Vekeplan for 2. klasse, veke 45 2. – 6. november 2015

Vekeplan for 2. klasse, veke 45
2. – 6. november 2015
E-post Bergliot: [email protected] .no
Heimeside skulen: http://beta.minskole.no/forsand
Telefon skulen: 51 70 02 01
Læringsmåla me arbeider med:
Norsk
Skriva eigen tekst på pc.
Matematikk
Kunna bruke ulike strategiar ved subtraksjon med tala 20 – 0.
Engelsk
Kunna bruka ulike ord for småkryp. Kunna sei I like../ I don’t like ….
Krle
Kunna fortelja om Noa og arken.
Naturfag
Myldrande liv, namn og kjenneteikn på nokre dyr i skogen
Kunst og handverk
Me leiker med leire
Musikk
Me planlegg og øver til fellessamlinga me skal ha.
Kroppsøving
Samarbeidsøvingar med småapparat. Me er i idrettshallen.
Symjing
Jippi! Endeleg symjing igjen! Me feirar med å ha fri leik heile timen!
Sosialt/praktisk
Me lar alle få vera med i leiken.
LEKSER:
Til tysdag
X
Småbok.
Leselekse.
Skrivelekse.
Matematikk
Les boka di 3 gonger.
Les side 43 3 gonger.
Skriv kvart vekeord 3 gonger.
Ark.
Til onsdag
Småbok.
Leselekse.
Skrivelekse.
Matematikk
Les boka di 3 gonger.
Les side 44 3 gonger.
Lag ei setning med kvart av vekeorda.
Ark.
Til torsdag
Småbok.
Leselekse.
Skrivelekse.
Matematikk
Les boka di 3 gonger.
Les side 45 3 gonger.
Finskrift.
Ark.
Til fredag
Småbok.
Leselekse.
Skrivelekse.
Matematikk
Les boka di 3 gonger.
Les side 46 3 gonger.
Lag 3 setningar til teikninga.
Ark.
Vekeplan for 2. klasse, veke 45
2. – 6. november 2015
08.15
09.00
10.00
11.25
12.20
13.15
MÅNDAG
Krle
Norsk
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
E-post Bergliot: [email protected] .no
Heimeside skulen: http://beta.minskole.no/forsand
Telefon skulen: 51 70 02 01
TYSDAG
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Kroppsøving
Matematikk
Norsk
TORSDAG
Krle
Symjing
Matematikk
Norsk
Norsk
Musikk
FREDAG
Matematikk
Norsk
Norsk
Naturfag
Kunst og handverk
Kunst og handverk
INFORMASJON
Fellessamling
2. klasse skal ha fellessamling tysdag 17. november kl. 13.30. Samlinga blir i
aktivitetsrommet. Føresette, besteforeldre og andre er hjarteleg velkomne til å sjå på!
Hugs at føresette alltid er velkomne til å besøkja klassen, kva dag og time som helst 
Planleggingsdag
Fredag 13. november er det planleggingsdag på skulen, og elevane har fri.
Symjing.
Endeleg får me gå i symjehallen igjen, og det gler me oss veldig til!
Hugs badetøy torsdag denne veka. Ta og med såpe og handkle. Viss eleven ikkje skal vaska
håret, må han/ho ha badehette. Dei som har langt hår skal ha strikk i det. Dette er fordi det
då blir mindre håravfall i bassenget og fordi det er praktisk når elevane er i aktivitet i vatnet.
Ny heimeside.
Minner om den nye heimesida til skulen. De finn adressa øvst på planen. Sida er under
bearbeiding ei stund ennå, men me tek ho så smått i bruk.