Vekeplan for 7. trinn Veke 9

Vekeplan for 7. trinn Veke 9
Usikker På veg
Mål. Denne veka skal eg:
Norsk
Kan
Kunna kva internett er og kan brukast til.
Matematikk Løysa grublisar.
Engelsk Learn how to conjugate the irregular verbs to shoot, to show, to
shut.
Use a dictionary when I write.
RLE
Kunna bidra i ein samtale med læringsvenn om hinduistiske
gudars kjenneteikn.
Sosialt
Smila og få alle til å trivast når me øver på/framfører
fellessamlinga.
Lesing
Lesa i eit roleg tempo. Ha pause ved komma og punktum.
Lekse til:
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Tema:
Tysdag:
Onsdag:
Tekstsamling+skriveb Språkbok +
ok: Les s. 144-146, og skrivebok: Les s.
lag fem
16-18.
faktaspørsmål+svar.
Gjer oppg. 1 s. 27
Repetisjonsark
Repetisjonsark
Rutebok
Rutebok
Textbook:
Scrapbook+
textbook:
Step 1: Read p.96-99
Step 2: Read p.100-102
Step 3: Read p.106-107 Øv skriftleg på verba
i minst 5 min i
scrapbook.
- Read the text two
ELLER
times. Once out loud for
Øv på it`s learning,
someone at home.
engelsk, irregular
- Explain to someone at verbs.
home what the text is
Irregular verbs
about(in norwegian)
test!
Øva på verba i minst 5
min!
Samf.fag:
Les s. 142-145.
Oppgåve 58-59 s. 153.
Torsdag:
Ark: Les
Innsikt frå
Mars. Gjer
oppg. 3
Repetisjonsark
Rutebok
Worksheet
RLE:
Les s.262-264 i
VIVO. Kva for ein
av gudane er din
favoritt? Skriv
kven og kvifor du
valte akkurat den
guden.
Fredag:
Lånebok: Les ca 25
minutt i låneboka.
Textbook:
Step 1: Read p.100-101
Step 2: Read p.103-105
Step 3: Read more about
Stink and the…. (copy).
Alle skrive
logg/samandrag av det
dei har lest, på engelsk:
Step 1:Setningar (minst
5).
Step 2 og 3:
Samanhengande tekst
(ca. 1/2 sida)
Nat.fag:
Førles s 88 – 102. Kva er
radiusen til jorda? Vil
denne vera lik over alt på
jorda?
Vekelekse:
Anna:
Til heimen:
Minner om fellessamling for foreldre/føresette og sysken torsdag 26.feb. kl.18.00. Det blir drøs, kaffi/saft
og noko å bite i etterpå.
Helsing Beate, Elisabeth, Hildegunn, Marius, Miriam og Sverre
Difficult words English:
Step 1: Gloser i tekst, s.96-99: Falling for a girl.
Step 2: s.255: The Wannabes.
Step 3: Use a dictionary.
Ordbank
Omgrep
Definisjon/forklaring
Asket
(RLE)
Samsara
(RLE)
TIMEPLAN
Økt
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8.15 – 9.45
NB! 08.00
Sym/Eng
No/Eng/Ma
No/RLE/Ma
Olweus 30 min 4-deling:
Øving til
Kantine
fellessamling
Sløyd
Data
Friluftsliv
9.45 – 10.00
Friminutt
Friminutt
Friminutt
Friminutt
Friminutt
10.00 – 11.10 Vekestart
Mat 10.55 -11.10 Øving til
fellessamling
No/Eng/Ma
Lesesiesta
Øving til
fellessamling
Mat i 2-deling
Fellessamling
Musikk
(partal)
Måltime
(oddetal)
2-deling
11.10 - 11.40
Matfriminutt
Matfriminutt
Matfriminutt
Matfriminutt
Matfriminutt
11.40 -12.40
Øving til
fellessamling
Øving til
fellessamling
Øving til
fellessamling
Fellessamling
Lesesiesta
(partal)
Kor (oddetal)
2-deling
Slutt 12.10
12.40 - 12.50
Friminutt
Friminutt
Friminutt
12.50 – 13.50
Øving til
fellessamling
Øving til
fellessamling
«Kose»time?