Innledning v/Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

Kostnadskutt – en miljørisiko?
Innledning – Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industri- og havavdelingen
Miljøkravene
 Krav til ytre miljø er ikke
kostnadsdrivende på norsk
sokkel
 Strenge miljøkrav og
etterlevelse av kravene
brukes for å reklamere for
næringen på norsk sokkel –
vi er best på miljø!
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Ser vi effekt av kostnadskutt i
Miljødirektoratet?




Bemanning på HMS
Kvalitet på søknadene
Planlegging av aktivitetene
Enklere og billigere løsninger
Regulering bransjen - utviklingstrekk
 Krav til best tilgjengelig teknikker (BAT)
– FoU / ta i bruk ny teknologi





Avveie fordeler og ulemper – kost/nytte vurderinger
Naturmangfoldloven – hvordan brukes i reguleringen
Flere operatører – utfordringer
Frivillighet – er den borte?
Krav til minimering – hvordan følges det opp ?
Forventninger for dagen
 Svar på spørsmålet
– Har kostnadskutt en
konsekvens for ytre miljø?
Foto: Erling Svendsen, Miljødirektoratet
www.miljødirektoratet.no