Program - Legeforeningen

Nasjonalt Levermøte
Tema: Oppdateringer - diagnostikk og behandling av
kroniske leversykdommer
Oslo Kongressenter, Youngstorget – 19. mars 2015
Tid
Tittel
Foredragsholder
09:30-09:40
Velkommen
Zbigniew Konopski, OUS
09:40-10:00
Autoimmun hepatitt – en oppdatering
Geir Noraberg, Sørlandet sykehus
10:00-10:20
Autoimmun leversykdom – diagnostisk utfordring
Espen Melum, OUS Rikshospitalet
10:20-10:45
Høy ferritin og leversykdom
Øystein Rose, Vestre Viken
Pause
11:00-11:25
Elastografi ved kronisk leversykdom
Håvard Midgard, AHUS
11:25-11:50
Nytte av ultralyd i hverdagen
Odd Helge Gilja, Haukeland Universitetssykehus
Pause
12:10-13:00
State-of-the-art: Non-alcoholic Fatty Liver Disease
Clinical update 2015
Chris Day, Newcastle University Medical School,
Newcastle, UK
Lunch
14:00-14:15
Hepatitt C – norske retningslinjer for behandling
Olav Dalgard, AHUS
14:15-14:35
Behandling Hepatitt C og avansert leversykdom
Magnhild Gangsøy Kristiansen, Nordlandssykehuset
14:35-15:00
Behandling Hepatitt C etter transplantasjon
Kristian Bjøro, OUS Rikshospitalet
Pause
15:30-15:45
Leversykdom hos eldre
Hans Lannerstedt, OUS Rikshospitalet
15:45-16:00
Leversykdom ved graviditet
Mette Vesterhus, Haukeland Universitetssykehus
16:00-16:25
Residiv av PSC etter levertransplantasjon
Kristen Muri Boberg, OUS Rikshospitalet
16:25-16:30
Oppsummering og avslutning
Svein-Oskar Frigstad, Vestre Viken
Arrangeres av NGF og Interessegruppen for Leversykdommer
Ansvarlige for møtet i 2015 er
Zbigniew Konopski og Svein-Oskar Frigstad