Årshjul 2015-2016 forslag

04.05.2015 Forslag til Årshjul Karriereveiledning Inntrøndelag;
Namdalseid, Snåsa, Inderøy, Leksvik, Steinkjer og Verran skoleåret 2015/2016
UKE
Tid og sted
(siste frist)
Aktivitet:
Mål og målgruppe for aktiviteten
35
Mandag 24.08
kl 12.00 – 15.00
Møte i nettverk for
karriereveiledning, Inntrøndelag.
Sted: Egge ungdomsskole
Nettverksledere
35
Onsdag 26.08.
Kurs i WIE på Stjørdal
Gjennomgang (repetisjon) av årshjul
Gå gjennom samarbeidsaktiviteter
skoleåret 2014/2015. Andre aktuelle
tema.
Videregående kurs med Arne
Svendsrud
37
09. – 10.
september
Møte i fylkesnettverket
Sted: Mære Landbruksskole
Deltagere: Frank Brevik og I tillegg
deltar Stig Ekker (repr. Innherred
rådg.nettv.)
Lisbeth Pedersen
38 /
39
Sende ut informasjon til foreldre og
elever i 10. klasse om
informasjonsmøter i ukene
38,39,40
kveldsmøte for elever og
foresatte.
Utsending av invitasjon,
kompetansemål og påmeldingsliste til
hospitering
Utsending av påmeldingslister og div
infoskriv for åpen skole 9.trinn
38
Torsdag 17.09
40
Tirsdag 29.09.
40
Torsdag 01.10
Påmeldingslister til hospitering
sendes fra u.skoler til koordinator
41
05. - 09.
oktober
HØSTFERIE!
42
Fredag 16.10
43
Tirsdag 20.10
43
Tirsdag 20. og
onsdag 21.
Lister ang hospitering må ut fra
koordinator til både u.skoler og de
vgs
Påmeldingslister til åpen skole
sendes fra ungdomsskolene til
koordinator
Rådgiversamling for hele fylket.
Sted: STJØRDAL
Kommentarer
Inderøy vgs 15.09
Leksvik vgs 17.09
Steinkjer vgs 21.09 og
22.09
???????
Fra vgs til u.skoler
Ansvarlig:
De ulike videregående
skolene sender ut
invitasjonsbrev.
Informasjon sendes ut
minimum to uker før
møtetidspunkt
Koordinator og de vgs
Koordinator
Rådgivere u.skole
Koordinator
Rådgivere u.skole
AVGO
04.05.2015 Forslag til Årshjul Karriereveiledning Inntrøndelag;
Namdalseid, Snåsa, Inderøy, Leksvik, Steinkjer og Verran skoleåret 2015/2016
oktober
Høsten
UKE
Opplæringskontorene besøker
ungdomsskolene for å orientere
Opplæringskontorene
Tid og sted
Aktivitet:
Mål og målgruppe for aktiviteten
Kommentarer
Ansvarlig:
45
Tirsdag 03.11
onsdag 04.11
Hospitering 10. trinn:
Elevene hospiterer to dager på
samme utdanningsprogram.
Gjennomføring av hospitering 10.trinn
Fraværsføring er
ungdomsskolenes ansvar.
Ungdomsskolene gir
tilbakemelding/evaluering
av hospiteringen til vgs.
De ulikevideregående
skolene.
45
Mandag 02.11
Lister ang åpen skole må ut fra
koordinator til både u.skoler og de
vgs
46
Torsdag 12.11
Åpen skole 9. trinn
48/
49
48
November
(endagers)
????????
Desember?????
Studietur Sjømatnæringa.
Sted:Ytre Namdal
Informasjon fra avdeling for
videregående opplæring
50
Mandag 07.12
Kl 12:00 – 15.00
Møte i nettverk for
karriereveiledning, Inntrøndelag.
Sted:
Evaluering av hospitering
52
JULEFERIE!
Rådg. U.skolen
Koordinator
Gjennomføring av åpen skole på de
vgs
Rådgivere, sos.ped.personale, OT,
PPT, opplæringskontor m.fl.
Evaluere høstens aktiviteter, årshjul.
Andre aktuelle tema
Vgs
regionale info.møter holdes
på Ole Vig vgs, Olav Duun
vgs, Fylkets Hus, Steinkjer
og Levanger vgs.
AVGO
Nettverksledere
04.05.2015 Forslag til Årshjul Karriereveiledning Inntrøndelag;
Namdalseid, Snåsa, Inderøy, Leksvik, Steinkjer og Verran skoleåret 2015/2016
UKE
Tid og sted
Aktivitet:
5
Søndag 1.
februar
Frist for søking særskilt tilrettelagt
opplæring
8
22.– 26.
februar
VINTERFERIE!
9
Søndag 1. mars
Frist for søking videregående oppl.
10
Mandag 07.03
Utsending av invitasjon,
kompetansemål og påmeldingsliste til
hospitering
11
Fredag 18.03
Ungdomsskolene sender
påmeldingslistene til hospitering til
koordinator
12
21. – 28. mars
PÅSKEFERIE!
14
Fredag 08.04.
Lister må ut fra koordinator og til de
vgs
17
Onsdag 20.04
Hospitering 9. trinn:
Elevene hospiterer en dag på ett
utdanningsprogram.
19
Mandag 09.05.
12.00 – 15.00
Mål og målgruppe for aktiviteten
Kommentarer
Fra vgs til u.skoler
Koordinator og de vgs
Rådgivere i grunnskolen
Koordinator
Gjennomføring av hospitering i
9.trinn.
Fraværsføring er
ungdomsskolenes ansvar.
Ungdomsskolene gir
tilbakemelding/evaluering
av hospiteringen til vgs
Evaluere vårens aktiviteter,
årshjul.2015/2016. Valg
nettverksledere.
Andre aktuelle tema.
Nettverksleder sitter 1 år
til for å få kontinuitet i
ledergruppa.
Evaluering av hospitering
Møte i nettverk for
karriereveiledning, Inntrøndelag.
Sted:
Ansvarlig:
Vgs
Rådg. U.skolen
Nettverksledere
04.05.2015 Forslag til Årshjul Karriereveiledning Inntrøndelag;
Namdalseid, Snåsa, Inderøy, Leksvik, Steinkjer og Verran skoleåret 2015/2016