Talent Arendal - Arendal kommune

Talent Arendal
Retningslinjer Karriereutviklingsstipend – Idrett
1
Hva er Talent Arendal?
Talent Arendal er et fellesprosjekt mellom Stiftelsen KULTURA, NOV og Arendal kommune. Hensikten er å
hjelpe talentfulle unge idrettsutøvere til å ta det siste skrittet mot en internasjonal karriere.
2
Bakgrunn
Det er krevende for unge individuelle toppidrettsutøvere å finansiere sin karriereutvikling. Næringslivet
prioriterer ofte sponsing av lagidretter og overgangen fra junior til senior kan være tøff. Lite forutsigbar
støtte og økonomisk usikkerhet kan hindre en optimal karriereutvikling og føre til at lovende talenter
legger opp eller trapper ned satsingen. Stipendet skal derfor bidra til å gi utviklingsmuligheter for unge
talentfulle idrettsutøvere med klare langtidsplaner og karrieremål.
3
Hvem kan søke?
Kun enkeltpersoner som allerede er på et nasjonalt eller internasjonalt nivå i sin idrett kan søke. Man kan
søke f.o.m. det årstallet man fyller 18 år, t.o.m. det årstallet man fyller 25 år. Søkerne må ha
Folkeregister-adresse i Arendal. Idrettslag og organisasjoner kan ikke søke.
4
Tildeling
Det kan hvert år deles ut inntil tre idrettstipend til kvalifiserte søkere. Stipendets størrelse er i
utgangspunktet kr 50.000 per mottaker. Det kan unntaksvis deles ut lavere beløp, men minimum kr
25.000. Det er mulig å få stipend i inntil tre år, men det må søkes på nytt hvert år. Fornyede søknader må
inneholde rapport med dokumentasjon på sportslig utvikling i året som har gått.
4
Administrasjon/søknadsfrist
Stipendet administreres av Arendal kommune v/kulturnettverket og annonseres/bekjentgjøres i
lokalpressen og på kommunens hjemmeside 1 mnd før søknadsfristen.
Søknadsfristen er 1.november hvert år.
For 2015 er søknadsfristen 1.mai.
5
Søknaden skal inneholde
- Presentasjon av deg selv og dine sportslige mål
- Årsplan for trening og konkurranser
- Langtidsplan for trening og konkurranser
- Budsjett med forventede utgifter og inntekter for søknadsåret
- Anbefaling fra trener
- Anbefaling fra særkrets/særforbund
6
Jury
Juryen består av en representant hver fra Arendal kommune, NOV og KULTURA. Juryen kan hente inn
rådgivende fagkompetanse på de områdene søkerne representerer.
7
Utdeling
Utdeling av stipendet skjer ved en høytidelig markering.
8
Evaluering
Retningslinjene evalueres av stipendeierne hvert år og kan endres av dem.