit Juvem, videregående opplæring, Utdanningsforbundet Lillehammer
5
6
7
8
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.4 Valg av hovedtillitsvalgt som fylkesstyremedlem - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.5
Saktittel
Valg av øvrige styremedlemmer
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på øvrige styremedlemmer:
4








5
6
7
8
9
10
11
12
Terje Lerberg, videregående opplæring, Utdanningsforbundet Gran
Geir Moen, grunnskole, leder, Utdanningsforbundet Vestre Slidre
Hege Skurdal, grunnskole, Utdanningsforbundet Sør-Fron
Eivind Skeie, grunnskole, voksenopplæring, Utdanningsforbundet Nordre Land
Aud Kvam, grunnskole, Utdanningsforbundet Lillehammer
Brita Bollum Mala, barnehage, Utdanningsforbundet Lunner
Bente Kampesveen, barnehage, Utdanningsforbundet Søndre Land
Anne Marie Stensby, faglig-administrativt støttesystem, Utdanningsforbundet Øystre
Slidre
13
14
15
16
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.5 Valg av øvrige styremedlemmer - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.6
Saktittel
Utpeking av kontaktpersoner for de største
medlemsgruppene
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
Saknr
ÅM 8.6.1
Saktittel
Utpeking av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
3
4
5
6
Valgnemndas innstilling til vedtak:
7
Valgnemnda fremmer følgende forslag på kontaktperson for medlemsgruppe barnehage:
8

Brita Bollum Mala, barnehage, leder, Utdanningsforbundet Lunner
9
10
Saknr
ÅM 8.6.2
Saktittel
Utpeking av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
11
12
Valgnemndas innstilling til vedtak:
13
Valgnemnda fremmer følgende forslag på kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole:
14

Aud Kvam, grunnskole, Utdanningsforbundet Lillehammer
15
16
ÅM15 - sak 8.6 Utpeking av kontaktpersoner - saksframlegg
s. 1 av 2
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
1
Saknr
ÅM 8.6.3
Saktittel
Utpeking av kontaktperson for medlemsgruppe
videregående opplæring
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
2
3
Valgnemndas innstilling til vedtak:
5
Valgnemnda fremmer følgende forslag på kontaktperson for medlemsgruppe videregående
opplæring:
6

4
Terje Lerberg, videregående opplæring, Utdanningsforbundet Gran
7
8
9
10
11
12
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.6 Utpeking av kontaktpersoner - saksframlegg
s. 2 av 2
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.7
Saktittel
Valg av vara styremedlemmer
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
Valgnemndas innstilling til vedtak:
3
Valgnemnda fremmer følgende forslag på vara styremedlemmer:
Varamedlem nr 1
Erland Nyland Sunde, videregående opplæring, leder, Utdanningsforbundet
Vestre Toten
Varamedlem nr 2
Torill Eriksen Myhrstuen, barnehage, leder, Utdanningsforbundet Gran
Varamedlem nr 3
Per Tørris Holde, grunnskole, Utdanningsforbundet Sør-Aurdal
Varamedlem nr 4
Torgeir Ødegård, grunnskole, Utdanningsforbundet Skjåk
Varamedlem nr 5
Heidi Granberg, grunnskole, Utdanningsforbundet Østre Toten
Varamedlem nr 6
Eva Fløystad, faglig-administrativt støttesystem, Utdanningsforbundet Søndre
Land
4
5
6
7
8
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.7 Valg av vara styremedlemmer - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.8
Saktittel
Valg av delegater til landsmøte
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
3
Valgnemndas innstilling til vedtak:
Valgnemnda fremmer følgende forslag på delegater til landsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
5
6
7
8
9
10
11
Fylkesleder
Nestleder
Kontaktperson BHG
Kontaktperson GSK
Kontaktperson VGO
Kontaktperson FAS
HTV-F
HTV-K Utdanningsforbundet Lillehammer, Monica Engen, GSK
12
13
14
15
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.8 Valg av delegater til landsmøte - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.9
Saktittel
Valg av vara delegater til landsmøte
Saksansvarlig
Berit Bratlie Finstad
1
2
3
Valgnemndas innstilling til vedtak:
Valgnemnda fremmer følgende forslag på vara delegater til landsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
5
6
7
8
9
10
11
Styremedlem GSK
Styremedlem GSK
Vara fylkesstyremedlem VGO
HTV-F 1. vara
Fylkesstyremedlem BHG
Vara fylkesstyremedlem BHG
Vara fylkesstyremedlem FAS
Lokallagsleder/HTV-K, Aslak Stensrud, Utdanningsforbundet Østre Toten
12
13
14
15
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.9 Valg av vara delegater til landsmøte - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.10
Saktittel
Valg av representanter til fylkesstyrets valgnemnd
Saksansvarlig
Ingebjørg Forberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Valgnemndas innstilling til vedtak:
Valgnemnda fremmer følgende forslag på vara delegater til landsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hilde Skjølaas
Irene Andresen
Halvard Fredheim
Tommy Furuseth-Jacobsen
Kjetil Austjord
Knut Magne Børve
Synnøve Kvam
Christine Coventry Dahl
BHG
BHG
VGO
VGO
GSK, VO
GSK, leder
GSK
GSK
GSK, VO
Utdanningsforbundet Søndre Land
Utdanningsforbundet Gjøvik
Utdanningsforbundet Lillehammer
Utdanningsforbundet Nordre Land
Utdanningsforbundet Lunner
Utdanningsforbundet Vestre Slidre
Utdanningsforbundet Vang
Utdanningsforbundet Østre Toten
13
14
15
16
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.10 Valg av representanter til fylkesstyrets valgnemnd - saksframlegg
s. 1 av 1
Årsmøte 2015
Vi utdanner Oppland
Saksframlegg
Saknr
ÅM 8.11
Saktittel
Valg av vara representanter til fylkesstyrets valgnemnd
Saksansvarlig
Ingebjørg Forberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fylkesstyrets innstilling til vedtak:
Fylkesstyret fremmer følgende forslag på vara representanter til fylkesstyrets valgnemnd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ann Kristin Ulsanden
Hanne Gunn van Dijk
Lars Andre Standal
Erling Haug
Hanne Monshaugen
Torill Beitdokken
Monica Engen
BHG
BHG
VGO
VGO
GSK, VO
GSK
GSK
GSK
GSK
Utdanningsforbundet Vågå
Utdanningsforbundet Vestre Toten
Utdanningsforbundet Gjøvik
Utdanningsforbundet Etnedal
Utdanningsforbundet Sør-Fron
Utdanningsforbundet Nord-Fron
Utdanningsforbundet Lillehammer
13
14
15
16
Vedlegg:
Ingen
ÅM15 - sak 8.11 Valg av vara representanter til fylkesstyrets valgnemnd - saksframlegg
s. 1 av 1