Kritikkskjema for blod

Kritikkskjema
Blodspor Ferskspor
____________________________________________________________________________________________________________________________________Katalogn nr:__________________________
Arrangør:_________________________________
Fersksporprøve
Referansenr:_________________________________________________________
Blodsporprøve
Prøvested: __________________________________________________________ Dato:_______________________
Rase:________________________________________________________________________________ Hundens Navn:______________________________________________________
Eier:_________________________________________________________________________________ Registrerings nr:______________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________ ID nr:______________________________________________________________
Fører:________________________________________________________________________________FødtDato:___________________________________________________________
Dommer:_____________________________________________________________________________ Aut Nr: _____________________________________________________________
Fersksporprøve på:
Elg
Hjort
Kontakt med vilt/tamdyr
Ja
Nei
Utmerket
Meget Godt
Rådyr
Godt / Godkjent
Brukbart
Ikke Godkjent
Sporstart:
Tempo:
Tapsarbeid:
Konsentrasjon og vilje:
Arbeidsmåte:
Heletsintrykk:
Dommerens Kommentar:_____________________________________________________________________________________________________________________________
Premie / Poengsumm:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Tildeles HP:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………
Dommers sign / Elev –Aspirant sign
_____________________________________________________________________________________________________________________________