Naturfag NAT1002

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Naturfag
Privatister
Utdanningsprogram
Studieforberedende og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
Fagkode og fagnavn
NAT1002 Naturfag studieforberedende
NAT1003 Vg3 påbygg til generell
studiekompetanse
Eksamensform
Forberedelse : 45 minutter
Eksamen: inntil 45 minutter
Hjelpemidler
Under forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt. Unntatt bruk av PC , Internett og andre
verktøy som tillater kommunikasjon.
Til eksaminasjon er det tillatt med utdelt notatark (1 ark) som er produsert under forberedelsen.
Eksamensordning
Forberedelsedelen (45 min)
Her får du utdelt et tema/oppgave som omfatter noen av kompetansemålene i læreplanen. I tillegg
skal du forberede deg på en praktisk øvelse som omfatter andre kompetansemål.
Eksaminasjonen (inntil 45 min)
Eksaminasjonen er tredelt:
1. Eksaminasjonen starter med at du presenterer tema/oppgave fra forberedelsedelen.
2. Du skal gjennomføre den praktiske øvelsen og du kan forvente utfyllende spørsmål.
3. Til den uforberedte delen vil du få spørsmål fra andre deler av læreplanen.
Praktiske øvelser
Forslag til praktiske øvelser: Se oversikt side 2
Til eksamen skal du gjennomføre èn av disse øvelsene.
Vurdering
Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen.
Se side 2 for vurderingsveiledning.
Sensur
Karakter skal settes etter hver kandidat og skal etter gis endt eksaminasjon. Karakteren skal
begrunnes.
September 2015
NAT1002 Natur fag: Liste over aktuelle øvelser til eksamen
1. Påvising av karbohydrater
2. Genetikk: Genetiske hjul
3. Genetikk: Krysningskjema
4. Radioaktivitet (radioaktivitet, bakgrunnsstråling, halveringstid)
5. Forbrenning (magnesium)
6. Galvanisk element
7. Elektrolyse
8. Elektrokjemisk spenningsrekke (Jern, kobber, Sink)
NAT1003 Naturfag: Liste over aktuelle øvelser til eksamen
1. Genetikk
2. Radioaktivitet
3. Forbrenning
4. Galvanisk element
5. Elektrolyse
6. Elektrokjemisk spenningsrekke <skal parentesen fra NAT1002 gjentas her?>
Vurderingsveiledning til muntlig-praktisk eksamen:
Naturfagsenteret har utarbeidet en vurderingsveiledning for naturfag.:
September 2015